Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Psychiatria Hungarica
 
Alapította / Founded by: Buda Béla
Felelős szerkesztő / Editor in Chief: Tényi Tamás
Szerkesztőbizottság elnöke: Fekete Sándor

Kiadja:
Magyar Pszichiátriai Társaság
Cím: 1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Levelezési cím: H-1281 Budapest 27., Pf. 41.
Telefon/fax: +36 (1) 2750000
E-mail: titkarsag@mptpszichiatria.hu
A lap terjesztésével kapcsolatos problémákkal az MPT Titkársága kereshető a fenti elérhetőségeken.

SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>

Felelős Kiadó:
Molnár Károly
Levelezési cím: Tényi Tamás
Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
E-mail: ph@kk.pte.huKeresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Borító

Szerkesztőségi köszöntő

Tartalomjegyzék

A Rövid Okostelefon Addikció Kérdőív (ROTAK) és az Okostelefon Megvonási Tünetskála (OMT) validálása felnőtt mintán English
Szerző(k): Csibi Sándor, Demetrovics Zsolt, Szabo Attila
Összefoglalás: A problémás okostelefon-használat jelensége figyelemre méltó, hiszen ezen eszközök, vitathatatlan hasznosságuk mellett a túlzott használat kockázatát is magukban hordozzák. Ily módon a túlzott használat kedvezőtlen hatást gyakorolhat az egészségre, a teljesítményre és a társas kapcsolatok alakulására. Vizsgálatunk célja a Rövid Okostelefon Addikció Kérdőív (ROTAK) és az Okostelefon Megvonási Tünetskála (OMT) pszichometriai mutatóinak elemzése és validálása hazai felnőtt populáción. A vizsgálat során 442, 18 éven felüli résztvevő adatait elemeztük. A két skála faktorszerkezetének feltárására exploratív faktoranalízist használtunk. Mindkét skála egyfaktoros struktúrát mutatott; a ROTAK a variancia 35%-át, az OMT kilenc iteme a variancia 59%-át magyarázta. Az okostelefonhasználat mértéke és a megvonási tünetek elôfordulása szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkorral, ugyanakkor nemi különbségek nem voltak kimutathatók. Az adatok alapján a két skála megbízható eszköz a problémás okostelefon-használat szűrésére felnőttek körében.

Rövidített pókfóbia- és kígyófóbia-kérdőív vizsgálata magyar mintán English
Szerző(k): Inhóf Orsolya, Arató Nikolett, Bandi Szabolcs A, Budai Tímea, Darnai Gergely, Zsidó András N
Összefoglalás: Bevezetés: Az egyik leggyakrabban elôforduló mentális zavar a specifikus fóbia. Ezen belül is kiemelkedően magas az állatfóbiák, mint a pókoktól és a kígyóktól való félelem prevalenciája. Az irracionális félelmi reakciók esetén a viselkedés megváltozásán túl (például a helyzet elkerülése), sajátos agyi aktivitási mintázat is megfigyelhető. Az állatfóbiák, felismerésük esetén terápiás eljárással jól kezelhetôk. Ezért nagy igény van a fóbiák vizsgálatára alkalmas, megbízható kérdőívekre. Az erre a célra használható SNAQ-12 (12 tételes kígyófóbia-kérdôív) és SPQ-12 (12 tételes pókfóbia-kérdőív) megfelelô mutatókkal, s bemért klinikai határértékekkel rendelkeznek. Jelen kutatás célja a két kérdôív magyar nyelvû változatának vizsgálata.
Módszer és eredmények: A SNAQ-12 és SPQ-12 kérdôívek a vizsgált 1071 fős magyar minta alapján kiemelkedően jó pszichometriai mutatókkal rendelkeznek (Kígyófóbia-kérdőív: Cronbach-alfa=0,912. Pókfóbia-kérdôív: Cronbachalfa=0,909).
Következtetés: A kérdőívek alkalmasak a kígyóktól és pókoktól való félelem megbízható vizsgálatára, így jól használhatók a fóbiákkal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások során, valamint elősegíthetik a klinikai munkát, a fóbiák felismerését és a terápia hatékonyságának ellenőrzését.

A Védekezési Stílus Kérdőív (Defense Style Questionnaire, DSQ-40) faktorainak érvényessége és megbízhatósága English
Szerző(k): Martin László, Hargitai Rita, Hupuczi Ernő, Rózsa Sándor, Birkás Béla, Varga József, Tiringer István, Hartung István, Kállai János
Összefoglalás: Bevezetés: Az énvédô mechanizmusok Sigmund és Anna Freud munkásságában gyökerező, tucatnyi tematikus irányzatot kibontakoztató empirikus kutatása a 20. század közepéig nyúlik vissza. Az azóta kidolgozott mérőeszközök között, a nemzetközi gyakorlatban legelterjedtebb eszköz – Védekezési Stílus Kérdőív (Defense Style Questionnaire) – rövidített változata vizsgálatát végeztük el, melyet eredetileg a DSM egyik újabb változatának VI. diagnosztikai faktoraként kívántak alkalmazni. A DSQ-40 kérdőív validitását több szinten elemeztük.
Módszerek: A szorongásosság, az elkerülő viselkedés, szkizotípiás személyiségvonások, valamint a DSM-5 személyiségzavar diagnosztikájára kidolgozott vonásmérő eljárásokat alkalmaztunk. A diszkrimináns validitás értékelésére az önbecsülés és az énállapot stabilitását mutató, az énre vonatkozó elképzelések egyértelműségét felmérô eljárásokat használtunk. A vizsgálatban 670 önkéntes, egészséges egyetemista vett részt.
Eredmények: A kérdőív belsô konzisztenciája megfelelő, továbbá az alkalmazott kérdőívek tanúsága szerint a validitásmutatók is kielégítik a várakozásokat. Érett, neurotikus és éretlen elhárítási formákat csoportosító faktorai a nemzetközi eredményekhez hasonlóan, alkalmasak az adaptív és inadaptív védekezésre beállítódó személyek azonosítására.
Következtetés: Magyar mintán végzett vizsgálataink eredményei szerint a DSQ-40 a védekezési stílus megbízható mérőeszköze.

A problémás internethasználat háttértényezőinek vizsgálata fiatalok körében: rizikó- és védőfaktorok English
Szerző(k): Kiss Hedvig, Pikó Bettina
Összefoglalás: Háttér és célkitűzés: Az elmúlt évtizedek rohamos technológiai fejlődése alapvető változásokat hozott az új nemzedékek életébe. Az internet és az „okoseszközök” központi szerephez jutottak mindennapjaikban. Számos előnyük mellett a lehetséges rizikófaktorok – melyek növelhetik a problémás internethasználat kialakulását – szakirodalma is kiterjedt, viszont a védőfaktorokkal kapcsolatosan igen hiányosak ismereteink. Tanulmányunk célja volt olyan változók felderítése a magyar fiatalok között, melyek védőfaktorként azonosíthatók a problémás internethasználat hátterében.
Módszer: Mintánk 249 fiatalt tartalmazott (62,2 % nő, 14–18 évesek, átlagéletkor: 22,5 év). Adatainkat online felületen (typeform.com) létrehozott kérdőívcsomagon keresztül vettük fel, melyben demográfiai adatok, online tevékenységgel és elérhetőséggel kapcsolatos kérdések, illetve további hat kérdőív – melyek a problémás internethasználattal, unalomra való hajlammal, élménykereséssel, flow-val, önkontrollal, önbecsüléssel és rezilienciával kapcsolatosak – kapott helyet.
Eredmények: Eredményeink alapján a nemi hovatartozás nem befolyásolta a problémás internethasználat mértékét, azonban az életkor igen (r=-0,223). Szignifikáns összefüggést találtunk a problémás internethasználat és a reziliencia (r=-0,274), az önkontroll (r=-0,283), az önbecsülés (r=-0,188), és az unalomra való hajlam (r=0,160) között. Stepwise regresszióanalízis által hat faktort azonosítottuk a jelenség hátterében: hétvégén folytatott online tevékenység (β=1,002), önkontroll (β=-0,309), reziliencia (β=-0,285), unalomra való hajlam (β=0,077), életkor (β=-0,388) és hétköznap folytatott online tevékenység (β=0,621).
Következtetések: Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy szükséges a jelenség hátterében található pszichológiai faktorok további vizsgálata. A prevencióban a hangsúlyt az önkontrollal, önbecsüléssel, rezilienciával kapcsolatos készségek fejlesztésére és erősítésére kell helyezni, illetve fontos az ingerszegénység és az unalom megelőzése céljából érdekes tevékenységek, feladatok keresése.

A drogfogyasztókat fogadó első kapuk Budapesten English
Szerző(k): Erdélyi Ildikó

Polcmustra

Könyvismertetés
Kuritárné Szabó Ildikó, Molnár Judit, Nagy Anikó (szerk:)
Trauma-eredetű disszociáció
Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft,
Budapest, 2018.

Könyvismertetés
Gerevich József:
Szerelmek, múzsák, szeretők - Teremtő vágyak 3.
Noran Libro Kiadó,
Budapest, 2018.

Megemlékezés
Dr. Haraszti László
(Pécs, 1950. dec. 29 - Budapest, 2018. november 9.)

Útmutató a Psychiatria Hungarica szerzői számára

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények
  Kérem várjon...
  Kongresszusok listája
  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]