Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MUNKABIZOTTSÁGOK

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK
Érdekvédelmi és Etikai Bizottság

Érdekvédelmi és Etikai Bizottságunk munkaterve:
jelszónk: „az ideális életpálya modell támogatása, szakmánk hitelének erősítése”

 1. Legsürgetőbb feladatunk, hogy napra késszé tegyük a 2008-ban készült Etikai Szabályzatot, amely már több szempontból is elavultnak tekinthető
 2. Az elmúlt években felmerült bérfeszültségi kérdésben szeretnénk további erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a már megjelent rendelet szerint teljesen jogszerű intézkedés a gyakorlatban ne legyen igazságtalan. Véleményünk szerint a laboratóriumokban dolgozó egyetemet végzett (Msc) és szakvizsgát tett - szakorvosok, szakgyógyszerészek és klinikai biokémikusok- szakemberek között nem szabadna lényegi különbséget tenni, az alapszakmák egyenrangú tiszteletben tartása mellett, mindháromra egyformán szüksége van a szakmánknak.
 3. A nem egészségügyi diplomások és az egészségügyi Bsc (orvosi laboratóriumi analitikusok) és Msc (Kutató analitikusok) végzettségű diplomások elismertségének javítása érdekében szándékozunk felmérni anyagi és erkölcsi elismertségüket és elégedettségüket. Természetesen a teljesített munkájuk (rutin-munka, tudományos fokozat, közlemények, oktatásban részvétel, szakmapolitikai tevékenység..stb.) ismerete mellett. Ennek kapcsán foglakozni szeretnénk az orvosi laboratóriumi analitikusok és kutató analitikusok kompetenciáinak kérdésével is.
 4. Ezen túl, szeretnénk kikérni a fiatal orvosok, gyógyszerészek (rezidens, szakorvos, szakgyógyszerész, klinikai biokémikus jelöltek véleményét is) kérdőíves formában úgy a szakmai, mind az erkölcsi és anyagi elismertségük vonatkozásában is. Miért választották a laborszakmát, mi a fő érdeklődésük, elégedettek-e a munkakörülményükkel, kapnak-e elegendő, diplomáshoz illő feladatot pl. kutatási téma, TDK szereplés, előadás tartása, cikk írása, pályázatok elnyerése… stb.
 5. Mind a 2. 3. és 4. pontban említett szakemberek tekintetében elértünk arra a pontra, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert a rendszerben maradók alulfinanszírozottak és kizsigerelődnek, ami mindenképpen a minőségi munka rovására megy. Ennek a problémának a megoldásához vezető utat szeretnénk megnyitni. Célunk, hogy mindazok, akik a laboratóriumi medicinát igényesen, tudományos fokozattal is igazoltan művelik - úgy erkölcsileg, mind anyagilag - egyformán elismertek legyenek a beosztásból adódó hierarchikus rendtől függetlenül.
 • Dr. Toldy Erzsébet

  Elnök
  Dr. Toldy Erzsébet

Publikációs és Kommunikációs Bizottság

A Publikációs és Kommunikációs Bizottság a 2015-2017-es periódusban elvégezte a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság honlapjának formai és tartalmi megújítását. A 2018-2020 közötti időszakban folytatjuk a honlap fejlesztését és színvonalas működtetését. Elsődleges célkitűzésünk egy "Labor térkép" elkészítése, mely a magyar laboratóriumok és ezek legfontosabb adatainak bemutatására szolgál majd. Ez az adatabázis, továbbá a honlapon megjelenő hírek és hírlevelek elősegíthetik a Társaság tagjaival való kommunikációt, és a társaság életével kapcsolatos információk minél hatékonyabb disszeminációját. A Bizottság fontosnak tartja a laboratóriumi tevékenység és szakma jelentőségének bemutatását célzó közlemények megjelentetését minél szélesebb körben. Szeretnénk erősíteni a laboratóriumi medicina szakma megjelenését a szakmai/szakmapolitikai sajtóban/fórumokon is.

 • Dr. Antal-Szalmás Péter

  Elnök
  Dr. Antal-Szalmás Péter

 • Dr. Nagy Gábor

  Tag
  Dr. Nagy Gábor

 • Dr. Szabó Péter

  Tag
  Dr. Szabó Péter

 • Dr. Peti Mihály Attila

  Póttag
  Dr. Peti Mihály Attila

Felügyelő Bizottság

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság szervezeti felépítése szerint három évre választott Vezetőséggel, állandó és ad hoc bizottságokkal működik. Az egyik állandó bizottság a Felügyelő Bizottság.
A Felügyelő Bizottság munkáját, feladatait a Társaság Alapszabálya, annak VII. fejezete, 24. paragrafusa írja le.
Eszerint a Bizottság feladata a Társaság működésének általános, azaz minden tekintetben történő, úgy szakszerűségi, mint pénzügyi ellenőrzése. A Bizottság ellenőrzi, hogy a Vezetőség a rendelkezésére álló eszközöket az Alapszabály szerinti célokra használja-e, a Társaság érdekeinek megfelelően működik-e, a pénzügyi gazdálkodása megfelelő-e, az ügyvitel, az ügyintézés, a nyilvántartások az előírások szerint történnek-e.
A Bizottságnak ellenőrizni kell minden, a Társaság életét alapjaiban érintő, pénzügyileg is jelentős eseményt (pl. Vezetőség-váltáskori pénztárosi átadás-átvétel, a Nagygyűlések végleges pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, stb.).
A Társaság Alapszabálya kiemelten, külön rendelkezik arról, hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálni minden, a küldött-közgyűlés elé kerülő előterjesztést, azt véleményeznie és álláspontját a küldött-közgyűlésen ismertetnie kell.
A Bizottság minden tudásával úgy igyekszik támogatni a Vezetőséget, hogy a kitűzött célok, azok végrehajtása a Társaság, azaz a tagság érdekeinek mindenben megfeleljenek.

 • Dr. Liszt Ferenc

  Elnök
  Dr. Liszt Ferenc

 • Dr. Lakatos Ágnes

  Tag
  Dr. Lakatos Ágnes

 • Dr. Szoboszlay István

  Tag
  Dr. Szoboszlay István

 • Dr. Süle Edina

  Póttag
  Dr. Süle Edina

Kapcsolódó dokumentumok:
MLDT Felügyelő bizottság doc 2016.03.22.
"Ad hoc" MunkaBIZOTTSÁGOK
„Labtestonline.hu (LTO)” munkabizottság

Az LTO ad hoc Munkabizottság tevékenysége az MLDT Elnöke által megfogalmazott 2015‐17-es stratégiai célokhoz kapcsolódik, azok megvalósulását támogatja.

 • Célja, hogy segítse a laboratóriumi medicina szakma presztízsének emelését, segítve az aktív kommunikációt elsősorban a lakosság és a társszakmák felé.
 • Célja, hogy résztvegyen a laboratóriumi medicina aktuális kulcsüzeneteinek kialakításában: egyszerű, a lakosság,a politikusok és a társszakmák által is érthető mondatok megfogalmazásával az LTO felületén keresztül.
 • Ezt az LTO honlap tartalmának szisztematikus áttekintése mellett a laboratóriumi szakmai újdonságok honlapon történő megjelentetésével igyekszik elérni.
 • Célja, hogy előmozdítsa az MLDT hazai szakmai szervezetekkel való együttműködésének aktualizálását, különös tekintettel a háziorvosi társaságra.
 • Dr. Szakony Szilvia

  Elnök
  Dr. Szakony Szilvia

 • Dr. Simon Judit

  Tag
  Dr. Simon Judit

 • Dr. Barna Katalin

  Tag
  Dr. Barna Katalin

 • Dr. Bezzegh Attila

  HIVDA képviselő
  Dr. Bezzegh Attila

Kapcsolódó dokumentumok:
Lab Tests Online - Munkacsoport ppt 2016.03.22.
„Sok vagy kevés vizsgálat” munkabizottság

A munkabizottság fő céljai:

A hazai és nemzetközi szakmai irányelvek, illetve háziorvosi indikátorrendszerben díjazott laboratóriumi teszthasználatot érintő ajánlások tükrében elemezni a valós laboratóriumi tesztfelhasználási gyakorlatot.
A tanulmányozandó laboratóriumi tesztek kiválasztásakor a közfinanszírozást igen jelentősen terhelő tesztek priorizálandók, úgy mint HbA1c, pajzsmirigy hormonok.

 • Dr. Gilányi Ibolya

  Elnök
  Dr. Gilányi Ibolya

 • Sándor József

  Tag
  Sándor József

 • Dr. Krámer Mihály

  HIVDA képviselő
  Dr. Krámer Mihály

Kapcsolódó dokumentumok:
Sok vagy kevés vizsgálat ppt 2016.03.22.
„Tesztismételhetőségi” munkaBIZOTTSÁG

A munkabizottság fő céljai:

A laboratóriumi tesztek ismételhetőségével kapcsolatos szabályok kidolgozása. Fő feladata a minimális laboratóriumi teszt ismételhetőségi periódusok betegség asszociált, EBM (evidence-based medicine), vagy legjobb klinikai gyakorlat elvén való meghatározása:

 1. Járóbetegellátásban (alapellátás és szakellátás külön) használt leggyakoribb laboratóriumi tesztek esetén.
 2. Fekvőbetegellátásban néhány referencia intézményben használt legnagyobb reagensköltség-igényt jelentő laboratóriumi tesztek esetén (pl. Troponin, Prokalcitonin). A megállapított minimum retesting intervallumok (MReI) alkalmazásának a vizsgálata a közfinanszírozott vizsgálatok mennyiségén keresztül.
 3. Hazai irányelv készítése vagy adaptálása.
 • Dr. Seres Erika

  Elnök
  Dr. Seres Erika

 • Dr. Bekő Gabriella

  Tag
  Dr. Bekő Gabriella

 • Dr. Siska Andrea

  Tag
  Dr. Siska Andrea

 • Kővári Orsolya

  Konzultáns tag
  Kővári Orsolya

Kapcsolódó dokumentumok:
Tesztismételhetőségi munkacsoport munkaterv ppt 2016.03.22.
„EXTRA-ANALITIKAI” munkaBIZOTTSÁG

A munkabizottság fő céljai:

 1. Az új, hazai irányelvek adaptálásának segítése
 2. IFCC WG-LEPS ajánlásának megfelelő QI-ok használatának
  • aktuális, hazai helyzetének felmérése
  • adatgyűjtés
  • módszer kidolgozás (MLDT honlapon keresztül)
 3. EFLM WG-Preanalytical Phase: új nemzetközi irányelv (Phlebotomia)
  • véleményezés
  • hazai adaptálás segítése
 4. Gyakori betegségek szűrésében, diagnózisában, kezelése során és követésében alkalmazandó laboratóriumi vizsgálatok és azok alkalmazási algoritmusának kidolgozása.
 • Dr. Kocsis Andrea

  Elnök
  Dr. Kocsis Andrea

 • Budainé Dr. Tóth Judit

  Tag
  Budainé Dr. Tóth Judit

 • Dr. Ajzner Éva

  Tag
  Dr. Ajzner Éva

 • Prof. Vásárhelyi Barna

  Tag
  Prof. Vásárhelyi Barna

„AKKREDITÁCIÓS” munkaBIZOTTSÁG

2017-ben labordiagnosztikai szakmánk újabb lendülettel, a Szakmai Kollégiumi Tagozat, az MLDT Vezetőség és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) összefogásával, a kormányzat támogatásával ismételten hozzákezd hazánk nagy (III-as és II-es szintű) Orvosdiagnosztikai Laboratóriumainak akkreditálás szervezéséhez. Ebben a csapatmunkában szeretne munkacbizottságunk részt venni, és hatékony segítséget nyújtani az akkreditáláshoz vezető úton. Munkánk során a QualiCont Kht. akkreditálás terén szerzett tapasztalatára és szakmai segítségére is számítunk.

Célunk:
Az MSZ EN ISO 15 189:2013 Orvosi laboratóriumok minőségre vonatkozó követelményeit figyelembe véve

 • oktatási anyagok kidolgozása
 • oktatások szervezése a laboratóriumi szakemberek számára
 • NAH szakértők, minőségirányítók képzésében szakmai segítség, tanácsadás biztosítása.

A munkacsoport megalakulását az MLDT vezetősége a 2017. február 7-i ülésen egyhangúan támogatta.

 • Dr. Bekő Gabriella

  Elnök
  Dr. Bekő Gabriella

 • Dr. Sárkány Erika

  Tag
  Dr. Sárkány Erika

 • Dr. Nagy Erzsébet

  Tag
  Dr. Nagy Erzsébet

 • Dr. Rimanóczy Éva

  Tag
  Dr. Rimanóczy Éva

 • Dr. Araczki Ágnes

  Tag
  Dr. Araczki Ágnes

 • Dr. Markó Eleonóra

  Tag
  Dr. Markó Eleonóra

 • Dr. Szakony Szilvia

  Tag
  Dr. Szakony Szilvia

 • Dr. Bessenyei Beáta

  Tag
  Dr. Bessenyei Beáta

Kapcsolódó dokumentumok:
AKKREDITÁCIÓS MUNKACSOPORT tervei BG 2017 ppt 2017.03.27.

KÖSZÖNET AZON MECÉNÁSAINKNAK, AKIK A TÁRSULT TAGSÁGON ÉS A KONGRESSZUSI FINANSZÍROZÁSON TÚL IS SEGÍTETTÉK AZ MLDT MUNKÁJÁT A 2015-17-ES VEZETŐSÉGI CIKLUSBAN!

AZ EZÜST JENDRASSIK-DÍJ ÁTADÓ KÖZGYŰLÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2016)!

A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2017)!

AZ ALAPÍTVÁNYI ADOMÁNYÉRT (2015) ÉS A “FÓKUSZBAN AZ ANTIKOAGULÁLÁS: KLINIKAI ÉS LABORATÓRIUMI SZEMPONTOK” EGYNAPOS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2017) VALAMINT A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2017)!

A STRATÉGIAI HÉTVÉGE TÁMOGATÁSÁÉRT (2015) ÉS AZ AKKREDITÁCIÓS EGYNAPOS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2015)!

A “FÓKUSZBAN AZ ANTIKOAGULÁLÁS: KLINIKAI ÉS LABORATÓRIUMI SZEMPONTOK” EGYNAPOS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁÉRT (2017)!

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Lab Tests Online

Társult tagjaink

 • 77 Elektronika
 • BECKMAN COULTER
 • Biomeriux
 • Bio-rad
 • Diagnosticum
 • Roche
 • sysmex