Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HÍRKATEGÓRIÁK


MRT társasági hírek>>

Az MRT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Új szekció megalakulásával kapcsolatos elnökségi határozat
  [2011.10.14.] - ORFMMT - Hírkategória: Társaság/tagság
  8/2011/9 elnökségi határozatAz
  ORFMMT Elnöksége 2011. szeptember 23-i ülésén a társasági szekciók megalakulásával és működésével kapcsolatban – az Alapszabállyal összhangban, a szabályozás pontosítása céljából – 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta:
  A. Egy szekció megalakulással kapcsolatban
  Szekció  megalakulást bármely ORFMMT tag kezdeményezhet
  (több társaság  által közösen alapítandó szekció esetén is szükséges kezdeményező ORFMMT  tag)

  Szekció  megalakulás kezdeményezése:
  a szekció alakítást kezdeményező  ORFMMT tag írásban (legalább elektronikusan) benyújtja az Elnökségnek a következőket: 
  i.      Szekció  alakítási javaslat.
  A  javaslatban meg kell fogalmazni a szekció nevét (mely magában kell, hogy  foglalja a Társaság nevét: ORFMMT … Szekciója), működési területét, általános célkitűzéseit.
  ii.      Legalább 10 fő ORFMMT tag szekció alakítási és szekcióba való belépési szándéka.
  (Közös alapítás esetén az alapító társaságok számának az arányában szükséges ORFMM tag részéről szándéknyilatkozat, két alapító társaság esetén pl. minimum 5 fő) az ORFMMT Elnökség dönt a szekció megalakításának  támogatásáról, a döntést közli a kezdeményezővel. A kezdeményező összehívja a szekció alakuló taggyűlését. Ezen regisztrálják a jelen levő, belépni szándékozó tagokat, a jelenlevő és szavazati joggal rendelkező, tagdíjat fizető  ORFMMT tagok (közös alapítás esetén beleértve más alapító társaság tagjait) közfelkiáltással   döntenek a szekció megalakulásáról. Majd megválasztják a szekció leendő vezetőségét, az alakuló, vagy a következő taggyűlésen elfogadják a szekció működési szabályzatát, munkatervét. Az alakuló taggyűlés jegyzőkönyvét (benne a jelenlevők társaságonkénti listáját, a megválasztott vezetőséget, ha elfogadásra került: az elfogadott működési szabályzatot, munkatervet, a meghozott döntéseket) legalább elektronikusan eljuttatják az Elnökségnek.

  Az ORFMMT Elnökség dönt arról, hogy felhatalmazza-e a leendő szekciót az előzetes működésre
  , mely során a szekció a nevét már használhatja, a megválasztott tisztségviselők a szekciót képviselhetik. A szekció működési szabályainak, munkatervének, megválasztott tisztségviselőinek dokumentumai alapján – a jelenleg érvényes ORFMMT Alapszabálynak megfelelően - a szekció hivatalos megalakulásáról az ORFMMT Vezetőség dönt.
  Szekció megszűnéséről maga a szekció, vagy az Elnökség javaslatára a Vezetőség dönthet.

  B. Egy szekció működésével kapcsolatban
  A Társaság szekciói az egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó társasági tagokat tömörítő egységek. Egy ORFMMT tag több szekciónak is lehet a tagja.A Szekció az ORFMMT része, működése során az ORFMMT Alapszabálya, és az azzal összhangban levő saját működési szabályzata szerint jár el. A Szekció nem önálló jogi személy. A szekció működési
  szabályzatában meghatározza nevét, székhelyét, feljegyzi az alakítás időpontját, meghatározza céljait, tevékenységét. Meghatároz egyéb, az Alapszabályban nem szereplő, de azzal összhangban levő, a szekció működését érintő kérdéseket. A szekciók tevékenységüket, gazdálkodásukat a Társaság Vezetőségének és Elnökségének felügyelete
  és irányítása alatt végzik. Az ellenőrzést a Társaság a Felügyelő Bizottsága útján látja el.

  A szekció vezető szerve a taggyűlés.
  A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
   - a szekció vezetőségének (minimálisan egy elnök) megválasztása. A szekció elnökének és esetleges más tisztségviselőinek a megválasztása  4 évre történik, ezen határozat életbelépésétől számítva megszakítás nélkül háromszor. újraválaszthatóak.
  - a Társaság alapszabályával összhangban levő működési szabályzat elfogadása, módosítása a szekció vezetőség éves beszámolójának a megvitatása, elfogadásaa
  -  szekció éves munkatervének megvitatása , elfogadása
  - döntés a szekció megszűnéséről

  A szekció taggyűlése döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazati joga azon szekció tagoknak van, akik a társaságnak tagdíjfizető tagjai. A működési szabályzat létrehozás, módosítás, a szekció megszűnése esetén a leadott szavatok legalább kétharmadának támogatása szükséges.. Személyi kérdésekben, illetve szótöbbséggel elfogadott tagi javaslatra titkos szavazás szükséges.
  Határozatképes a taggyűlés, ha a tagok legalább fele plusz egy fő jelen van.
  Határozatképtelenség miatt újra összehívott taggyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

  A szekció elnökének feladatai: 
  - Irányítja, koordinálja a szekció működésétKépviseli a szekciót a Társaság, ill. más szervezetek felé
  - Gondolkodik a Társaság tagjainak a szekció tudományos rendezvényeiről (minimálisan a Társaság honlapján keresztül) való tájékoztatásáról
  - Tájékoztatja a Társaság Elnökét a szekció taggyűléseik helyéről, időpontjáról, napirendjéről, valamint a
  taggyűlések döntéseiről, működési szabályzatról, a szekció munkatervéről.
  - Elkészíti a szekció éves beszámolóját, melyet a taggyűlés elfogadó szavazása után legalább elektronikusan elküld a Társaság Elnöke részére
  - Gondoskodik arról, hogy évente legalább egyszer legyen a szekciónak szakmai, ill.  tudományos rendezvénye.
  - Összehívja legalább évente egyszer a szekció taggyűlését.
  - Állandó meghívottként tanácskozási joggal rendelkezik a Vezetőség ülésein

Vissza

HÍRKATEGÓRIÁK


MRT társasági hírek>>

Legfrissebb kongresszusok

További rendezvények
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
cochranebs
cochrane
emo's statement on the central role of medical doctors