Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

 • A Magyar Reumatológusok Egyesülete Publikációs és Szakmai Út pályázata

  A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázati lehetőséget biztosít tanulmányutak és szakmai publikációk megjelenésének támogatására Magyarországon dolgozó MRE-tagok részére.

  A beérkezett pályázatok értékelése folyamatosan történik.

  Feltételek:
  1. legalább egyéves MRE-tagság;
  2. konferencia-részvétel esetén elsőszerzős elfogadott poszter- vagy előadás-összefoglaló.

  Pályázható:
  • tanulmányút (utazás, szállás),
  • konferencia-részvétel (utazás, szállás, regisztráció) – nemzetközi publikációk (publikációs
  költségek átvállalásával, elsőszerzős, elfogadott, impakt faktorral rendelkező, in extenso eredeti közlemények esetén),
  • szakmai tanfolyamon történő részvétel támogatása.

  Benyújtandó dokumentumok:
  • a kért támogatás rövid indoklása,
  • a pályázó tudományos önéletrajza,
  • a munkahelyi vezető nyilatkozata arról, hogy munkahelyi forrásból nem tudja megoldani a munkatársa költségeinek finanszírozását.

  A pályázati anyagokat PDF dokumentumként kérjük elküldeni a titkarsag.mre@gmail.com email címre.

  PhD-hallgatók és szakorvosjelöltek a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek.

  Értékelés, beszámolás:
  A beadási határidőt követően 3 héten belül a pályázat értékeléséről értesítést küldünk.
  Tanulmányútról, konferencia-részvételről, szakmai tanfolyamról rövid beszámolót kérhet a Tudományos Bizottság. • EULAR EMEUNET támogatási program Ukrajna számára - pályázati felhívás

  Az Európai Reumatológiai Társaságok Szövetsége (EULAR; https://eular.org/index.cfm) nagyon aggódik az ukrajnai helyzet miatt, és elítéli Oroszországnak az országgal szembeni elfogadhatatlan agresszióját. Mivel kórházakat támadnak, és az orvosi ellátáshoz való hozzáférés nehéz, az EULAR reagálni kíván erre a humanitárius válságra, és különösen azokat a reumatológiai és mozgásszervi betegségekben szenvedő ukrajnai embereket kívánja támogatni, akiknek sürgős kezelésre és segítségre van szükségük.

   

  Az EULAR az EMEUNET-tel (https://emeunet.eular.org/index.cfm) közösen támogatási programot dolgozott ki fiatal ukrajnai reumatológusok számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák szakmai tevékenységüket, fenntartsák és továbbfejlesszék készségeiket, valamint a betegek széles körét, kiemelten a hazájukból elvtávozott ukrajnai reumatológiai betegeket is ellássák. Európa-szerte élő ukrajnai reumatológusok vagy rezidensek jelentkezhetnek erre a programra, amely az EULAR különböző partnerkórházainak vagy intézeteinek valamelyikében való foglalkoztatásukat támogatja. Az EULAR legfeljebb 20 ilyen állást finanszíroz, ami stabil jövedelmet biztosít Ukrajnából menekült orvosok számára. A program ezáltal biztosítja az elmenekült reumatológiai betegek orvosi ellátását is. Az EULAR 500.000 eurót biztosít erre a célra.

   

  Cím: Támogatási program menekült ukrajnai orvosok számára


   

  Ki pályázhat: Kórházak vagy egészségügyi intézmények (munkáltatók) azokban az országokban, ahol sok ukrajnai menekült van. A kórházaknak rendszeres munkát kell biztosítaniuk egy fiatal ukrajnai reumatológus szakorvos vagy rezidens számára. Ideális esetben az ukrán reumatológusokat olyan területen kell alkalmazni, ahol támogatni tudják az ukrajnai menekültek között élő reumatológiai betegek ellátását.

   

  Az alkalmazhatóság az illetékes nemzeti Egészségügyi Minisztérium, illetve az orvosi kamarák engedélyétől függ (pl. feltételes működési engedély). Ideális esetben az ukrajnai reumatológusok számára lehetővé kell tenni, hogy megkezdhessék és folytathassák orvosi szakképzésüket azzal a céllal, hogy a fogadó országban teljes mértékben elismert orvosok lehessenek.

   

  A támogatás csak munkaszerződés alapján és legfeljebb egyéves időtartamra kerül kifizetésre. Ha a munkaviszony korábban megszűnik, a támogatás kifizetése is leáll. A kórházaknak/intézményeknek igazolniuk kell a foglalkoztatást és idővel jelentést kell tenniük.

   

  Szükséges dokumentumok: Az ukrajnai reumatológus önéletrajza, aláírt munkaszerződés.

   

  Célcsoport: Ukrajnai reumatológusok, kiemelten a képzésben lévő rezidensek

   

  Összeg: legfeljebb 20 000 - 30 000 EUR/év foglalkoztatásonként

   

  Partnerkórházak: Az EULAR határozza meg

   

  Kérjük, hogy jelentkezését az eular@eular.org címre küldje el.

  A pályázati felhívás .pdf-ben letölthető ide katttintva

 • MRE Kutatási pályázat – 2024
  2024. január 31.

  A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázatot hirdetett reumatológiai témájú klinikai és alapkutatások támogatására, Magyarországon dolgozó, legalább egy éves MRE tagsággal rendelkező tagok részére.


  A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 31. volt


  A Kutatási pályázat meghirdetésekor, a pályázati kiírás egy része helytelenül jelent meg.


  A korábbi értékelési folyamat egyik szempontja, az alábbi módon kerül javításra:


  A pályázat eredeti szövege:


  „A pályázatokat az MRE elnöksége értékeli, rangsorolja. Az adott évben pályázatot benyújtó személy munkatársa nem vehet részt a bírálati folyamatban.”


  Javított, módosított forma:


  „A pályázatokat az MRE Vezetőségéből kiválasztott bírálók értékelik, rangsorolják. A választott bíráló az adott évben nem vehet részt saját Intézetében dolgozó munkatársa pályázatának elbírálásában.”


  Prof. Dr. Bálint Péter Vince
  A Magyar Reumatológusok Egyesületének elnöke


  ***


  A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázatot hirdet reumatológiai témájú klinikai és alapkutatások támogatására, Magyarországon dolgozó, legalább egy éves MRE tagsággal rendelkező tagok részére.


  A rendelkezésre álló keret 2024-ben, összesen 30 millió forint.


  Pályázni olyan kísérletes és klinikai munkatervvel lehet, ami korábban más pályázati támogatást nem nyert el, és ami vagy már ETT-engedélyezett, vagy a pályázati idő alatt elnyeri az ETT-engedélyt és megfelel a Helsinki-deklarációnak.


  Benyújtási határidő: 2024. január 31.


  A pályázati anyagokat kérjük, hogy ismeretlen, jelszóval megadott e-mail-ről küldjék el az MRE címére (titkarsag.mre@gmail.com), Takács Eszter irodavezetőnek címezve. Az MRE irodavezetője visszajelez, hogy a pályázat rendben beérkezett, értékelése megkezdődött.


  Minden pályázó 2024. február 29-ig írásban tájékoztatást kap a munkatervének értékeléséről, a nyertes pályázatok támogatása 2024. március 1-jén indul.


  A pályázható összeg pályázatonként legfeljebb 10 millió forint, a futamidő 24 hónap (kutatási periódus) +12 hónap (közleményelfogadás, pénzügyi és szakmai elszámolási időszak). Az elnyert támogatási összeg a szükséges dologi költségekre és munkabérre egyaránt fordítható, folyamatosan az MRE-n keresztül, névre kiállított számlákkal, szerződésekkel igazoltan.


  A támogatást elnyert pályázó eredményeit az MRE esedékes éves kongresszusán mutatja be, és minimum 3.0 impakt faktoros, nemzetközi tudományos folyóiratban közli, (ahol a pályázó első, utolsó vagy levelező szerző). Az MRE támogatását kötelező feltüntetni a közleményben. A kutatás elnyerésekor felelősségi nyilatkozatot kell tenni a szellemi tulajdonjogokról, a szerzői jogokról és az esetleges anyagi haszon megoszlásáról. Az MRE-t a szellemi tulajdonjogok, a szerzői jogok és az esetleges anyagi haszon 15%-a illeti meg.


  Benyújtandó dokumentumok magyar nyelven


  – kutatási terv (terjedelme max. 5 oldal 11-es betűmérettel. Felépítése: irodalmi háttér, célkitűzések, módszerek, várható eredmények, jelentőség, költségvetési terv, tervezett publikáció várható helye és ideje)


  Értékelés:


  A pályázatokat az MRE elnöksége értékeli, rangsorolja. Az adott évben pályázatot benyújtó személy munkatársa nem vehet részt a bírálati folyamatban.


  Az értékelés szempontjai:


  1. Tudományos érték 0–25 pont
  Értékelni kell a megvalósíthatóságot, az újszerűséget, a tervezést, relevanciát és a rövid és hosszú távú értékességet az adott területen.


  2. Társadalmi érték 0–5 pont


  3. Gazdasági érték 0–5 pont


  4. Kutatóhelyek együttműködése 0–5 pont


  5. Fiatal, 40 év alatti kutató pályázata 0–5 pont


  Az MRE szerződést köt a nyertes pályázókkal, az a pályázatnyertes, aki a pályázati feltételeket saját hibájából nem teljesíti, köteles az elnyert pályázati összeget 60 napon belül az MRE számlájára visszafizetni, emellett a soron következő MRE-pályázaton nem vehet részt.


  A fenti pályázati kiírás .pdf-ben letölthető ide kattintva

 • MRE pályázatok 2024
  2024. május 31.

  MRE Kutatási pályázat 2024


  Bozsóky Sándor – A magyar reumatológiáért Érem és Díszoklevél 


  MRE Tiszteletbeli Tagság


  Petros Petrou – Ifjúsági Emlékérem és Díszoklevél


  Dr. de Châtel-díj 2024.


  A pályázati kiírások és a jelölő lapok letölthetőek ide kattintva