Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Pszichiátria a világjárvány idején és utána
Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. online Vándorgyűlése

2021. június 9-12.
Online rendezvény

Plenáris előadók

Prof. Dr. Afzal Javed

Dr. Afzal Javed is a Consultant Psychiatrist & is an Honorary Clinical Associate Teacher at Warwick Medical School, University of Warwick UK. He also holds the honorary position of Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore (Pakistan).
He graduated from King Edward Medical College Lahore, Pakistan and received higher specialised training in Psychiatry from Pakistan and UK (from Royal Edinburgh Hospital, University of Edinburgh and Institute of Psychiatry & Maudsley Hospital London).
He has served the UK Royal College of Psychiatrists as Deputy / Associate Registrar, member Board of International Affairs of the College, Chairman of West Midlands Division of the College & one of the lead College office bearers for SAS doctors & Patients & Carers groups. He was also elected as executive committee member of the College Faculty of Rehabilitation and Social Psychiatry & represents the faculty at Education and Training Committee of the College.
His role in international psychiatry is highlighted by his involvement with a number of professional organisations. He is currently working as:
• President Elect World Psychiatric Association (WPA)
• President Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA)
• Immediate Past President World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
• Immediate Past Executive Secretary for Sections World Psychiatric Association (WPA)
• Advisor & Founder Secretary General of South Asian Forum on Mental Health & Psychiatry (SAF)
• Advisor SAARC Psychiatric Federation (SPF)
• Founding Secretary General Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA)
• Immediate Past Co Chairman / Founder office Bearers WPA Section on Psychiatry in Developing Countries
• Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore, Pakistan
His areas of special interest are Psychosocial Rehabilitation, Social and Transcultural Psychiatry and Psychiatric Research. His academic skills have been invaluable when publishing more than 128 scientific papers and being author of six books/monographs on different topics of psychiatry. He is currently involved in a number of projects on Schizophrenia and different clinical aspects of long-term management of chronic mentally ill in the community.


Dr. Harmatta János

1969-ben szerezte meg az orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (ma Semmelweis Egyetem). Négy szakvizsgája van, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és pszichiátriai rehabilitáció. 1977-ben az ELTE-n szociológia diplomát szerzett. 1997-ben lett az orvostudományok kandidátusa, 1991-től c. egyetemi docens a Semmelweis Egyetemen. Pszichoterápiával 1973-tól kezdve foglalkozott, amikor 4 év neurológiai osztályos munka után a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központban kezdett dolgozni Hidas György mellett. A Pszichoterápiás Hétvégek tudományos rendezvénysorozat egyik szervezője, részt vett a pszichoterápiás képzések felépítésében és a szakvizsga szakmai feltételrendszerének kialakításában. 1978-1983-ban az OTSI Mentálhigiénés Osztályán adjunktus, majd 1983-tól az OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályán másodfőorvos, majd 1994-től az osztály OPNI-hoz csatolásától kezdve annak vezetője.
A Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Orvosai Kamara alapító tagja. 1994-től a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára 12 éven át, Prof. Bitter István, Prof. Szűcs Attila, Prof. Tringer László. Prof. Túry Ferenc és Németh Attila elnöksége alatt. 2008-2010 között az MPT elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke és a Díjbizottság elnöke. Tagja volt éveken át a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégiumnak és az MTA Pszichológiai Bizottságának is. 1994 óta tagja a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumnak.
Tagja a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek, a Magyar Pszichodráma Egyesületnek, a DREAM-nek, a CSAKITnak. Az 1991 óta létező Pszichoterápiás Tanács Szövetség elnöke. Külföldi tagságai az Internationale Gesellschaft für Tiefenpsychologie és a Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft. 10 éven át a Lindaui Pszichoterápiás Hetek stábjának volt tagja. Az Európai Pszichoterápiás Szövetség alapító tagja és első elnöke.
A Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés kezdeményezője és vezetője. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Tanszékén tudományos tanácsadó. Oktatási tevékenységéért Pro Universitate díjas. A Kárpát medencében végzett pszichoterápiás sokéves oktatói munkájáért Lovagkeresztet kapott.
Tudományos munkássága a pszichoterápiás témák mellett szakmatörténeti jellegű.


Prof. Dr. Bitter István

Dr. Bitter István 1974-ben kapott általános orvosi diplomát a budapesti Semmelweis Egyetemen. Négy szakvizsgát szerzett: neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és klinikai farmakológia. 1992-ben lett az orvostudományok kandidátusa, 2005-ben nyerte el az MTA doktora címet; 1999-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen.
1974-től dolgozik a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján (PPK), ahol 2003-ban egyetemi tanár lett, 2004-től 2014-ig a PPK igazgatója volt, 2019 decemberében lett professor emeritus. Klinikai betegellátási, oktatói és kutatói feladatokat látott el és lát el jelenleg is. A Pszichiátriai Szakmai Grémium elnöke és a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának vezetője volt a Semmelweis Egyetemen 2004-2019 között, a doktori iskolának jelenleg törzstagja és témavezetője (Klinikai pszichofarmakológia). Kezdeményezte és részt vett a „Pszichoterápia” tantárgy bevezetésében a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
Számos II. és III. fázisú klinikai vizsgálatban vett részt eleinte vizsgálóként, többségükben azonban vizsgálatvezetőként. Az utóbbi másfél évtizedben a gyakorlathoz közel álló un. obszervációs vizsgálatokkal és az OEP/NEAK pszichiátriai betegségekre vonatkozó adatainak a feldolgozásával is foglalkozik. 1990 óta (egy megszakítással, bécsi távolléte alatt) vezeti a Klinika Pszichofarmakológiai munkacsoportját. Három hosszabb külföldi útja alatt főleg pszichofarmakológiával foglalkozott: egy évet az NSZK-ban vendégorvosként; 3 évig a New York University vendégprofesszora és a Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research (Orangeburg, NY) kutatója volt az USA-ban, és közel 3 évig vezette az Eli Lilly cég bécsi központjának (Area Medical Center Vienna, Közép és Kelet Európa, Közel Kelet és Afrika regionális központja) központi idegrendszeri klinikai kutatási részlegét. A régióban elsőként hozott létre felnőttkori ADHD ambulanciát és kutatócsoportot a PPK-n, melyek munkáját számos közlemény is dokumentálja. Több sikeres hazai és EU-s pályázat résztvevője, vezetője. Összes közleménye több, mint 300, az azokra kapott idézetek száma meghaladja a 9000-et.
Hazai és nemzetközi szakmai társaságokban és szervezetekben több tisztséget töltött és tölt be, pl. alapító tagja és 1994-2000 között elnöke a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, 2005-2014 között az Európa Pszichiátriai Társaság (EPA) vezetőségének tagja volt; jelenleg az EPA Pszichofarmakológiai Szekciójának az elnöke és az European College of Neuroropsychophamacology „Schizophrenia Network”-jének társ-elnöke, a European Group into Research in Schizophrenia (EGRIS) alapító tagja. 2014 óta a hazai Nemzeti Agykutatási Program (NAP) Irányító Testületének (IT) tagja, a Semmelweis Egyetem NAP Bizottságának az elnöke.


Prof. Dr. Janka Zoltán

1949-ben született, általános iskoláit Jászberényben végezte, 1968-ban a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Végzése után ezen egyetem (később Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem), majd a Szegedi Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájának munkatársa, gyakornok, tanársegéd, adjunktus és docensi beosztásokban. 1993-tól 1998-ig az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, majd 1998-tól 2014. szeptember 28-ig a Pszichiátriai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, utána professzor, 2019-től ’professor emeritus’. Neurológiai és pszichiátriai szakvizsgával rendelkezik. 1985-ben lett kandidátus, 1996-ban habilitált, 2006-tól az MTA doktora. 1980–1982 között az ausztráliai Perth egyetemén végzett tudományos munkát. 1987-ben és 1991-ben svédországi és angliai tanulmányutakon vett részt. Kutatásai középpontjában a mentális zavarok biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Előadásainak száma 1030, tudományos közleményeié 373, az ezekre számított kumulatív impakt faktor összege 534.924. Végzett PhD hallgatóinak száma 17. Tudományos munkásságát és oktatási tevékenységét több ösztöndíjjal, pályázati támogatással és kitüntetéssel ismerték el. Hallgatóktól összesen 15-ször kapott oktatói díjat, az Orvostudományi Kartól 4 alkalommal. Közleményeiért Medicina Nívódíjban, Hollós István Díjban, a Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle Legjobb Közleménye elismerésben, valamint kétszer Nyírő Gyula Nívódíjban részesült. 2007-ben Jászberény Város Díszpolgárává választották. Orvosi tevékenységéért 2009-ben Batthyány-Strattmann László Díjjal tüntették ki, 2012-ben pedig Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült. 2012-ben Kulka Frigyes Emlékérem és Jutalomdíj (oktatásért), 2014-ben Szent-Györgyi Albert Emlékérem és Jutalomdíj, 2017-ben Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj (kutatásért) elismeréseket kapott az Orvostudományi Kartól. 2014-ben a Magyar Pszichiátriai Társaság Oláh Gusztáv Életmű Díjat, 2018-ban az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos Díjat, 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno-díjat adományozott számára. 2019-ben a Magyar Köztársasági Elnök Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesítette.


Prof. Dr. Kéri Szabolcs

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen (Szeged) szerzett általános orvosi diplomát, ahol 2006-ig a Pszichiátriai Klinika és az Élettani Intézet munkatársa volt, rezidenstől egyetemi docensig terjedő munkakörökben. 2002-2003 között a Karolinska Intézet (Stockholm) vendégkutatója. Pszichiáter (2000), az orvosi rehabilitáció szakorvosa (2008), kognitív-viselkedésterapeuta (Columbia University, 2012). Tudományos fokozatok és címek: PhD (1999), habilitáció (2006), az MTA doktora (2007), az Academia Europaea választott tagja (2010). 2006-2010-ig a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján osztályvezető docens, majd klinikai igazgatóhelyettes. 2008-tól megszakítás nélkül az Országos Pszichiátriai Központ (Semmelweis Egyetem), majd az utódjaként létrejött Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) referense és tudományos igazgatója, ugyanitt osztályvezető főorvos (2018-). 2011-2013 között a Rutgers University (USA) vendégprofesszora. Egyetemi tanár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszékén (2013-) és a Szegedi Tudományegyetemen (2010-). A BME Kognitív Pszichológia Doktori Iskola vezetője.


Prof. Dr. Réthelyi János

Dr. Réthelyi János a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikának egyetemi tanára és igazgatója, a pszichiátria, pszichoterápia és klinikai genetika szakorvosa. 1999-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1996-tól a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetben dolgozott Dr. Kopp Mária egyetemi tanár vezetése mellett, itt védte meg doktori disszertációját 2003-ban Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata címmel. 2003-tól a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikának a munkatársa, betegellátási feladatai mellett magyar, angol és német nyelven oktat. 2005-től Dr. Bitter István egyetemi tanárral és külföldi partnerekkel együttműködve pszichiátriai genetikai kutatásokat indított el, létrehozta a Klinika molekuláris pszichiátriai kutatócsoportját és laboratóriumát. 2014-2015-ben és 2017-től a Nemzeti Agykutatási Program MTA-SE Molekuláris Pszichiátriai Kutatócsoport vezetője. Érdeklődési területe a szkizofrénia, a bipoláris affektív zavar és a felnőtt-kori figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar genetikai háttere, a gén-környezeti interakciók, valamint indukált pluripotens őssejt alapú központi idegrendszerei betegségmodellezés. 2006-ban Hollandiában, az Utrechti Egyetemen dolgozott ösztöndíjasként, 2012-2013 között a Salk Institute for Biological Studies (La Jolla, Kalifornia, USA) vendégkutatója volt. 63 tudományos közleménynek és több könyvfejezetnek a szerzője, egyebek mellett ő írta A pszichiátria magyar kézikönyve 5. és 6., kiadásában a pszichiátriai betegségek genetikai hátteréről szóló fejezetet.

Tisztelt Kollégák!

A MPT XXIV. Vándorgyűlés előadásainak felvétele 2021. augusztus 31-ig megtekinthető.

A felvételek NEM a honlapon, hanem a Vándorgyűlés online felületén érhetők el.

A korábban minden regisztrált résztvevőnek megküldött, az online felületre belépést biztosító linkkel kell a felületre belépni.
Ott kérjük kattintsanak a jobb oldali „Menü” gombra, majd pedig a „Program” gombra.
Itt a kiválasztott előadásra kattintva az ablak alján látják majd a feltöltött videók listáját.


Tisztelt Kollégák!

Szeretnénk tájékoztatni az MPT Online Vándorgyűlésén résztvevő kollégákat, hogy az online képzések központi (OFTEX) akkreditációs formai követelményeinek megfelelően a pontok megszerzésének egyik feltétele a programokon való részvétel. A programokra történő résztvevői bejelentkezést a Rentit rendszere automatikusan figyeli. A másik feltétel egy vizsgateszt kitöltése, amelyet a vándorgyűlés záró napjától 2021. június 30-ig kell megtenni, hogy a kreditpontok érvényesíthetők legyenek.
A kreditpontok érvényesítéséhez szükséges teszt anyaga a plenáris előadásokra épül.


A Szervező Bizottság nevében szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy az informatikai céggel együtt mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebben történjen és ne okozzon kényelmetlenséget a résztvevőknek a programban való részvétel során.

Előre is köszönjük a kollégák megértését és együttműködését.

MPT Szervező BizottságA rendezvény nyelve magyar, lebonyolítására egy interaktív online felületen kerül sor. Ennek pontos részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást. A rendezvény online jellege miatt a részvételhez nélkülözhetetlen a minimális technikai feltételek megléte. (Kérjük klikkeljen ide, a részletek megtekintéséhez!) A sikeres jelentkezés feltétele ennek elfogadása az online regisztráció során. A regisztráció és az absztraktok benyújtása a megszokott módon, az MPT honlapján keresztül a vándorgyűlés honlapján történik.

Partnereink


Fontos határidők

 • Absztrakt beadási határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. március 22. ÉJFÉLIG
 • Kedvezményes részvételi díj befizetési határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. március 22. ÉJFÉLIG
 • A Fiatal Előadók Szekció díjmentességre vonatkozó pályázat beadási határideje MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. március 22. ÉJFÉLIG
 • MPT tagok részvételi díj csökkentésre vonatkozó pályázat beadási határideje: 2021. április 30.
 • A jelentkezés és a részvételi díj beérkezésének végső határideje: 2021. május 24.
 • (Ezen időpont után jelentkezést sem online, sem faxon, sem postai úton nem tudunk elfogadni.)

Kedves Kollégák!

Pszichiáterként életünk része jó ideje már, hogy januárban összegyűlünk valahol az országban és bemutatjuk az elmúlt évben végzett munkánkat, hazai és nemzetközi új tudományos eredményekről tájékozódunk, szakmai kérdéseket vitatunk meg és nem utolsó sorban együtt vagyunk, beszélgetünk pár napig. Olyan már történt, különleges esemény miatt, hogy januárban nem találkozunk, de akkor is az év egy másik hónapjában megrendeztük a szokásos évi konferenciánkat és együtt töltöttünk pár napot.

Most annyira különleges lett a világunk, hogy nem csak hogy később találkozunk, de nem is tudunk a szokásos módon együtt lenni. Először a Magyar Pszichiátriai Társaság történetében a virtuális térben fogunk találkozni a vándorgyűlésünkön. Mindez a világjárvány miatt történik így, mely az előző évünk nagy részében életünk része lett, és aminek a végét még nem is látjuk. A világjárvány mindenkit érint, gyermeket és felnőttet, pszichiátert és páciensét, mindannyian együtt vagyunk ebben a helyzetben, közösen élünk át nap-mint-nap új kihívásokat munkánk és szabadidőnk során, és csak együtt tudunk ebből a nehéz időszakból kijönni.

Reflektálva élethelyzetünkre az idei, XXIV. MPT Vándorgyűlésünknek a „Pszichiátria a világjárvány idején és utána” címet adtuk, mely virtuális formában kerül megrendezésre 2021. június 9-12. között.

Annak ellenére, hogy az idén nem tudunk az előadások alatt egymás mellett ülni, a szünetekben és az esti programok közben beszélgetni, mégis nagyon szeretnénk egy emberi kapcsolódásokat is lehetővé tevő, szakmailag magas színvonalú, tartalmas MPT vándorgyűlést rendezni.

Ezen a szokatlan formájú MPT konferencián ugyanúgy lesznek plenáris előadások meghívott előadókkal, szimpóziumok, kerekasztalok és poszterbemutatás is. Beszélgetéseinknek is szeretnénk virtuális teret biztosítani. Előnyeként pedig ennek a nem előnyös helyzetnek azt tudjuk mondani, hogy minden előadás elérhető lesz a kongresszus után is három hónapig, így a regisztrált résztvevők akár több, eredetileg párhuzamos programot, sőt az egész konferenciát is megnézhetik, meghallgathatják.

A kongresszus fő témájának a jelen és a jövő legfontosabb kérdését, a COVID-19 járványt, ennek pszichiátriai és pszichológiai hatásait és következményeit választottuk. Az elmúlt hónapokban életünket alapvetően megváltoztatta ez a világméretű pandémia, melynek egészségügyi, gazdasági, és társadalmi hatásai egyelőre szinte felbecsülhetetlenek. Egyre több adat bizonyítja, hogy a járvány elhúzódó mentálhigiénés hatásokkal bír, mely jelentős feladat elé állítja a pszichiátriai és mentálhigiénés ellátó rendszereket. Vándorgyűlésünk teret és lehetőséget kíván adni ennek a komplex kérdéskörnek a megbeszélésére, a közös gondolkodásra és az együttműködésre annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló szerteágazó feladatokra. Így a vándorgyűlés megszokott témái mellett előtérbe kerülnek a járvánnyal kapcsolatos kérdések: mint például a pandémia általános és specifikus mentálhigiénés következményei, és ezek ellátásának kihívásai; hogyan változtatja meg a pszichiátria helyzetét és az akut ellátás, valamint a gondozás működését; mit tehetünk a hatékony prevenció és az eredményes rehabilitáció érdekében; hogyan alkalmazhatjuk a telemedicinás, telepszichiátriai/pszichoterápiás módszereket, melyek ennek a legfontosabb szakmai, ellátásszervezési, technikai, finanszírozási, jogi feltételei, valamint betegbiztonsági és betegelégedettségi szempontjai.

Erre az MPT vándorgyűlésre szeretnénk Önöket/Benneteket sok szeretettel elhívni!


Balázs Judit,
MPT elnök,
a Vándorgyűlés elnöke

Osváth Péter,
MPT alelnök,
a Tudományos Bizottság elnöke

Unoka Zsolt,
MPT főtitkár,
a Szervező Bizottság elnöke

A részvételi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A regisztráció az orvostan- és pszichológushallgatóknak, illetve a 70 év feletti MPT tagoknak ingyenes.

Absztrakt beadási, kedvezményes részvételi díj befizetési határidő MEGHOSSZABBÍTVA:
2021. március 22. éjfélig

A Fiatal Előadók Szekció díjmentességre vonatkozó pályázat beadási határideje:
2021. március 22.

MPT tagok részvételi díj csökkentésre vonatkozó pályázat beadási határideje:
2021. április 30.

A jelentkezés és a részvételi díj beérkezésének végső határideje: 2021. május 24.
(Ezen időpont után jelentkezést sem online, sem faxon, sem postai úton nem tudunk elfogadni.)

Díj típusok 2021.03.22-ig
2021.05.24-ig
MPT Tag* 33 000 Ft 38 000 Ft
MPT tag nyugdíjas, MPT tag szakdolgozó 18 000 Ft 23 000 Ft
Nem MPT tag 43 000 Ft 48 000 Ft
MPT tag pszichiáter és pszichológus rezidens** 20 000 Ft 22 000 Ft
MPT tag PHD hallgató (pszichiáter, pszichológus)** 15 000 Ft 17 000 Ft

(A részvételi díj a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t tartalmazza.)


*Azok az MPT tagok, akik pályázatot nyújtanak be és díjcsökkentési igényüket megindokolják, további kedvezményt kaphatnak a részvételi díjból. A pályázatot 2021. április 30-ig kell eljuttatni a MPT Titkárságára a mpt1@t-online.hu e-mail címre, vagy a MPT Titkárság 1281 Budapest Pf. 41. címre küldött levélben. A pályázatokról a Pályázati Bizottság dönt. Azoknak a Tagtársaknak a pályázatát tudja befogadni a Bizottság, akiknek a 2020. és a 2021. évi (megelőző és folyó évi) tagdíja rendezett.

FIATAL ELŐADÓK SZEKCIÓJA

**MPT tag Rezidens, MPT tag PhD hallgató (pszichiáter, pszichológus) INGYENESEN vehet részt a Vándorgyűlésen, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén:

 • 2021. március 22-ig a részvételi díj elengedését célzó pályázatot nyújt be (a pályázatot kérjük írásban az MPT Titkárságára küldeni az alábbi címek valamelyikére: mpt1@t-online.hu, vagy MPT Titkárság 1281 Budapest Pf. 41.)
 • 2021. március 22-ig absztraktot ad be és azt a Tudományos Bíráló Bizottság elfogadja
 • a 2020. évi és a 2021. évi tagdíja (megelőző és a folyó évi) rendezett.

A részvételi díj tartalma:

A részvételi díj (MPT tag ezen belül a nyugdíjas, a szakdolgozó, a rezidens, a PHD hallgató, az orvostan- és pszichológus hallgató is, Nem MPT tag) tartalmazza a kongresszuson és a kiállításon való online részvételt, (tudományos előadások, virtuális kiállítás [a hatályos jogszabályok miatt, kizárólag orvosoknak elérhető], poszterszekció), valamint a Vándorgyűlés honlapján elérhető Tudományos program, absztrakt anyag megtekintését a rendezvény ideje alatt, illetve az előadások felvételeit a rendezvény után még 2021. augusztus 31-ig.
Napi jegy vásárlására az online rendezvényen nincs lehetőség.

Általános fizetési feltételek

A részvételi díjak fizetése történhet biztonságos online hitelkártya elfogadással ezen a honlapon az online regisztrációs rendszeren belül, banki átutalással.

Csoportos, azaz 10 fő feletti foglalások esetén kérjük, keressék meg a Tensi képviselőit, a részletek egyeztetésére.
A díjak tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t . Kérjük, hogy a megjegyzésbe írja be: „a konferencián résztvevő neve” és a „Díjbekérő száma”
Az átutalás költségét nem áll módunkban átvállalni!

Online hitelkártya elfogadás: Bankkártyás fizetés esetén, a költségek forintban kerülnek levonásra.
A díjakat forintban az online rendszerből közvetlenül a bank oldalára jutva MasterCard, VISA és VISA Elektron kártyával fizetheti ki.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott árak nem tartalmazzák a kártyás fizetés esetleges költségét.

Módosítás, lemondás és visszafizetés

A lemondást írásban kell megtenni!

Amennyiben a lemondás nem történik meg a szolgáltatásokat automatikusan számlázzuk!

A regisztrációs díjak esetében 2021. május 1-ig beérkezett írásos lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül, azonban a 2021. május 1. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.

Lemondás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kongresszusi Titkársággal: mptinfo@tensi.hu

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az online jelentkezési határideje lejárt ezért a rendszert lezártuk. Nincs további lehetőség beregisztrálni!

Regisztráció


Egyéni regisztráció az online rendszeren keresztül lehetséges.

Ha Ön MPT tag és az ehhez kapcsolódó, a rendezvényen érvényesíthető kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük a regisztráció megkezdése előtt ellenőrizze, ha szükséges frissítse a tagnyilvántartásban szereplő adatait az MPT honlapján (www.mptpszichiatria.hu)!

• A "Jelentkezés és absztrakt beküldés" feliratra történő kattintás után RÖGTÖN a XXIV. Vándorgyűlés regisztrációs felületére jut. Itt kérjük, az összes menüpontot kitölteni (személyes adatok, előadás bejelentés, regisztrációs díj, számlázás) és minden kért (kötelezően kitöltendő) adatot megadni.

• A személyes adatlap kitöltése, a „jóváhagyás” gombra kattintás után a rendszer, az adatlapon megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. Ennek alapján, kérjük állítsa be és jegyezze meg jelszavát, mellyel a továbbiakban tudja folytatni a regisztrációt, illetve a későbbiek során ezzel tud belépni a rendszerbe. A fentiek miatt, valamint a későbbiekben az online konferenciára történő belépő link miatt fontos, hogy mindenképpen érvényes e-mail címet szíveskedjen megadni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott e-mail címhez csak egy személy, egyetlen regisztráció rendelhető!
Fontos: Amennyiben az MPT tagsághoz kapcsolódó kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük az adatlapon a tagnyilvántartásban szereplővel megegyező adatokat megadni, mert a rendszer ennek alapján ellenőrzi az Ön kedvezményre való jogosultságát.

• A menüpontok közötti váltás egyszerűen a „Következő űrlap” gombra kattintással lehetséges. Amennyiben egy űrlapon lévő információt már jóváhagyott, a következő bejelentkezéskor már csak rá kell kattintani arra az űrlapra, melyen a megadott információkat módosítani szeretné.
A részvételi díjak kiválasztásakor a rendszer, a korábban megadott adatai alapján ellenőrzi a kedvezményekre való jogosultságot. Amennyiben Ön kedvezményes díjat jelölt be, de arra nem jogosult (nem tag, vagy nem rendezett a tagdíja) akkor a rendszer ezt jelzi Önnek.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, a rendszerbe történő ismételt belépéskor válassza az „elfelejtett jelszó” menüpontot.

• Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztráció törlését csak írásban, a Kongresszusi Titkárságon lehet kérvényezni. (mptinfo@tensi.hu)

• A regisztrációs díjak akkor garantáltak, ha ezek összege, a megadott határidőig megérkezik a konferencia számlájára (további információ a Részvételi díjak menüpont alatt található).
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak megadása nem minősül érvényes regisztrációnak.

Csoportos regisztrációra e-mailen keresztül van lehetőség. Kérjük, érdeklődjön az mptinfo@tensi.hu e-mail címen.

Prezentációs formák és az absztraktbeküldés kritériumai

Prezentációk (szimpózium, előadás,) bemutatására online és offline (előre rögzített) módon kerülhet sor. Amennyiben az absztraktok elbírálása után az Ön anyagát szóbeli előadásra fogadják el, kérjük jelezze majd, hogy melyik formában és módon szeretné bemutatni a prezentációját. (Az értesítő levélben erre rákérdezünk)

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön előadása kerekasztal, munkacsoport formában kerül bemutatásra, kizárólag élőben (online) van lehetőség annak megtartására.


Az absztrakt benyújtása során hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy a vándorgyűlésen elhangzott prezentációk 2021. augusztus 31-ig elérhetők legyenek a vándorgyűlés honlapján.
Az absztrakt beadásának feltétele az online regisztráció során, a virtuális rendezvényen való részvételhez elengedhetetlenül szükséges technikai minimum feltételek tudomásul vétele is. (Kérjük klikkeljen ide, a részletek megtekintéséhez!) Az előadások online és offline (előre rögzített) formában történő bemutatásával kapcsolatban – az absztraktok elfogadását követően - részletes tájékoztatást nyújtunk.

A Kongresszus előadás-kivonatokat tartalmazó kötetét, elektronikusan letölthető, a Vándorgyűlés honlapján megtekinthető, kinyomtatható formában készítjük el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszus tudományos programjában csak előzetesen regisztrált, illetve részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.

Az absztraktok leadásának határideje 2021. március 22.
A határidő után beérkezett absztraktokat sajnos nem áll módunkban elfogadni!

Beküldés feltételei

 • Az anyag Magyarországon még nem került publikálásra;
 • Informatív tartalmú;
 • A Kongresszuson legalább a szerzők egyike részt vesz;
 • Az előadó akadályoztatás esetén legkésőbb két nappal a prezentáció előtt írásos formában jelzi azt a Tudományos Szervező Bizottságnak. Amennyiben ez nem történik meg, tudomásul veszi, hogy a következő évi prezentációs lehetőséget a Tudományos Szervező Bizottság a szerzőktől megvonhatja.

Formai követelmények

 • a szerkesztőablakba beírt szöveg nem haladhatja meg a 2500 karaktert (a beírt szöveg a cím, a szerzők neve és munkahelye, valamint a kulcsszavak nélkül értendő);
 • kérjük a szerzők teljes (nem rövidített) nevét megadni!
 • a szerkesztőablak nem ad lehetőséget táblázat vagy ábra beillesztésére;
 • kérjük feltüntetni a szerző(k) teljes (nem rövidített, de titulus nélküli) nevét, majd a szerző munkahelyének nevét és helységnevét.

Az előadás-kivonatot csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a beküldési feltételeknek és formai követelményeknek. A Tudományos Szervező Bizottság fenntartja a jogot, hogy a beküldött absztraktokat elbírálja, átírásra visszaküldje, vagy előadási formájának (online vagy előre felvett mód) módosítását kérje. A Bizottság nem fogad el előző években publikált anyagokat. Kutatási beszámolók kizárólag befejezett vizsgálatokat, és adatokat tartalmazó kivonatok esetén fogadhatók el.
Az előadás időtartama maximum 12 perc + 3 perc vitaidő. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vitaidő nem használható az előadás meghosszabbítására.

Az absztrakt feltöltésekor választható prezentáció típusok között megtalálhatók a szimpózium, kerekasztal, munkacsoport.
Ezek választása esetén kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:

Szimpózium:
egy adott téma köré szervezett program, melyben 4-6 különálló, önálló absztrakttal rendelkező előadás szerepel. A szimpózium szervezőjétől kérjük, hogy adja meg nevét és a szimpózium címét, valamint a szimpóziumban szereplő előadókat és előadáscímeket.
A szimpózium program: a szimpóziumot annak szervezője jelenti be és tölti fel a rendszerbe a tervezett programot az előadókkal és a témával együtt.
A szimpózium előadás: a szimpózium keretén belüli előadások közül az előadó által választott és általa feltöltött előadás.

Kerekasztal: egy téma megbeszélésére szervezett program, mely több szakember részvételével zajlik. A kerekasztal témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a szervezőt, hogy adja meg a kerekasztalban résztvevők nevét is.

Munkacsoport: egy téma, vagy stáb bemutatása, ahol a munkacsoport vezetője vázolja fel az adott témát, melynek megbeszélése a vezető moderálásával, a közönség aktív bevonásával történik. A munkacsoport témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a vezetőjét, hogy adja meg a résztvevők nevét is.

Poszterszekció:
Az e-poszter elkészítésének pontos kritériumairól az absztrakt elfogadását követően nyújtunk tájékoztatást.

Tudományos anyagok beadásával kapcsolatos előzetes információk

Az online rendezvényen való részvétel, a virtuális térben történő előadások megtartása kihívást jelent mindannyiunknak. Ezt szeretnénk megkönnyíteni már most az alábbi előzetes információs anyag segítségével:

Az online térbe egy, az adott személyre vonatkozó jogosultság szerint kialakított link segítségével lehet majd bejutni. A belépés pontos menetét, és minden további szükséges tudnivalót a későbbiekben juttatjuk el Önökhöz.
Az absztraktok elfogadása után az előadókat megkeresi a vándorgyűlés informatikai lebonyolítását végző RentiT technikusa, hogy egyeztesse az előzetes tájékoztatás, oktatás és a technikai kérdések megbeszélésének időpontját. (A RentiT Kft. biztosította eddig is a prezentációk technikai hátterét, most, az online konferencia esetén a teljes technika hátteret ők adják.)

Mire számíthat az előadó?

 • Mit lát a saját képernyőjén?
 • A plenáris programokon, szekció előadásokon, illetve a céges szimpóziumok esetében a képernyő ketté van osztva, a bal oldalon egy speciális konferencia „szobában” van, ahol látja a kontroll monitort (elmenő kép) és az előadótársait, valamint az órát, a jobb oldalon pedig a saját prezentációját és a léptető gombokat. A kontroll monitoron megjelennek a nézők (résztvevők) által írásban feltett kérdések, amiket így az előadók és a nézők is látnak.

 • Milyen háttér lesz az előadók mögött a képernyőn, azaz mit látnak a hallgatók?
 • Mivel az előadók a saját otthonukból, esetleg munkahelyükről tartják az előadást, ezért az online technikát biztosító cég (RentiT) az előadókkal folytatott egyeztetés során megkéri az előadót, hogy otthonában egy semleges háttért válasszon ,ami egy egységes keretben fog majd a képernyőn látszani.

 • Hogyan „működik” az előadások kezelése?
 • A vándorgyűlés programja az offline rendszerhez hasonlóan több „teremben” párhuzamosan folyik. Az előadóknak ugyanúgy segítenek technikusok, ők kezelik a mikrofonokat, kamerákat – segítenek az estleges problémák kezelésében.
  A RentiT rendszerében minden úgy működik, mint egy igazi rendezvényen. A plenáris programok, a céges szimpóziumok, valamint a szekció előadások esetében az előadások élőben vannak „keverve”, mintha igazi színpadon lennének. A program során az előadónak gyakorlatilag semmilyen technikai teendője nincs, minden automatikusan működik.
  Amikor ő következik, automatikusan jelenik meg neki a saját prezentációja a léptető gombokkal együtt.
  Az üléselnöknek speciális jogosultsága van, ő „vezényli” az eseményeket, ő kéri fel az előadókat az előadásuk megtartására.
  A résztvevők kizárólag írásban kérdezhetnek, az előadó pedig élőben válaszolja meg azokat, az előadása után.
  Az üléselnök dönt arról is, hogy a beérkezett, a kontroll monitoron látható kérdésekre melyik előadó válaszoljon. A technikus figyel, és a válaszra felszólított előadó képét hozza be a monitorra. A kontroll monitoron látszódó kérdéseket látják az előadók, az üléselnök és a résztvevők is.
  Az előadók választhatnak, hogy élőben, vagy felvételről tartják meg előadásukat.

  A prezentációkat akár élőben, akár felvételről kerülnek bemutatásra, a későbbiekben megadott határidőig, a megadott helyre fel kell tölteni.

 • Fontos
 • A munkacsoport, kerekasztal típusú programok esetében az adott terem az előadók, a moderátor/üléselnök számára a program tényleges időpontja előtt 10-15 perccel már elérhető lesz (résztvevők nélkül) A Rentit technikusa megkeresi az érintett előadókat, és röviden átbeszélik a terem működését.

  A tényleges kezdéskor a monitoron a moderátor /ülés elnök látszik. Ő nyitja meg a programot, kéri fel az előadót az előadás megtartására. A résztvevők is ezt látják, az előadó pedig képernyőmegosztással tudja majd „behozni” a prezentációt. Azaz egy időben a résztvevő képernyőjén is vagy az előadó vagy a prezentáció látszik.

  A résztvevőknek, amennyiben élőben akarnak kérdezni, azaz „aktív” résztvevők, akkor a program kezdése előtt be kell jelentkezniük. A rendszer figyeli a létszámot, és maximum 20-25 aktív résztvevő belépését engedi.

  Az aktív résztvevő a képernyőjén megjelenő gomb segítségével tud szót kérni. Ekkor ő is láthatóvá válik, élőben kérdez. Utána ő már nem látható, de az előadó szóban tud neki válaszolni.

  Lehetőség van azonban arra is, korlátlan számban, hogy „passzív” résztvevőként nézzék a streamelt programot. Ezek a résztvevők kizárólag írásban kérdezhetnek. A kérdéseiket csak a moderátor /üléselnök látja, fel tudja olvasni, és ő dönti el, hogy kinek adja meg a szót a válaszra.
  Ebben a program típusban csak élőben mehetnek az előadások, felvételről közvetítésre nincs mód. Ez esetben a prezentációkat előre feltölteni nem kell. Képernyő megosztással lehet majd a prezentációt láttatni.

 • Fontos
 • Az adott előadó, előadóként csak a tudományos programban beosztottak szerinti előadóterembe tud „belépni”. Résztvevőként természetesen minden terület látogatására jogosult.

 • Hogyan lehet az online térben megtartani az előadásokat és hogyan kell a prezentációkat leadni?
 • Az előadás módja:

  Felvett (offline) előadás
  1. Az előadó saját maga rögzíti a prezentációját (a megadott kritériumok alapján) és ezt az anyagot az absztraktok elfogadása utáni tájékoztatás szerint megadott helyre, a megadott határidőig (2021. május 31.) feltölti.
  2. A RentiT rögzít mindent úgy, hogy az előadó- a megbeszélt időpontban - de legkésőbb 2021. május 14-ig bejelentkezik a RentiT rendszerébe, és ott a RentiT munkatársának technikai segítségével veszik fel az előadást.

  Élő (online) előadás
  Élőben, a megadott programnak megfelelő időben és helyen tartja meg az előadását (prezentációját) melynek diáit az előre megadott határidőig (2021. május 31-ig), a megadott helyre leadja, ill. feltölti.

  Poszter beadása
  A poszterek előzetesen felvett videóval, (3 perces bemutatással +1 perc kérdésekre hagyott idővel) a tudományos programban megadott sávidőben kerülnek bemutatásra, a virtuális kongresszusi programon belül egy külön poszterszekció teremben. A további technikai részleteket az absztraktok elfogadása után adjuk meg.
  (Az anyagokat minden esetben egy „upload portálra”, mp4 formátumban, 1280x720 vagy 1920x1080 felbontásban kell feltölteni .)

 • FONTOS
 • A teljes programról felvétel készül, amely a Vándorgyűlést követően 2021. augusztus 31-ig megtekinthető lesz a vándorgyűlés honlapján a résztvevők számára.

Résztvevőknek szóló, az online rendezvényre vonatkozó előzetes információk


Az online térbe egy, az adott személyre vonatkozó jogosultság szerint kialakított, a regisztráció során megadott email címre küldött link segítségével lehet majd bejutni.
A résztvevő saját otthonában, munkahelyén a számítógépén követheti az eseményeket.
Választhat a különböző programok között. Amint az élő eseményeken, úgy itt is lesz (virtuális) kiállítási terület ,3D-s standokkal, ahol meg lehet nézni a kiállítók filmjeit, anyagait. Lehetőség lesz a kiállítókkal beszélgetni (chat-elni) lesz külön poszterszekció is. Ugyanúgy részt lehet venni a különböző előadásokon, ahol írásban kérdéseket is lehet feltenni, amikre az előadók szóban válaszolnak.
A munkacsoportok és a kerekasztal programok alatt aktív résztvevőként lehet csatlakozni a programhoz, azaz lehet élőben kérdezni, hozzászólni, de lehetőség van csak passzívan, maximum írásban kérdezve végig nézni a beszélgetést.

 • Hogyan „működik” az előadások kezelése?
 • A vándorgyűlés programja az offline rendszerhez hasonlóan több „teremben” párhuzamosan folyik. A RentiT rendszerében minden úgy működik, mint egy igazi rendezvényen. A plenáris programok, a céges szimpóziumok, valamint a szekció előadások esetében az előadások élőben vannak „keverve”, mintha igazi színpadon lennének.
  A résztvevők kizárólag írásban kérdezhetnek, az előadó pedig élőben válaszolja meg azokat, az előadása után.

  Fontos:
  A munkacsoport, kerekasztal
  A tényleges kezdéskor a monitoron a moderátor /ülés elnök látszik. Ő nyitja meg a programot, kéri fel az előadót az előadás megtartására. A résztvevők is ezt látják, az előadó pedig képernyőmegosztással tudja majd „behozni” a prezentációt. Azaz egy időben a résztvevő képernyőjén is vagy az előadó vagy a prezentáció látszik.
  A résztvevőknek, amennyiben élőben akarnak kérdezni, azaz „aktív” résztvevők, akkor a program kezdése előtt be kell jelentkezniük. A rendszer figyeli a létszámot, és maximum 20-25 aktív résztvevő belépését engedi.
  Az aktív résztvevő a képernyőjén megjelenő ,erre vonatkozó gomb segítségével tud szót kérni. Ekkor ő is láthatóvá válik, élőben kérdez. Utána ő már nem látható, de az előadó szóban tud neki válaszolni.
  Lehetőség van azonban arra is, korlátlan számban, hogy „passzív” résztvevőként nézzék a streamelt programot. Ezek a résztvevők kizárólag írásban kérdezhetnek. A kérdéseiket csak a moderátor /üléselnök látja, fel tudja olvasni, és ő dönti el, hogy kinek adja meg a szót a válaszra.


 • FONTOS
 • A teljes programról felvétel készül, amely a Vándorgyűlést követően 2021. augusztus 31-ig megtekinthető lesz a vándorgyűlés honlapján a résztvevők számára.
SZÁLLODA LEÍRÁS

Novotel Budapest City Hotel****

Novotel Budapest City Hotel****

1123 Budapest,
Alkotás u. 63-67.

A négycsillagos szálloda a festői hangulatú Gesztenyéskertben található, ahonnan a Belváros néhány perc alatt elérhető. A hotel szobáinak kényelme, tágassága, valamit kortárs dekorációja különleges érzéssel tölti el az üzleti és vakációzó vendéget egyaránt. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi.

Távolság: a szállodát egy zárt folyosó választja el a Budapesti Kongresszusi Központtól.
Parkolás: a szállóvendégek részére kedvezményes parkolási lehetőség az Alkotás utca felöli szállodai parkolóban, melynek díja 2.000.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj28 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj32 000 Ft

Bara Hotel***

Bara Hotel***

1118 Budapest,
Hegyalja u. 34-36.

A Hotel Bara a budai zöldövezetben, a Budapest Kongresszusi Központ közvetlen közelében található. A szálloda két szárnyban különböző típusú, és felszereltségű szobával várja vendégeit. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli

Távolság: kb. 800 m, gyalogosan 8-10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: a szálloda mélygarázsában kb. 3.100.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj17 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj18 000 Ft

Bara Hotel Junior**

 • Egyágyas szoba / éj16 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj17 000 Ft

Flamenco Hotel****

Flamenco Hotel****

1113 Budapest,
Tas vezér u. 3-7.

A Flamenco Hotel a Duna budai oldalán, a Feneketlen tó partján helyezkedik el. A szálloda előtti park kellemes, üde hangulatot és friss levegőt ad a környéknek. A szobákból csodálatos kilátás nyílik a környező Budai-hegyekre. A konferencia helyszíne villamossal könnyen megközelíthető. (A 61-es és 17-es villamosnak szinte a szálloda előtt van a megállója). Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi, úszómedence, szauna, fitnesz terem használata

Távolság: kb. 2 km, villamossal 10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: 2.200.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj20 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj23 000 Ft

Ibis Budapest Castle Hill***
(volt Hotel Buda)

Ibis Budapest Castle Hill***

1013 Budapest,
Krisztina krt. 41-43.

A Budai Vár lábánál elhelyezkedő, idén átalakított háromcsillagos szálloda modern dizájnnal várja vendégeit. Óváros, történelem, múlt és jelen, minden egy helyen. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi

Távolság: 2,5 km, villamossal kb. 10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: 2.200.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj22 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj25 000 Ft

Mediterran Hotel****

Mediterran Hotel****

1118 Budapest,
Budaörsi út 20/a.

A négycsillagos, családias kis hotel épületével majdnem szemben található a Budapest Kongresszusi Központ. A szálloda mediterrán hangulatú szobákkal, és étteremmel áll vendégei rendelkezésére. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi, szauna, jacuzzi

Távolság: kb. 500 m, gyalogosan 5 perc
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 3 100 Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj25 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj30 000 Ft

A Vándorgyűlés elnöke

Balázs Judit

A Szervező Bizottság elnöke

Unoka Zsolt

A Szervező Bizottság tagjai

Osváth Péter
Szekeres György
Szilágyi Simon
Turjányi Katalin

A Szervező Bizottság címe:
Magyar Pszichiátriai Társaság
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A

A Tudományos Bizottság elnöke

Osváth Péter

A Tudományos Bizottság tiszteletbeli elnöke

Ostorharics-Horváth György

A Tudományos Bizottság társelnöke

Szekeres György

A Tudományos Bizottság tagjai

Balázs Judit
Bitter István
Égerházi Anikó
Fekete Sándor
Harmatta János
Kálmán János
Kéri Szabolcs
Kurimay Tamás
Pászthy Bea
Purebl György
Réthelyi János
Rihmer Zoltán
Tényi Tamás
Vizi János

Kongresszusi titkárság

TENSI Kft.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
E-mail: mptinfo@tensi.hu, congress@tensi.hu

Egyéni regisztráció, absztrakt segítség nyújtás:
Magyari Katalin - +36 (70) 454 5753 - kmagyari@tensi.hu

Céges regisztráció
Dézma Tímea - +36 (70) 383 3440 - tdezma@tensi.hu
Magyari Katalin - +36 (70) 454 5753 - kmagyari@tensi.hu

Támogatás,kiállítás,szerződések
Jónák Éva - +36 (70) 454 5523 - ejonak@tensi.hu

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
kongresszus szervezéssel kapcsolatos adatkezelésről

A "TENSI" Kft. (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószám: 10253175-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-062479, congress@tensi.hu, tel: 06-1-345-15-53, www.tensi-congress.hu, továbbiakban: TENSI) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Adatvédelmi tájékoztató olvasóját, az adatkezelő konferencia szervező weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során az adatvédelmi szabályzata rendelkezései alapján jár el. A TENSI az időközben módosulandó adatvédelemre vonatkozó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti a szabályzat, és az ennek alapján készült nyilatkozat megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a www.tensi.hu weboldalon, és papír alapon a székhelyén érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit a TENSI magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

A TENSI gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A TENSI az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a TENSI az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

A TENSI az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A TENSI törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

A TENSI célja annak biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A TENSI kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez

A TENSI a jelen konferencia kapcsán, személyes adatokat csak és kizárólag a konferencia megrendezéséhez, a vállalt feladat teljesítéséhez szükséges mértékben kezel, a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, és csak azon munkavállalói, közreműködői, illetve teljesítési segédjei részére biztosít ezekhez hozzáférést, akik részére indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adja át, nem hozza nyilvánosságra és nem teszi hozzáférhetővé.

A TENSI tájékoztatja Önt, a következő adatkezelési tevékenységeiről:

név*

azonosítás

munkahely neve, címe

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás

születési év

azonosítás

orvosi pecsétszám

azonosítás

ország

számlázáshoz, statisztikához szükséges adat

város

számlázáshoz szükséges adat

cím

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

kapcsolattartás

fizetési mód

számlázáshoz szükséges adat

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

számlázáshoz szükséges adat

Regisztráció dátuma* a rendszer rögzíti

teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

regisztráció módja (internet, fax, email, levél)

statisztika

támogató megnevezése

azonosítás

- az adatkezelés célja: A TENSI Kft. jelen adatkezelésének célja: a 2021. június 9-12. között online megoldással megtartandó a Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. Vándorgyűlése kapcsán a honlapon keresztül elérhető online regisztráció során gyűjtött adatoknak a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban rendezvénystatisztikai céllal történő felhasználása

- érintettek köre: minden természetes személy, aki személyes adatainak megadásával a konferenciára jelentkezik;

- az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez; a GDPR alkalmazásától kezdve az adatkezelés jogalapja a következő: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

- adatfeldolgozó adatai:

- az érintett személyes adatainak továbbítása: a rendezvény megrendelője (tudományos/szakmai) szervezője, támogatók (szponzorok) részére történik annak érdekében hogy a megfelelő tájékoztatást megadhassuk. Az adatkezelés módja, folyamata: manuálisan, illetve elektronikusan a Molcomp rendszerrel történik.

A TENSI az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a jogairól. Önt megilleti:

• A tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást adjon az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

• A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

• Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a TENSI korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A TENSI a tájékoztatást írásban (ideértve az elektronikus utat is) nyújtja Ön felé, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadta.

• A tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

• Hatósági, bírósági jogérvényesítés: Az Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, Ön panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A TENSI tájékoztatja Önt továbbá, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság 2021. évi XXIV. Vándorgyűlésének résztvevői tudomásul veszik, hogy a rendezvényről (annak teljes tartamáról) felvétel készül, amely meghatározott ideig elérhető lesz a Vándorgyűlés honlapján.

Ennek megfelelően a résztvevő a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. A hang- és képfelvételt kizárólagosan csak az adott rendezvény szakmai/tudományos szervezőinek engedélyével használhatja fel a rendezvényről. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak tulajdonosa, azaz az MPT a résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A MPT valamint az engedélyben részesülő személyek a résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani sem a szervezővel (Tensi) sem a MPT-al szemben.

A résztvevő nem jogosult a rendezvényről bármilyen felvételt készíteni. A Tensi kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a jelen tájékoztatóban nem kap választ, kérjük, küldje el a congress@tensi.hu e-mail címre.

A résztvevő kijelenti a fentiek alapján:

az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megértette és elfogadja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekinti mindazon személyes adatai a másik szerződéses fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a konferencián történő részvételhez, a rendezvény megszervezésének teljesítéséhez a másik félnek, valamint a Felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.Kedves Résztvevőnk!

Ha a honlap áttanulmányozása után maradt még megválaszolatlan kérdése, kérjük küldje el nekünk a gyik@mptpszichiatria.hu email címre.

Igyekszünk azt ebben a menüpontban, mielőbb megválaszolni!

Kérdés: Jelezni szeretném, hogy a konferencia anyagában nincs feltüntetve a bankszámla, amelyre utalni lehet a díjakat.

Válasz: Kérünk minden kedves résztvevőt, hogy a pontos beazonosíthatóság érdekében, regisztráció nélkül ne utalja a részvételi díjat. Az utaláshoz szükséges banki adatokat, a regisztráció során a számlázás menüpont kitöltése során a letölthető díjbekérőn fogja megtalálni.
A Vándorgyűlésre regisztrálni a Vándorgyűlés honlapjának „Jelentkezés és absztraktbeküldés” menüpontjában elérhető online regisztrációs felületen lehet.
Kedves Tagtársaink!

A Magyar Pszichiátriai Társaság 2021. június 9-12. között rendezi meg a XXIV. Vándorgyűlését, a vírusjárvány miatt online formában.

Így sajnos elmaradnak a konferenciáinkon szokásos személyes találkozások, kiscsoportos beszélgetések, kiállítások, a péntek esti kulturális program.

A MPT Szervező Bizottsága ezért úgy gondolta, meghirdeti a
„PSZI-MIT-TUD?”
online bemutatkozás lehetőséget a MPT bármely Tagja számára.

A jelentkezők, akik vállalják a bemutatkozást, megmutatják a hobbijukat, képességeiket, tehetségüket, alkotómunkájukat, ami kívül esik a hivatásuk gyakorlásától (amit ugye a kongresszuson prezentálnak). A produkciók mindenféle kategóriában bemutathatók: vers-, prózaírás, ének, zene, sport, képzőművészet, paródia, kézművesség, bármi az előadóművészet, az alkotóművészet vagy a teljesítmény területén.

A produkciók időkorlátosak lesznek, max. 10 perc, de bármelyik területről is van szó, a bemutatkozásra új produkciók pl. ének zene (zongora, hegedű, szaxofon, gitár, citera, stb.) előadások, vagy saját vers, próza felolvasása, vagy képzőművészeti alkotások bemutatása mellett, korábbi video, film felvételen keresztül is bemutatható a tevékenység, pl.: sport, ének, tánc stb. hogy „Mi az amit még tudok!“

A bemutatkozó anyagokat videó üzenetben, mp4 formátumban (esetleg szöveg hozzá PDF-ben) kell elküldeni a MPT Titkárságára (titkarsag@mptpszichiatria.hu) címre és a konferenciát szervező TENSI Kft. címére (mptinfo@tensi.hu) 2021. május 10-ig.

Visszajelzés után majd fel kell tölteni a megadott felületre.

Az esemény koordinátora Dr. Simon Lajos.

A Vándorgyűlés programján belül az esemény időpontja: 2021. június 11., péntek este, de a konferencia után a többi anyaggal együtt augusztus 31-ig ez a program is visszanézhető lesz.

Várjuk jelentkezéseiket!

Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]