A TÁRSASÁG  CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

(részlet az alapszabályból)

 

3.§.

A Társaság célja, hogy fórumot teremtsen a menopausalis medicinával az egyes szakterületeken foglakozó szakorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és más a téma iránt érdeklôdô szakembereknek.

A Társaság  folyamatosan vizsgálja a nô peri‑ és postmenopausára terjedô életszakaszát jellemzô anatomiai, élettani, psychologiai változásokat, az azokra visszavezethetô klinikai következményeket, továbbá a megelôzés és a kezelés lehetôségeit.

Támogatja a multidisciplináris alapon működô menopausa szakambulanciák szervezôdését és működését, vizsgálja a természetes oestrogenekkel és a korszerű progestogenekkel folytatott  hormonpótló kezelés lehetôségeit és korlátait az érintett korosztályú nôk egészségének védelmében.

Tudományos vizsgálatokat kezdeményez és koordinál a menopausális medicina témájában.

Az MMT szakmapolitikai és módszertani irányelveket dolgoz ki melyeket a megfelelő szakmai kollégiumokon keresztül kíván érvényesíteni.

 

4.§.

 

A Társaság céljainak elérése érdekében rendszeresen előadásokat, symposiumokat, legalább két évenként nagygyűlést és ehhez kapcsolódóan közgyűlést szervez.

Szakmai, tudományos és egészségügyi felvilágosító és információs anyagokat terjeszt és készít  a menopausa ambulanciák és pácienseik számára.  Tudományos és továbbképzô jellegű rendezvényekkel segíti elô a rendszeres információcserét és az oktatást a Társaság tagjai és más érdeklődő szakemberek számára.

Az MMT nagyra értékeli az 1993-ban alakult Menopausa Munkacsoprt eddigi tevékenységét és hasonló szellemben kíván dolgozni.

 

A Társaság a mindenkori érvényes jogszabályok figyelembe vételével részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában.

A Társaság tudományos tapasztalatcserét és szakmai  továbbképzést szolgáló nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervezhet. A Társaság anyagi lehetőségeinek határain belül, önállóan vagy más szervezetek, jogi- vagy magánszemélyek segítségével mindent megtesz, hogy előmozdítsa tagjainak a külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken, vagy tanulmányúton való részvételét.

A Társaság céljainak megvalósítása, ezek gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

 A Társaság alapítvány létrehozását kezdeményezheti.