Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Történelem

Az MST története

A Magyar Sebész Társaság Alapítására a kezdeményezést néhány lelkes magyar sebész felbuzdulása adta, akik 1905-ben a berlini sebész kongresszuson vettek részt. Borbély Samu, Chudovszky Móric, Fráter Imre, Háberern J. Pál, Koch Béla, Ludvik Endre és Manninger Vilmos egy kis berlini vendéglőben együtt vacsoráztak, és ott beszéltek meg annak szükségességét, hogy a Német Sebésztársaság példájára a magyar sebészeket is társaságban kell egyesíteni. Ez a gondolat ébren maradt bennük, leginkább Manninger Vilmost foglalkoztatta. Társai is őt tartották legalkalmasabbnak a szervezés megindítására.

Az MST megalapításához az első lépést Manninger körlevele jelentette, amelyet 1906. október 23-án írt. 1906. november 16-án már megalakult az MST előkészítő bizottsága, amely elnökéül Dollinger Gyula professzort, titkárává pedig a kezdeményező Manninger Vilmost választotta. Az előkészítő bizottság kidolgozta az alapszabályok tervezetét, amelyet az 1907. május 31-én megtartott alakuló közgyűlés vitatott meg és pontokba foglalt. Általános lelkesedés fogadta a felhívást és a megalakulást, és így 316 taggal megindult az MST élete.Az első ülés színhelye a Nemzeti Múzeum díszterme volt. Ott ültek a díszemelvényen az akkori vezető állami tisztségviselők is reprezentálva azt a nagyrabecsülést, amelyet a magyar sebészet kiváló képviselői addig kivívtak. A társaság 316 tagja közül alig hiányzott valaki. Dollinger elnök nyitóbeszédében többek között ezeket mondta:"... Tudományt és lelkesedést keresünk ezen összejöveteleken, ezt a kettőt akarjuk innen magunkkal hazavinni. Tudást, amelyet szenvedő embertársaink, betegeink javára fordítunk és lelkesedést, amely örömöt és erőt ad szakmánk fejlesztésére, előbb vitelére és a reánk háruló felelősségteljes nagy munka elviselésére..."

Olvasva a régi jegyzőkönyveket meglepő, hogy majd száz évvel ezelőtt milyen világosan látták elődeink a magyar orvostudomány helyét. A Magyar Királyi Orvosegylet 1906. október 15-én megtartott Nagygyűlésének jegyzőkönyvében Bókay Árpád elnök megnyitó beszédében ez áll:"S midőn majd évenként az ünnepi előadónak átnyújtjuk a Balassa-érmet, jusson mindig eszünkbe, hogy ezentúl is csatlakoznunk kell a nyugat tudományos törekvéseihez. Nem szabad elzárkóznunk a nagyvilágtól. A nemzeti elzárkózottság még a nagy nemzeteknek is árt. Nekünk, kik Európa szívében vagyunk földrajzilag, lelkileg is ott kell lennünk mindig és mindenütt, ahol Európa van."

AZ MST ELNÖKEI* ÉS TITKÁRAI - 1907 - 1942

Dollinger Gyula 1907
Réczey Imre 1908
Makara Lajos 1910
Ludvik Endre 1911
Herczel Manó 1912
Chudovszky Móricz 1913
Kuzmik Pál 1914
1915-től 1920-ig nem volt Nagygyűlés.
Háberem J. Pál 1921
Verebély Tibor 1922
Bakay Lajos 1923
Manninger Vilmos 1924
Vidakovits Kamilló 1925
Bartha Gábor 1926
Szigethy Gyula Sándor 1927
Hültl Hümér 1929
Hültl Tivadar 1930
Winternitz Arnold 1931
Neuber Ernő 1932
Alapy Henrik 1933
Genersich Antal 1934
Mutschenbacher Tivadar 1935
Petz Aladár 1936
Illyés Géza 1937
Korompay Károly 1938
Elischer Ernő 1939
Király Jenő 1940
Bakay Lajos 1941
1943-tól 1948-ig nem volt Nagygyűlés.

A SEBÉSZ SZAKCSOPORT ELNÖKEI - 1945-1966

Ádám Lajos 1945-1946
Sebestyén Gyula 1946-1947
Hedri Endre 1947-1948
Makai Endre 1948-1949
Milkó Vilmos 1949-1950
Molnár Béla 1951-1952
Milkó Vilmos 1952-1953
Czeyda-Pommersheim Ferenc 1954-1958
Mester Endre 1958-1966
*1907-től 1942-ig a Nagygyűlések elnökei egyben a Társaság elnöki tisztét is betöltötték.

AZ ÚJRAALAKULT MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG ELNÖKEI - 1966-tól

Rubányi Pál 1966-1972
Petri Gábor 1972-1975
Stefanics János 1975-1979
Szécsény Andor 1979-1983
Marton Tibor 1983-1987
Kulka Frigyes 1987-1990
Besznyák István 1990-1995
Balázs György 1995-1997
Perner Ferenc 1997-1999
Faller József 1999-2001
Kiss János 2001-2003
Lukács Géza 2003-2005
Horváth Örs Péter 2005-2007
Nagy Attila 2007-2009
Kupcsulik Péter 2009-2011
Oláh Attila 2011-2013
Lázár György 2013-2015
Harsányi László 2015-2017
Damjanovich László2017-2019
Vereczkei András2019-2021
István Gábor2021-2023

A MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG TITKÁRAI - 1907-1942

Manninger Vilmos 1907-1913
Holzwarth Jenő 1914
Manninger Vilmos 1921-1923
Neuber Ernő 1924-1927
Elischer Ernő 1934-1937
Novák Ernő 1938-1942

A SEBÉSZ SZAKCSOPORT, MAJD AZ ÚJRAALAKULT MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG FŐTITKÁRAI

Molnár Béla Emil 1945-1947
Zoltán László 1947-1948
Rubányi Pál 1948-1950
Mincsev Mihály 1951-1952
Szécsény Andor 1952-1953
Hüttl Tivadar jr. 1954-1972
Balás Attila 1972-1979
Karácsonyi Sándor 1979-1983
Faller József 1983-1987
Perner Ferenc 1987-1990
Balogh Ádám 1990-1993
Lukács Géza 1993-1997
Alföldy Ferenc 1997-2001
Oláh Attila 2001-2005
Wéber György 2005-2007
Oláh Tibor 2007-2011
Bursics Attila 2011-2015
István Gábor 2015-2017
István Gábor2015-2019
Szijártó Attila2019-2023