Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HÍRKATEGÓRIÁK


MHT társasági hírek>>

Az MHT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Alapszabály változtatási javaslatok
  [2014.04.09.] - Magyar Hypertonia Társaság - Hírkategória: Tagság
  Tisztelt Társasági Tagok!
  A Magyar Hypertonia Társaság a Tavaszi Kongresszus idején, 2014. május 17-én közgyűlést tart, amelynek egyik napirendi pontja az MHT alapszabályának módosítása.
  Mellékelten közöljük (a hír alján) a javasolt módosításokkal egységes szerkezetben a javasolt alapszabályt. 

  Tisztelettel várjuk tagtársainkat tavaszi közgyűlésünkön 2014. május 17-én, ahol az alapszabályunk módosításáról döntünk. 

  Tisztelettel, 

  Prof. dr. Kiss István
  elnök

  Prof. dr. Járai Zoltán
  főtitkár

  Az alábbiakban összefoglaljuk az általunk javasolt és majd szavazásra kerülő változtatási javaslatokat: 

  1. Az MHT bélyegzője:
  6.1 a magyar bélyegző körpecsét, a "Magyar Hypertonia Társaság" „Magyarország" szövegű felirattal.
  6.2 az angol bélyegző körpecsét, a „Hungarian Society of Hypertension" „Hungary" szövegű felirattal. 
  (2. oldal) 

  2.
  Az MHT társszakmák tudományos egyesületeivel és képviselői révén részt vesz az Egészségügyi Szakmai Kollégium Belgyógyászat, Kardiológia, Háziorvostan, Nephrologia és dialízisellátás, Geriátria és krónikus ellátás, Angiológia és érsebészet Tanácsának munkájában. (4. oldal) 

  3.
  Az MHT Elnökségének tisztségéből eredően tagja
  Örökös Tiszteletbeli Elnök
  Tiszteletbeli Elnök
  Leköszönő Elnök
  Leendő Elnök 

  Az MHT Elnökségének választott tagja
  Elnök
  Elnökhelyettes 
  Főtitkár
  Budapesti titkár
  Vidéki titkár
  Ifjúsági Bizottság Elnöke
  Jegyző
  Pénztáros
  Oktatási Bizottság Elnöke
  Tudományos Bizottság Elnöke
  Ellenőr

  Az MHT elnökségének állandó meghívottja:
  Számvizsgáló Bizottság Elnöke
  Fegyelmi és Etikai Bizottság Elnöke
  Hypertonia és Nephrologia folyóirat főszerkesztője
  (10-11. oldal). 

  4.
  A közgyűlés titkos szavazással megválasztja négy évre szólóan az MHT
  - vezetőségét
  - a Jegyzőt, a Pénztárost és az Ellenőrt,
  - az Állandó Bizottságok, azaz a Számvizsgáló Bizottság, a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökeit és tagjait, valamint a Jelölőbizottság elnökét, és a tiszteletbeli tisztségviselőket.
  (12. oldal) 

  5.
  Határozatképes a Közgyűlés
  a) ha az MHT tavaszi vagy őszi Kongresszusán kerül megrendezésre a résztvevők számára való tekintet nélkül,
  b) ha nem kapcsolódik az MHT Kongresszushoz, akkor, ha azon a tagoknak legalább 50 %-a plusz egy fő jelen van.
  (12. oldal) 

  6.
  (2) Az MHT Vezetőségét a Vezetőségválasztó Közgyűlés titkos szavazással választja meg négy naptári évre. A vezetőség létszáma 38 fő, beleértve az összes tisztségviselőt is. A Vezetőségválasztó Közgyűlés ugyancsak titkos szavazással, a szavazatok által meghatározott sorrendiséggel 5 vezetőségi póttagot is választ. A Vezetőség tagjait a Közgyűlés indokolt esetben felmentheti, illetve visszahívhatja. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a Vezetőség a póttagsorrendnek megfelelően a megüresedő hely(ekre) póttagot kooptálhat, a következő választásig. Tisztségviselők azonos funkciót két választási periódusnál hosszabb ideig nem tölthetnek be.
  (13. oldal). 

  (3) A Vezetőség tagjai:
  a) Elnök
  b) Örökös Tiszteletbeli Elnök
  c) Tiszteletbeli Elnök
  d) Leköszönt Elnök
  e) Választott, Leendő Elnök
  f) Elnökhelyettes
  g) Főtitkár
  h) Budapesti titkár
  i) Vidéki titkár
  j) Ifjúsági Bizottság Elnöke
  k) Jegyző
  l) Pénztáros
  m) az Oktatási Bizottság Elnöke
  n) a Tudományos Bizottság Elnöke
  o) a Jelölő Bizottság Elnöke
  p) Választott Vezetőségi Tagok
  r) Ellenőr
  (13-14. oldal). 

  7.
  (1) Az MHT operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az MHT Elnökségének tagjai az Örökös Tiszteletbeli Elnök, a Tiszteletbeli Elnök, a leköszönő Elnök, az Elnök, a Leendő Elnök, az Elnökhelyettes, a Főtitkár, a Vidéki Titkár és a Budapesti titkár, a Jegyző és a Pénztáros, az Ifjúsági Bizottság Elnöke, az Oktatási Bizottság Elnöke, a Tudományos Bizottság Elnöke, a Pénztáros és az Ellenőr. A tárgykörtől függően az Elnök javaslata alapján bármely tag meghívható tanácskozási joggal az Elnökségi ülésre. Állandó meghívott a Számvizsgáló Bizottság Elnöke és a Fegyelmi és Etikai bizottság Elnöke, valamint a Hypertonia és Nephrologia folyóirat főszerkesztője.
  (15. oldal). 

  8.
  Tudományos Bizottság
  (2) Elnökét a Vezetőség választja 4 évre.
  (18. oldal). 

  9.
  Oktatási és Továbbképzési bizottság
  (2) Elnökét a Vezetőség választja 4 évre.
  (3) Feladata részletesen kidolgozni az MHT oktatási programjainak és a hypertonológia képzés irányvonalát. Részt vesz a kongresszusok, szimpóziumok szervezői és tanácsadói munkájában, szoros kapcsolatot tartva a Kongresszusi Szervező Bizottsággal.
  (18. oldal). 

  10. 
  Ifjúsági Bizottság
  (2) Elnökét a Vezetőség választja 4 évre.
  (18. oldal). 

  11.
  Az MHT tiszteletbeli tisztségei:
  (1) A Leköszönő Elnök a leköszönését követő egy választási cikluson át tagja az Elnökségnek.
  (2) Az MHT keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli alelnök, stb.). A tiszteletbeli tisztségviselők életük végéig díjmentesen látogathatják az MHT rendezvényeit, évi tagdíjaik kifizetését az MHT magára vállalja. A tiszteletbeli tisztségviselőket az MHT Vezetőségének a javaslata alapján a Közgyűlés választja meg.
  (23. oldal). 

  12.
  (3) Az MHT Titkárság/Titkárságok feladatai:
  e) az Elnök és Főtitkár társasági adminisztrációs tevékenységének biztosítása
  (24. oldal). 

  13.
  (1) Az MHT pénzeszközei a következő célokra használhatók fel:
  c) Kongresszus, tudományos rendezvény, továbbképzés, tudományos vizsgálat, tudományos adatgyűjtés.
  (25. oldal).

  Kapcsolódó dokumentumok(1)

Vissza

HÍRKATEGÓRIÁK


MHT társasági hírek>>