IVD FÓRUM

 

KONFERENCIÁS TOVÁBBKÉPZÉS AZ

ORVOSI LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

 

2005. október 20.

MTA-SZAB Székház, Szeged, Somogyi u. 7.

 

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja az orvosi laboratóriumok akkreditálási követelményeiben (ISO 17025 és ISO 15189) és az EU különböző direktíváiban meghatározott, a beszállító cégekkel és ipari partnerekkel való együttműködést befolyásoló szakmai kérdések kétoldalú megvitatása. A konferencia további célja tájékoztatás nyújtása az ipari partnereket is érintő EU szabályozások és standardok hazai alkalmazására, és az orvosi laboratóriumok kapcsolódó elvárásaira vonatkozóan.

 

A továbbképzés célcsoportja:

Laboratóriumi szakemberek, laboratóriumvezetők, intézményi és laboratóriumi minőségügyi megbízottak, akkreditálási szakemberek, akkreditálási eljárások minősítői, külső minőségértékelést folytató szervezetek képviselői, beszállító cégek képviselői, ipari partnerek, HIVDA tagok

 

 

PROGRAM TERVEZET

 

10:00 Megnyitó

 

10:15 Az orvosi laboratóriumi szolgáltatás akkreditálása az ISO 15189:2003 szabvány alapján

          Előadó: Prof. Horváth Andrea

 

11:15 Megbeszélés

 

11:30 A 98/89 EC Direktíva teljesítéséhez és a CE jel adásához szükséges nemzetközi szabványok áttekintése: ISO 9000, ISO 13485:2003, ISO 1539, ISO 15194, ISO 15195, ISO 15197, ISO 17511, ISO 17593. Globális harmonizációs törekvések: JCTLM

          Előadó: Prof. Endrőczi Elemér

 

13:00 Megbeszélés

 

13:15 Szünet

 

14:00 Referencia módszerek és anyagok, visszavezethetőség helyzete a hazai laboratóriumi szolgáltatásban. A gyártók, forgalmazók és a felhasználók feladatai

          Előadók: Prof. Horváth Andrea, Dr. Fekete Mátyás

 

14:15 Megbeszélés

 

15:00 AZ IVD termékek forgalma, a termékféleségek arányainak megoszlása, gép és műszerállományra fordított összegek 15 EU tagországban

          Előadó: Prof. Endrőczi Elemér

 

15:30 Általános megbeszélés

 

16:00 Konferencia zárása