Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Kiemelt támogatóink

Partnereink

gyógyszeripari információk

AstraZeneca BAYER egis Medtronic Teva Sandoz Novo

MKT Munkacsoportok

Kardiológiai Informatika Munkacsoport

DR. GASZ BALÁZS


Munkacsoport vezetője: Dr. Gasz Balázs
Munkacsoport helyettes vezetője: Dr. Kőszegi Zsolt
Munkacsoport titkára: Dr. Kormányos Árpád

Bevezetés

Kardiológiai Informatika Munkacsoportunk célja, hogy egybegyűjtse a kardiológiai informatika heterogén területein tevékenykedő szakemberek népes csoportját. Korábbi nevünk híven tükrözte azt a nemzetközi kapcsolatunkat, mely a Computers in Cardiology (CinC) világszervezethez és ennek európai munkacsoportjához kötődik. Mindkét szervezet aktív tagjaként munkáinkat rendszeresen bemutattuk a CinC és ESC évi kongresszusain. A kórházi informatika (adatbázisok, kórházakon belüli és közötti számítógépes hálózatok) mellett tagjaink részben a biológiai jelek (különös tekintettel az EKG-ra) elemzésével, ezek nem-lineáris modellezésével, valamint az echokardiográfiás képfeldolgozással foglalkoznak.

Célok

Az MKT Kardiológiai Informatika Munkacsoportja keretet szolgáltat mind a kutatók és mérnök-informatikusok, mind a felhasználók (orvos-biológiai mérnökök, orvosok) számára, hogy új módszerek és alkalmazások kialakításában kölcsönösen együttműködjenek
Célunk továbbá az, hogy a lehető legtöbb kardiológiai területen támogassuk az információ technológia (IT) felhasználását, mely magában foglalja az IT alkalmazását részben a kutatásban, részben a mindennapi klinikai gyakorlatban a kórházon belüli és kívüli környezetben. Munkacsoportunk sajátossága az interdiszciplinaritás, tagjai specifikus kutatási területei mellett a MKT más munkacsoportjainak is támogatást nyújt. A választott vezető és titkár mellett a vezetőség 7 tagból áll, 10-20 között van az aktív tagok száma.

A munkacsoport tevékenységeinek főbb területei

 1. Kórházon belül és között létesíthető kommunikáció, kiemelve a telemedicinális alkalmazásokat, a standardizált Elektronikus Orvosi Rekordok adatbázisának kialakítását, szakspecifikus regiszterek megvalósítását (STEMI, pacemaker regiszterek, stb.) és a biológiai jelek (az EKG morfológiai, szívritmus és aritmia elemzés) feldolgozását.

 2. A kardiovaszkuláris képfeldolgozás számítógépes elemzése (angiográfia, echocardiográfia, nukleáris kardiológia).

 3. Komplex orvosi statisztika és analízis céljait szolgáló módszerek és szoftverek adaptálása.

Főbb tevékenységi területek

 1. Telemedicina és „computerized electrocardiology”
  Egyes tagjaink munkájának középpontjában a hosszú-idejű EKG regisztráció technikai és elemzési kérdései, az aritmia detektálás, a telemedicinális EKG alkalmazások egyéb fontos kérdései (mobil EKG: az elektróda implantálásától a home-monitorig speciális IT kérdéséig). Néhány tagunk aktívan vesz részt hazai és nemzetközi együttműködésben, európai projektek kidolgozásában, legutóbb az amerikai PhysioNet és az európai OpenECG projekt (SCP) EKG ST adatbázisának létrehozásában.

 2. Kardiológiai nemzeti regiszterek egyesítése
  Ennek megfelelően a helyi és a nemzeti, specifikus adatok (beleértve a STEMI, a pacemaker regisztereket) struktúrájának részleges revízióját tervezzük, célunk az EU adatközpontokkal történő strukturális és funkcionális harmonizáció, a közös ICT platform kialakítása a meglevő infrastruktúrák és funkcionalitások felhasználásával, az adat-kommunikáció beindításával, döntően az FP7 kereteinek alkalmazásával (egyik példánk a kutatási informatikai infrastruktúra megosztása).

 3. Orvosi informatikai rendszerek továbbfejlesztése, kölcsönös használata/megosztása az IHE és az epSOS együttműködés alapján
  Az IHE – többek között – a DICOM és HL7 szabványok szélesebb bevezetését, az alkalmazások koordinációját szolgálja. Az epSOS projekt az európai országok közötti ”Electronic Health Record Systems” működési alapját jelentő infrastruktúra kifejlesztését és működtetését célozza. Aktív tagjaink már eddig is részt vettek e munkában és szerepet kapnak az elkövetkező ePSOSII projektben.

Aktivitásunk

Munkacsoportunk évente 3-4 ülést szervez, ahol a szakemberek (informatikusok, mérnökök, orvos-kutatók és gyakorló klinikusok) szálmára mintegy keretet adunk az új elképzelések és alkalmazások megvitatására, a munkák tervezésére és értékelésére. 2009-ben 3 alkalommal rendeztünk konferenciát (EKG a telemedicinában I, az elektronikus orvosi adatok és regiszterek adatbázisainak hazai kérdései és a DICOM szabvány lehetőségei és konkrét szerepe a hazai echokardiográfiás vizsgálatoknál), ez évben kétszer (EKG a telemedicinában II és az európai kardiológiai projektek aktualitásai). A konferenciákon a részvétel 6 és 12 fő között volt. Munkacsoportunk jelentős interdiszciplinaritása miatt kapcsolatok kiépítését terveztük és tervezzük az MKT más munkacsoportjaival is, sikeresen együttműködünk más országok (Szerbia, Kanada, Görögország) szakembereivel is.

Dr. Gasz Balázs
munkacsoport vezető
Dr. Kormányos Árpád
munkacsoport titkár

Munkacsoportunk tevékenységének közvetlen és közvetett referenciái:

 1. K Fugedi, S Khoor, N Balogh, M Khoor, B Kail, I Kovacs: Prediction of atrial fibrillation recurrence: non-linear and time-domain analysis of the f- and P-waves. Eur Heart J 2009; 30 (Abstr Suppl) p.116.
 2. N Balogh, S Khoor, K Fugedi, M Khoor, B Kail, I Kovacs: Telemedicine prediction of life-threatening ventricular arrhythmias based on recurrence quantification analysis. Eur Heart J 2009; 30 (Abstr Suppl) p.148.
 3. S Khoor, I Kovacs, K Fugedi, et al.: Echocardiographic parameter estimation by electrocardiography: a telemedicine application. J Electrocard 2009; (Abstr Suppl), p.89.
 4. S Khoor, I Kecskes, I Kovacs, et al.: Heart rate analysis and telemedicine: new concepts & maths. Acta Polytechnica Hungarica, 2008;5:135-139
 5. S Khoor, I Kovacs, K Fugedi, Gy Horvath, E Domijan, M Domijan: Digital phono-electrocardiography: predicting echocardiographic parameters for telemedicine screening. Computers in Cardiology 2008;35:273-6.
 6. K Fugedi, S Khoor, I Kovacs, N Balogh: Predicting ventricular arrhythmia and sudden cardiac death by the analysis of phase synchronization in patient with hypertensive heart disease: a telemedicine application. Eur Heart J 2008; 29 (Abstr Suppl) 116.
 7. N Balogh, S Khoor, K Fugedi, I Kovacs B. Kail: Telemedicine supervised cardiac home rehabilitation for the prevention of malignant cardiac arrhythmias. Eur Heart J 2008;29 (Abstr Suppl), 225.
 • A munkacsoport aktuális anyagai

  Aktuális dokumentumok
  A Kardiológiai Informatika Munkacsoport 2023. évi beszámolója Megtekintés
 • A munkacsoport korábbi anyagai

  Dokumentumok
  A Kardiológiai Informatika Munkacsoport 2022. évi beszámolója Megtekintés
  A Kardiológiai Informatika Munkacsoport 2020. évi beszámolója Megtekintés