Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Francia Munkacsoport

Cím

Típus

Dátum

Publikus dokumentumok

Beszámoló a 27. Francia-Magyar Radiológiai Szimpóziumrólpdf2019.10.27.
Beszámoló a 2019-es párizsi Francia Radiológus Kongresszusrólpdf2019.10.17.
Beszámoló francia ösztöndíjról 2018 (Dr. Birinyi Gabriella)pdf2019.02.04.

A 2008-as Francia-Magyar Radiológiai Szimpóziumon hivatalosan is aláírásra került a Francia és a Magyar Radiológus Társaságok közötti megállapodás.

Annak ellenére, hogy ilyen formális együttműködési szerződés korábban írásban nem létezett, a magyar radiológusok egy aktív csoportja 1993 óta, 20 éve minden évben megszervezte, lebonyolította a Francia-Magyar Radiológiai Szimpóziumot, tartotta a kapcsolatot a francia kollégákkal, kölcsönös tanulmányutakat, továbbképzéseket és tudományos együttműködéseket, könykiadásokat, fordításokat szervezett.

Francia oldalról ennek az egyik hivatalos résztvevője volt a Francia Radiológus Társaság, de a GREF és a CERF szervezetek és egyetemi intézmények, valamint a budapesti Francia Intézet is aktívan támogatták az együttműködés minden formáját.

Tovább erősíti a francia oldal együttműködési készségét, hogy Forrai Gábor évekig a GREF (Francia nyelven oktató radiológusok társasága) választott alelnöke volt.

Magyar oldalról Fornet Béla, Balogh Endre, később Forrai Gábor voltak az együttműködés alapítói és vezetői, de mellettük áll egy kb. 30 fős, francia nyelven beszélő, a kapcsolattartásban eddig is érintett, rezidens kortól nyugdíjasokig terjedő csoport, akik közül számosan rövidebb-hosszabb ideig Franciaországban is tanultak-dolgoztak.

A francia társasággal való hivatalos kapcsolattartás érdekében létrejött a MRT „Francia kapcsolatok munkacsoport”-ja, amelynek feladata a két társaság és vezetőik közötti kommunikáció zökkenőmentes lebonyolítása.

A munkacsoport fő feladatai

 • A kétirányú nyelvi akadályok elhárítása (a kommunikáció a franciákkal csak a saját anyanyelvükön tud zajlani – angolul elvi és gyakorlati, képzettségi okokból sem tartható fenn komoly kapcsolat)
 • Az eddigi francia-magyar rendezvények és együttműködés további folyamatos megszervezése, és fejlesztése

A munkacsoport szervezeti formája

A munkacsoport lényege és feladatai alapján nem igényelte a RadiológusokTársaságán belüli külön Szekció, Fórum vagy Bizottság megalakítását. A fenti feladatok gyakorlati megoldásához se tisztségviselőkre, se választásokra, se kötött tagsági rendszerre – az eddigiekhez hasonlóan –véleményünk szerint nincsen szükség. A munkacsoport célorientált emberek nem hivatalos jellegű együttese, amelyhez csatlakozni vagy kiválni spontán lehet, nincs szükség ennek dokumentálására. A munkacsoporthoz az tartozik, aki a francia kapcsolatok érdekében hajlandó ezért tevékenykedni is.

A munkacsoport jogosultságai

A munkacsoport felhatalmazást kap a Társaságtól, hogy a francia kapcsolatokat – az eddigiekhez hasonlóan – a magyar radiológusok érdekét szem előtt tartva fenntartsa és fejlessze. Ennek érdekében folyamatos párbeszédet tartson fenn a francia kollégákkal. Az ezúton megszerzett információkat folyamatosan és beszámolók formájában összegezve teszi elérhetővé a MRT tagok számára. A munkacsoport nem ír alá önállóan hivatalos megállapodást, állásfoglalást, stb. az MRT nevében. Hasonló hivatalos lépésekre az MRT mindenkori elnöke jogosult.

A munkacsoport kommunikációja

A munkacsoporton belüli – és a teljes MRT tagsággal való – gyors kommunikáció és tájékoztatás érdekében a munkacsoport a Társaság hivatalos web-oldalán megjelenteti a francia vonatkozású eseményeket, pályázati lehetőségeket. Szükség esetén a francia kapcsolatok iránt érdeklődők számára e-mail körlevélben is tart majd kapcsolatot.

Mindezen kommunikációs formák eddig is már működtek.

A munkacsoport vezetése, kapcsolattartó személy megjelölése:

Az MRT vezetősége megbízta Forrai Gábort a „Francia kapcsolatok munkacsoport” vezetésével, egyúttal kijelölte kapcsolattartó (kontakt) személynek a Francia Radiológus Társaság felé.

Email: : info [ kukac ] pro-radiologia.hu

***

A Francia Radiológus Társaság és a Magyar Radiológusok Társasága Francia Munkacsoportja között létrejött megállapodásnak megfelelően 2010-től kezdődően lehetőség nyílik a magyar radiológusok és szakorvosjelöltek számára, hogy a Francia Radiológus Társaságba jelentősen mérsékelt tagdíj fizetésével belépjenek. Ennek feltétele, hogy a hazai Társasági tagság rendezett legyen.

A tagdíj: szakorvosjelölteknek 50 Euro / szakorvosoknak 85 Euro. (Eredeti tagdíj másoknak: 130 / 327 Euro)!

A tagság számos előnnyel jár

 • Ingyenes részvétel az éves párizsi JFR kongresszuson.
 • Biztosítja a Francia Rad. Társ. Évi 12 alkalommal megjelenő rendkívül színvonalas, szakmai újdonságokat, illetve összefoglaló cikkeket is tartalmazó, számonként kb. 100 oldalas Journal de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle / Diagnostic and Interventional Imaging c. havilapját (postázzák Magyarországra)
 • Ugyanennek a lapnak az angol verziója elektronikus formában jelenik meg - szintén 12 szám évente
 • Online képzésekhez való hozzáférés:
  • évente 100 új tanfolyam – az eddigi kb. 1000 mellett
  • évente 600 új poszter – az eddigi kb. 2500 mellett
 • Folyamatos információk a francia társaság életéről, a radiológus szakmáról, rendezvényekről – személyes emailek és newsletter-ek formájában
 • Biztosítja az "Imaging Management" című újság francia nyelvű kiadását
 • Vásárlási kedvezmény a társaság egyéb kiadványaira
 • Kongresszusi részvételért, valamint a társaság honlapján ingyenesen hozzáférhető előadások megtekintéséért francia kreditpont jóváírása (a külföldi kreditpontok honosítása a továbbképző egyetemmel pontosítandó)
 • A Francia Társaság tagjai kedvezményes tarifával lehetnek az ESR és az EFSUMB társaságoknak a tagjai.
 • A Francia Radiológus Társaság tagjainak naprakész név/címjegyzéke
 • A képalkotó vizsgálatok indikációjának és minőségének egységesítésére és a szakmai továbbképzésre a társaság nagy hangsúlyt fektet. Az ezzel kapcsolatos kiadványokat a társaság ingyenesen bocsátja tagjai rendelkezésére.

Jelentkezés módja

 1. A jelentkezési lap letölthető: INNEN
 2. A jelentkezés általában minden év elején történik, változó határidővel. Kérjük figyelje a napi híradásainkat.
 3. Csatolandó mellé az aktuális évi Magyar Radiológusok Társasága tagdíj befizetését igazoló francia nyelvű nyilatkozat. Az igazolás az MRT kincstárnokától, Dr. Kis Zsuzsannától (Eger) igényelhető: kis.zsuzsanna [ kukac ] mfkh.hu
 4. Rezidenseknek és szakorvosjelölteknek szükséges csatolni egy osztályvezetői igazolást is (francia v. angol nyelven letölthető).

A jelentkezéshez szükséges három dokumentumot az alábbi elérhetőségek egyikére kell eljuttatni:

 • Postán: Société Française de Radiologie. 20, avenue Rapp, 75007 Paris, France
 • Faxon: +(33)1-53-595-960
 • E-mailben: sfr-cotisation [ kukac ] sfradiologie.org

A Francia Radiológus Társaság honlapja: http://www.sfrnet.org/

Egyéb felvilágosítást készséggel ad a MRT Francia Munkacsoportja: info [ kukac ] pro-radiologia.hu

Forrai Gábor (MRT Francia Munkacsoport vezetője)
Barta András
Az MRT Francia Munkacsoport felhívása, 2021.04.06.


A Francia Radiológus Társaság az alábbi felhívást továbbította az MRT Francia Munkacsoport felé :

A Francia Radiológus Társaság a 2021. évre automatikusan meghosszabbítja azon fiatal magyar radiológus rezidensek és szakorvosjelöltek számára az ingyenes tagságot, akik azt a 2020. évben megkapták.


Emlékeztetőül a tagsággal járó előnyök:
1. Ingyenes részvétel a Francia Radiológus Társaság párizsi kongresszusán (JFR), amely 2021. október 08-11 között kerül (remélhetően) megrendezésre
2. A kongresszus után a virtuális kongresszushoz való hozzáférés
3. Az összes korábbi kongresszus előadás és poszter anyagához (Médiathèque) való hozzáférés
4. Kedvezményes beiratkozás a Francia Radiológus Társaság által szervezett online képzésekre

Üdvözlettel,

Magyar Radiológusok Társasága Francia Munkacsoport

Dr. Barta András Dr. Forrai Gábor

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29