Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Psychiatria Hungarica
 
Alapította / Founded by: Buda Béla
Felelős szerkesztő / Editor in Chief: Tényi Tamás
Szerkesztőbizottság elnöke: Fekete Sándor

Kiadja: Magyar Pszichiátriai Társaság
Cím: 1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Levelezési cím: H-1281 Budapest 27., Pf. 41.
Telefon/fax: +36 (1) 2750000 E-mail: titkarsag@mptpszichiatria.hu

A lap terjesztésével kapcsolatos problémákkal az MPT Titkársága kereshető a fenti elérhetőségeken. SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>

Felelős Kiadó: Balázs Judit
Levelezési cím: Tényi Tamás
Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
E-mail: ph@kk.pte.huKeresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Borító

Szerkesztőségi köszöntő, tartalom

Patológiás személyiségvonások és nemi sajátosságok feltárása a Personality Inventory for DSM-5 kérdôívvel pszichiátriai és normál mintán
Szerző(k): Horváth-Labancz Eszter, Balázs Katalin, Kuritárné Szabó Ildikó
Bevezetés: A DSM-5 a személyiség zavaroknak két féle osztályozását ír ja le: egy kategorikus személyiség - zavar klasszifikációt, valamint egy dimenzionális osztályozáson alapuló személyiségzavar modellt. A DSM-5 alternatív személyiségzavar modell je új diagnosztikus kritériumokat határoz meg a személyiségzavarokra vonatkozóan, ahol a B kritérium patológiás személyiség vonások jelenlétét írja elő. Ezen patológiás domainek és facetek mérésére hozták létre a Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) kérdőívet.

Gender differences in the relationship between religion/spirituality, well-being and depression
Szerző(k): Julianna Oláh, Beatrix Koronczai

Bevezetés: Számos tanulmány számol be a vallásosság/spiritualitás mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásáról, ezen belül is a vallásosság/spiritualitás jólléttel való pozitív, és a depressziós tünetekkel való negatív kapcsolatáról. Kevés kutatás foglalkozik azonban a vallásosság/spiritualitás mentális egészségre gyakorolt hatásában fellépő nemi eltérésekkel, fiatal felnőttek körében pedig eddig nem végeztek kutatásokat ezzel kapcsolatban. A tanulmány célja a kvalitatív és kvantitatív nemi eltérések tesztelése a vallásosság/spiritualitás kapcsolatában a depresszióval és pszichológiai jólléttel.


A Viselkedéses Gátlás Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői
Szerző(k): Sulyok Róza Sára, Györe Szandra, Jakobovits Lili, Miklósi Mónika
Háttér/Célkitűzés: A Viselkedéses Gátlás Kérdőív (Behavioral Inhibition Questionnaire; BIQ) az internalizáló zavarokrizikó tényezőjeként azonosított temperamentum-jellemző felmérésére szolgáló kérdőív, mely a viselkedéses gátlást szituációs és társas kontextusokban méri fel. Vizsgálatunk célja a kérdőív magyar változatának elkészítése és pszichometriai mutatóinak leírása volt.

A magyar pszichiátriai betegellátás az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása és a kórházi ágyszámcsökkentés tükrében - másfél évtized górcső alatt
Szerző(k): Kalapos Miklós Péter
A „2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” című törvény általános kórházi ágyszámcsökkentést írt elő, ami a pszichiátriai fekvő betegellátást is érzékenyen érintette. Ebben a bezárási hullámban szűnt meg a más fél évszázados múltú Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet is. A dolgozat statisztikai adatokra támaszkodva vizsgálja a törvény pszichiátriai/addiktológiai fekvő- és járóbeteg-ellátásra kifejtett hatását.

Egy cél, két megközelítés: az öngyilkossági kockázat szűrésének elméleti és gyakorlati dilemmái
Szerző(k): Bérdi Márk
Az öngyilkossági veszély becslésének nincs egyetlen könnyű módja. Bár egyre többféle megközelítésű elmélet próbálja leírni az öngyilkos magatartást, a szuicid rizikó mérésére használt skáláink komoly pszichometriai korlátokkal küzdenek. Míg a kvantitatív pszichometriai skálák elméletileg jól megalapozottak, de nem elég érzékenyek, addig a (félig)strukturált, kvalitatív interjúk szisztematikusak és átfogóak, de túl költségesek és időigényesek. A pszichometriai skálákhoz képest az interjúk a szuicid rizikó becslésében egy új megközelítést is képviselnek.

Az elektrokonvulzív kezelés klinikai alkalmazásának és kutatásának etikai kérdései
Szerző(k): Gazdag Gábor, Asztalos Márton, Kovács József

Az elektrokonvulzív kezelés (ECT) a pszichiátria egyik legnagyobb múltra visszatekintő és legtöbbet kritizált kezelési módja. A kritikák egy része a módszert az etika oldaláról éri. A szerzők a klinikai alkalmazás és a kutatás etikai kérdéseit tekintik át. Az ECT használata a pszichiátriai betegek kezelésében akkor tekinthető etikusnak, ha a bioetika négy fő alapelve (jótékonyság, ártalmatlanság, autonómia és igazságosság) szerint történik. Az ECT-vel kapcsolatos kutatásoknak meg kell felelniük egyéb nemzetközi irány elveknek és kutatásetikai kódexeknek is.


The burden of caring for someone with schizophrenia: A cross country report from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary and Russia
Szerző(k): Barbara Sebe , Ágota Barabássy, Krisztina Buksa, István Laszlovszky, Zsófia Borbála Dombi, György Németh, Peter Falkai
A szkizofréniában szenvedők gyakran igényelnek hosszútávú, a mindennapokra kiterjedő gondoskodást. Amíg ez az intenzív támogatás jelentős szerepet játszik a betegek állapotának javulásában és a hosszú távú funkcionalitás elősegítésében, addig a gondozók számára súlyos terheket jelenthet. Szorongáshoz és kiégéshez vezethet, ami további nehézségeket ró mind a betegekre, mind a családjukra. A cikk célja a gondozók helyzetének és lehetséges szükségleteinek feltérképezése Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon és Oroszországban.

A hópihe család – környezet indukálta komplex fejlődési zavart mutató, traumatizált gyermek integratív játékterápiája
Szerző(k): Eigner Bernadett
Egy óvodás kis fiú esetén keresztül szeretném bemutatni, hogyan befolyásolják a traumatizáló környezeti hatások egy gyermek fejlődését, a károsító hatásokkal szembeni megküzdési stratégiáit, illetve tüneti viselkedését, érzelem- és indulatszabályozását, szociális működését. Ezt a kisfiút a saját élete során is sok károsító környezeti hatás érte, veszteségek, stresszhelyzetek, konfliktusok. Emellett a szüleit ért veszteségek, traumák és sérülések is formálták az ő fejlődését, nehézségeinek, tüneteinek kialakulását.

Miért is ne? – Michel Foucault orvosi diagnózisai
Szerző(k): Tényi Tamás

A Foucault halála előtti, utolsó kórházi látogatásai egyikén Daniel Defert – a filozófus élet társa, akihez Foucault-t több évtizedes nem-monogám kapcsolat fűzte – az akkor éppen megjelent A szexualitás története című sorozat utolsó két kötete kapcsán jegyezte meg: „Ha úgy fordul a helyzet, hogy kiderül, hogy AIDS-ről van szó, az utolsó könyveid olyanok lesznek, mint A romlás virágai – mivel Baudelaire A romlás virágait a saját szexuális életéről és a szifiliszről írta. Foucault – emlékszik vissza Defert – felnevetett és azt mondta: Miért is ne?”


A múlt örök(sége) – emlékek és gondolatok a 100 éves pécsi klinikáról
Szerző(k): Osváth Péter

A közelmúltban több könyv is megjelent a pécsi pszichiátriai-pszichoterápiás iskola megalapí-tóiról/tól. Írásom azonban nemcsak könyv-ajánló,  mert ezeknek a köteteknek a bemutatása lehetőséget ad arra, hogy visszatekintsünk a pécsi Pszichiátriai Klinika múltjára, iskolateremtő személyiségeire és ezen keresztül a 20. század pszichiátriájának fejlődésére, eredményeire és tanulságaira.


Praecox-Gefühl – Rövid rátekintés
Szerző(k): Tényi Tamás, Csulak Tímea, Herold Márton, Kovács Márton Áron

A szkizofrén pszichózisok diagnózisa jelenleg operacionalizált diagnosztikai kritériumok alkalmazásán alapul.


Interjú: A Hipnoword applikáció alkalmazása a klinikumban
Tényi Tamás interjúja Somogyi Erika pszichoterapeutával

Könyvismertetés
Szerző(k): Fekete Sándor
Kelemen Gábor: Pulzáló párhuzamosok
Mitől sajátosak az asszimiliálódó magyar zsidók közötti barátságok?

Budapest, Múlt és Jövô Kiadó, 2021

Útmutató a Psychiatria Hungarica szerzői számára

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények
  Kérem várjon...
  Kongresszusok listája
  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]