MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG (MLDT) 2005. ÉVI TOVÁBBKÉPZŐ SZIMPÓZIUMA

 

 

BETEGÁGY MELLETTI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

(POINT OF CARE TESTING, POCT)

10 kredit ponttal minősített folyamatos továbbképzés

(Nyilvántartási kód: SE-ÁOK/2005-07/00641)

 

 

Budapest, 2005. szeptember 20.

 

Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Díszterem

 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.

 

PROGRAM TERVEZET

 

 

 

 

Üléselnök: Dr. Szabó Antal, Dr. Czikkely Rózsa

 

09:00         Regisztrálás

 

10:00         Prof. Horváth Andrea, az MLDT megbízott elnöke: Megnyitó

 

10:15         Prof. Chris Price (Nagy-Britannia): Evidence for health outcomes from point of care

testing

 

11:00         Prof. Sverre Sandberg (Norvégia): POCT of glucose: From evidence to quality specifications

 

11:45         Prof. Robert H Christenson (USA): Point of care testing of cardiac biomarkers: Intersection evidence based medicine, guideline development and clinical practice

 

12:30         Szünet

 

13:30         Prof. Kovács L. Gábor, az OLVSZK elnöke: A Szakmai Kollégium szerepe a betegágy melletti laboratóriumi diagnosztika alkalmazására vonatkozó ajánlások kidolgozásában.

 

13:40         Dr. Ajzner Éva: Betegágy melletti laboratóriumi diagnosztika a sürgősségi fekvőbeteg ellátásban – az irányelv ismertetése.

                  

14:20         Dr. Dán Anikó, az OLVSZK Szakmai irányelvfejlesztés bizottság elnöke: POCT akkreditálása.

 

15:00         Megbeszélés

 

15:30         Zárás