Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
MHT KUTATÁSI PROGRAMJA

NAGY KOCKÁZATÚ HYPERTONIÁS BETEGEK TELEMEDICINÁLIS GONDOZÁSÁNAK CÉLVÉRNYOMÁS ELÉRÉST SEGÍTŐ ÉS VÉRNYOMÁSVARIABILITÁST CSÖKKENTŐ HATÁSAHIRIHYP_TELEMED MHT/2016-2. A Magyar Hypertonia Társaság kutatási programja. Beavatkozással nem járó, multicentrikus, prospektív, megfigyeléses vizsgálat. ETT-TUKEB engedély: 19537-2/2016/EKU (0560/16).

A vizsgálat célja bizonyítani, hogy a nagy rizikójú hypertoniás betegeknél a rendszeres és ellenőrzött otthoni vérnyomásméréssel, valamint koleszterin és vércukor méréssel, az orvos beteg együttműködés új típusú alkalmazásával (szervezett klinikai és telemedicinális távellenőrzés kombinálása) sikeresebben lehet elérni a vérnyomás célértéket, valamint megbízhatóbban tudjuk csökkenteni a vérnyomás ingadozásokat (vérnyomás variabilitás) a hatásos cardiovascularis betegségek megelőzése és a szövődmények kialakulásának kivédése érdekében. Bizonyítani kívánjuk azt is, hogy az orvos és beteg új típusú együttműködése a klinikai gyakorlatban sikeresen megvalósítható.

ELŐZMÉNYEK

Az otthoni vérnyomásmérés alapvetően fontos a vérnyomás optimális beállításához és a célérték elérés ellenőrzéséhez, ezért a mobiltelefon- és internetalapú kommunikáció is egyre inkább terjed az orvos és betege kapcsolatában. A gyakoribb orvos-beteg kommunikáció, valamint a telemonitoring rendszer használata szignifikánsan növelte a célérték-elérési arányt (1). Az „Éljen 140/90 alatt!” Program „Tudatos Törődés” Alprogramjában, amikor a háziorvosi, szakorvosi gondozás aktívabbá tételével (otthoni vérnyomásmérés, több vizit, szorosabb kommunikációs stratégia) a hypertoniás betegek célérték-elérési arányát 48–58%-ra tudtuk emelni, az átlagos 44%-os eléréssel szemben (2). A Tudatos Törődés Alprogramban a betegeket négy, egymást követő hónapban betegtájékoztató anyagokkal és vérnyomásnaplókkal láttuk el. A vérnyomásnaplókat úgy állítottuk össze, hogy négy hónapon keresztül a „nap, mint napi” („day to day”) közepes időtartamú vérnyomás-variabilitás mérésére is alkalmas volt a módszer (3).
A vérnyomás otthoni mérése és a telemonitoring alkalmazása feltétlenül növelte az antihipertenzív kezelés eredményességét, a beteg adherenciáját és csökkentheti a túlkezelés kockázatát (4). Az otthoni vérnyomásmérés telemedicinális formája a gondozó orvos számára lehetőséget biztosított a sürgősségi szakorvosi konzíliumra, amelyre a nagy vagy nagyon nagy kockázatú hypertoniás betegek esetében feltétlenül szükség is van (5).
A telemedicinális távellenőrzésre a Medistance rendszert (6) alkalmaztuk, mellyel lehetőség volt a vérnyomás, vércukor, koleszterin mérésére, a cardiovascularis rizikó meghatározására (Heart Score), másrészt az orvos beteg kommunikációt folyamatosan tudja biztosítani. A rendszerrel már több éves tapasztalattal rendelkezünk (7-9).

Irodalom
1. McManus RJ, Mant J, Bray EP, et al. Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TSMIH2): a randomised controlled trial. Lancet 2010;376:163-72.
2. Kiss I., Pál L., Schanberg Zs., Kékes E: Indikátor adherencia és perzisztencia növelő Alprogram az „Éljen 140/90 alatt” Program 2011-ben. Éljen 140/90 alatt (szerk Kiss I. és Kékes E.) 328-333. oldal. Literatura Med. Budapest, 2015.
3. Kékes E., Paksy A. Kiss I. Otthoni vérnyomásméréssel kapott „day-to-day” vérnyomás-variabilitás értéke a sikeres antihipertenzív kezelés igazolására LAM 2015;25(4–5):189–196.
4. Parati G, Omboni S. Role of home blood pressure telemonitoring in hypertension management: an update. Blood Press Monit 2010;15:285-95.
5. Kiss I., Kékes E. A hypertoniás betegek célvérnyomás-elérési arányának és gondozási minőségének segítése telemedicinális lehetőségek alkalmazásával. Hypertonia és Nephrologia 2012;16(6):243-245.
6. Telenor mHealth Service www.telenor.hu/uzleti-partner/egeszsegugy/medistance
7. Kékes E., Samu A., Szegedi J., Kiss I. Időskori egészséggondozás a telemedicina segítségével. IME 2012, XI. 9. :46-50
8. Kékes E és Kiss I. Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke. Orv. Hetil., 2014, 155(42), 1661–1672.
9. Kékes E., Kiss I.: Vérnyomás variabilitás mérés “visit-to-visit” módszerrel az OPAL vizsgálatban. Hypertonia és Nephrologia 2014; 18 (3-4): 99-102.


Betegek és módszer

A vizsgálatba összesen 100 beteg kerül bevonásra, akik közül 50 beteg az eddigi szokásos gondozási program szerint kerül ellátásra (Nem aktív csoport), míg a másik 50 beteg speciálisan megtervezett gondozás program szerint vesz részt a vizsgálatban (Aktív csoport), melyben az orvos beteg együttműködést a hagyományos rendelői és telemedicinális technikával működő otthoni vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésre alapozott ellenőrzés kombinációja oldja meg.
A vizsgálatban a Magyar Hypertonia Társaság 5 Hypertonia Központja vesz részt. Minden Központ 10 nagy rizikójú hypertoniás beteget választ ki a speciális gondozás számára. Kontroll csoportot ugyanezen Központok adatbázisából választanak ki, akik a szokásos gondozási rendszer keretében kerülnek ellenőrzésre. Minden beteg esetében a Magyar Hypertonia Regiszter adatlapja alapján alapadat felvétel történik. Az aktív csoportba tartozó beteg az OMRON speciális vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérő eszközét kapja meg, mely a Medistance távellenőrző rendszerhez csatlakozik (1.sz. és 2.sz. ábra).

1. Ábra
1. sz. Ábra: A rendszer a mérési adatokat automatikusan továbbítja a Központokba, illetve a vizsgálatot irányító Központhoz és a témavezetőhöz.2. Ábra
2. sz. Ábra: A projekt működése és kapcsolatrendszere.A vérnyomás otthoni mérése a nemzetközi előírásoknak megfelelően történik oly módon, hogy alkalmas legyen a vérnyomás variabilitás mérésére (day-to-day módszer) is. Az otthoni mérés ennek megfelelően úgy zajlik, hogy minden hónap első hetében napi kétszeri mérés történik 7 napon keresztül, a másik 3 héten legalább két nap történik otthoni mérés (1. sz. táblázat)

1. Táblázat
1 sz. Táblázat: A vérnyomás variabilitás mérési módszerei.A projekt keretében az aktív csoportban a közepes idejű és hosszú idejű BPV mérések történnek. Az aktív csoportban a hét egymást követő napi kétszeri mérés minden hónap első napjaiban történik. A vérnyomás és szívfrekvencia adatok az alábbi formában jelennek meg az irányító Központokban és a Központvezetők computerén, numerikus formában is (3. sz. ábra).

3. ÁbraA vizsgálat menetrendjét az aktív és nem aktív csoportban két táblázatban mutatjuk be (2.sz. és 3.sz. táblázat).

2. Táblázat
2. sz. Táblázat


2. Táblázat
3. sz. TáblázatAz elemzés módja

 • A vizsgálat elsődleges végpontja a célérték elérési aránya (%) az aktív és nem aktív betegcsoportban. A célértékek összehasonlítása az életkor, a nem, továbbá alkalmazott gyógyszerterápia, a concordancia figyelembevételével többváltozós statisztikai módszerekkel történik (ANOVA, logisztikus regresszió).

 • A terápia eredményességének másik statisztikai jellegű mutatója a vérnyomás „day to day” variabilitásának (variációs koefficiens, szórás) alakulása a vizsgálat különböző időpontjaiban. A betegek egyedi vérnyomás variabilitása mellett elemezzük az aktív és nem aktív csoport interperszonális vérnyomás variabilitását is.

 • A 12 hónapos követés során észlelt kardiovaszkuláris eseményeknek a két vizsgálati csoportban bekövetkezett gyakoriságát kumulatív incidenciával jellemezzük.
Az egy éves vizsgálat 2017. júniusában fejeződik be.

A kutatásban résztvevők

Irányító témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A résztvevő Hypertonia Központok vezetői: Dr. Szegedi János (Nyíregyháza), Dr. Poór Ferenc-Dr. Várallyai Zoltán (Mosonmagyaróvár), Dr. Ádám Ágnes (Budapest), Dr. Matoltsy András (Nagykanizsa), Dr. Herczeg Béla (Szolnok).

Medistance Központ: Fodor Erika

Projekt Irányító Központ: Prof. Dr. Kékes Ede és Kövér Edit

Biostatisztikus: Dr. Paksy AndrásPARTNEREK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

MHT HIVATALOS ÜLÉSEI

 • Vezetőségi ülések rendje:

  2024. május 21., 13:00

  2024. szeptember 3., 13:00

  2024. november 12., 13:00

 • Közgyűlés:

  2024. szeptember 12-14 az éves kongresszus alatt

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31