Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

A MHTT legfrissebb hírei

MHTT XXVIII. Kongresszusa (Debrecen, 2021.11.04-06.)

Kedves Kollégák !

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy az MHTT XXVIII. Kongresszusa Debrecenben került megrendezésre 2021. november 4-.6. között. Előreláthatólag ismét tudunk találkozni a  szokásos keretek között. Kérjük, hogy már most rögzítsétek a nem megszokott időpontot a naptárokban és készüljetek az ismételt találkozásra, szakmai tanácskozásra. Az MHTT weblapon igyekszünk minden aktualitást azonnal közzé tenni. Amennyiben a járványhelyzet változik, akkor online formában lesz megrendezve a kongresszus a jelzett időpontban.

A kongresszus szervezői

Búcsúzunk Losonczy Hajna Professzor Asszonytól (1941-2021)

Szomorú szívvel és megrendüléssel búcsúzunk Losonczy Hajnától, a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság korábbi elnökétől.

Losonczy Hajna 1941-ben született, 1965-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen „summa cum laude” minősítéssel. Egyetemi hallgató korában már az Élettani Intézetben végzett tudományos munkát, az ott észlelt légkör orvosi tevékenységét egész életén át meghatározta. Egyetlen munkahelye a Pécsi Orvostudományi Egyetem I sz. Belgyógyászati Klinikája volt, de munkatársa volt a Laboratóriumi Medicina Intézetnek és a II. sz. Belgyógyászati Klinikának is.

Fiatal orvosként Prof. Barta Imre segítette munkáját. Dr. Nagy Ibolyával megalakították a Hematológiai Munkacsoportot, melynek feladata a hematológiai betegek ellátásán túl a hemosztázis kutatólaboratórium létrehozása volt.

1970-ben belgyógyászatból, majd 1994-ben hematológia szakvizsgát szerzett. Orvosi, tudományos és oktatói munkája elismeréseként 1970-ben tanársegédi, 1983-ban adjunktusi, 1990-ben docensi, 1995 egyetemi tanári kinevezéseket kapott. 1983-ban szerezte meg a kandidátusi fokozatot véralvadási betegségek tárgyköréből. Magyar, angol és német nyelven oktatott, részt vett a postgraduális képzésben. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadásokat. A Pécsi Akadémiai Bizottság Hematológiai Munkabizottság elnöki tisztségét évtizedeken keresztül látta el.

A hematológiai munkacsoportot 1994-től vezette Pécsett. Kiváló szakmai kapcsolatban volti a bécsi Dieter Lutz professzorral, Falco Herrmann professzorral Greifswaldban, Wolfgang Schramm professzorral Münchenben, később Ulrich Abildgaard professzorral Norvégiában.

1998-2003 között volt elnöke a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaságnak. Munkáját nagy odaadással végezte. Szerepe volt abban, hogy országosan egy összetartó közösség jött létre. Elnöki tevékenysége keretében elsőként hozta létre a vérzékeny betegek országos adatbázisát. Vezette az országos CLL munkacsoportot. 2003-2006 között az Euro CLL Working Group tagja volt, melynek célja nemzetközi továbbképzések szervezése, az írányelvek egységesítése volt.  A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság (MTHT) alapító tagja, 1993-1997 között elnöke volt. Ezt követően folyamatosan tagja volt az elnökségnek. Tagja volt az „European Task Force for sharing Expertise in Thrombosis” tudományos munkacsoportnak.

Kitartó szervezési munkája eredményeképpen valósult meg az első könyv formájában kiadott, minden hematológiai betegséget átfogó irányelvek gyűjteménye.

2005-2008 között Országos Hematológiai Szakfelügyelő főorvos volt. 1999-2004 majd 2009-2011 között elnöke volt a Transzfúziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégiumnak, ezt követően a tanácsadó testületben aktívan tevékenykedett. Klinikai és tudományos munkáját jelzi, hogy alapító tagja és elnökségi tagja volt a nemzetközi „Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Diseases” társaságnak.

Tagja volt az Amerikai Haematológus Társaságnak (ASH), az Európai Haematológiai Asszociációnak (EHA), a Nemzetközi Haematológus Társaságnak (ISH), Nemzetközi Thrombosis és Haemostasis Társaságnak (ISTH) és az Európai Csontvelő-transzplantációs Egyesülésnek (EBMT).

Eredményei elismeréseként a következő díjakban részesült: 2004-ben Marshalko Tamás Haematológiai Nagydíj. 2010-ben MTHT Laki Kálmán Emlékérem, 2011-ben Markusovszky Emlékérem, 2017-ben Markusovszky Lajos díj, 2020-ban Batthyány-Strattmann László-díj.

Sikeres életpályája mellett, művelt, családcentrikus ember volt. Aktív résztvevője volt Pécs város kulturális életének.  Életét és munkáját úgy szervezte, hogy a család soha nem került háttérbe.

Hajna szervezőkészségéből, szakmai felkészültségéből a hematológia és transzfuziologia iránti őszinte elkötelezettségéből sokat tanultunk, ezeket az ismereteket a jövőben is hasznosítjuk. Hajna most eltávozott közülünk. Szomorúan búcsúzunk tőle, emlékét tisztelettel megőrizzük.

A Magyar Hematológiai és TranszfuziológiaI Társaság elnöksége

Beszámoló a 2021.évi hematológia kötelező szintentartó tanfolyamról

Prof Dr. Borbényi Zita, Dr. Marton Imelda

Ebben az évben a hematológia kötelező szintentartó tanfolyamot az MHTT elnökség döntése alapján az SZTE Belgyógyászati Klinika Hematológia munkacsoportja és a Transzfuziológiai Tanszék online formában rendezte meg. Az 50 pontra akkreditált képzés keretében az előre rögzített előadásokat 2021. május 28-29-én és június 4-5-én követhették a regisztrált résztvevők a khszt.hu weboldalon. A közvetítés alatt a résztvevők írásban tehettek fel  kérdéseket az előadóknak és az egyes blokkok végén élő online megbeszélés biztosította az interaktivitást és a témák kapcsán felvetődő kérdések megválaszolását. A továbbképzés programja négy nagyobb téma köré szerveződött: A „hematopathológia, lymphoproliferatív betegségek” szekcióban az új diagnosztikus hematopathológiai eljárásokon túl előadások hangzottak el a Hodgkin lymphoma, CLL, T-sejtes lymphomák, indolens lymphoma , központi idegrendszeri lymphoma, köpenysejtes lymphoma, plazmasejtes betegségek, akut lymphoid leukémia korszerű kezeléséről. A „myeloproliferatív betegségek” blokkban az AML-ben található  genetikai eltérések jelentőségéről, az AML új kezelési lehetőségeiről, MDS, CML és a Philadelphia kromoszóma-negatív myeloproliferatív betegségek kezelési stratégiájáról hallhattak a résztvevők naprakész információkat. A „sürgősségi állapotok, hemostasis, klinikai transzfuziológia” témakörön belül a reanimáció és a hematológiai  betegek intenzív ellátása  mellett a veleszületett és a szerzett vérzékenységben szenvedő betegek kezelésére vonatkozó új terápiás irányok és gyakorlatias kérdések kerültek ismertetésre, hallhattunk a TTP /HUS kezelés újdonságairól és a valamennyi szakterületet érintő ún. vértakarékos betegellátási programról. Az utolsó képzési napon a „sejtterápiák, őssejttranszplantáció, infektológia” blokkban a CAR-T sejt terápia jelenlegi eredményei és a fejlesztési irányai, a mesenchymalis őssejtek terápiás felhasználási lehetőségei, a haploidentikus őssejttranszplantáció részletei, valamint az onkohematológiai betegek infekcióinak kezelése és a vakcináció kérdései szerepeltek a programban. Összesen 25 témában, 22 hematológus kollega tartott referátumot, bemutatva az adott terület újdonságait és legfrissebb eredményeit.

Köszönetet mondunk előadóinknak, hogy a pandémia miatti többletfeladataik mellett is elvállalták az előadások megtartását, köszönjük a gondos felkészülést és a kiváló prezentációkat, a Régió-10 Kft-nek a technikai feltételek biztosítását, valamint a továbbképzésen  résztvevői kollegáknak, hogy érdeklődésükkel, aktivitásukkal hozzájárultak a program sikeréhez.

A tanfolyamot követően a regisztrált résztvevők számára 2021. július 5-ig biztosított a hozzáférés az előadásokhoz és a teszt kitöltéséhez, mely a továbbképző pontok jóváírásához szükséges.

 

Transzfuziológiai rezidensi álláslehetőség a SE Transzfuziológiai Tanszékén

2021. szeptember 01-i kezdéssel keresünk felvételre általános orvosi végzettségű kollégákat, államilag támogatott rezidensi hely betöltésére, egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatással, a hiányszakmák közé tartozó alapszakképesítés megszerzésére irányuló pozícióba.

A jelentkezéseket a SE Szak- és Továbbképzési Központ folyamatosan fogadja a szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu email címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel.

A leendő kollégának a szakképzés törzs- és szakgyakorlati részeinek teljesítése mellett lehetősége lesz bekapcsolódni az újonnan alakult Tanszék fejlesztés alatt álló oktatási (tömbösített gyakorlati oktatás magyar és angol nyelven), klinikai transzfuziológiai (patient blood management, sejtterápia) és klinikai kutatási (rejekciós biomarker-kutatás szervtranszplantációban) tevékenységeibe.

Hogyan kezeljünk COVID betegeket a gyógyultak plazmájával és IVIg-gel? A 2021. március 8-án tartott webinar összefoglalója

Az Egészségügyi Világszervezet 2021. március 3-ig összesen 114,5 millió fertőzést, illetve 2,54 millió, a SARS-CoV-2 vírushoz (COVID-19) köthető haláleset regisztrált világszerte. A Magyarországon ismert halálesetek száma mára meghaladta a 16 000-et. A gyógyult betegek plazmáját felhasználó plazma-, illetve az intravénás immunglobulin (IVIg)-terápia volt az első célzott készítmény csoport, amely terápiás célú klinikai vizsgálatok keretében alkalmazásra került a világban, így Magyarországon is. A Semmelweis Egyetem vezetésével folytatott vizsgálat során eddig 350, Covid-19 betegségben szenvedő beteget kezeltek több mint 600 egység plazmával, míg a Dél-Pesti Centrum kórházban 100 feletti betegen alkalmazták a kezelést. Több hazai COVID centrumban is megkezdték a plazmaterápia alkalmazását, az Operatív Törzs pedig meghatározta a termék hatósági árát és alkalmazási körét. Mindeközben a klinikai vizsgálatok első eredményei is elérhetővé váltak, így időszerű meghatározni a konvaleszcens plazma alkalmazási körét.

2021.március 8-án a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Testnevelési Egyetem szervezésében virtuális szakmai műhelykonferencián vitatták meg a plazmaterápiában jártas szakemberek az eddigi tapasztalatokat.

Dr. Krzysztof Tomasiewicz, Lublini Orvosi Egyetem, Lengyelország: A COVID-19 betegségben használt konvaleszcens plazma lengyelországi és nemzetközi eredményeit foglalta össze, azzal a konklúzióval, hogy a magas IgG titerű és korán (a tünetek megjelenése után egy héten belül) alkalmazott plazmakezelés több kettős vak vizsgálatban is csökkentette a halálozást és javította a kimenetelt. Ezzel szemben a késői, gyulladásos szakban adott plazma hatékonysága nem igazolt. A Lengyelországban gyártott koncentrált anti-COVID IgG készítmény alkalmazásával kedvezőek a tapasztalatok, a vizsgálatok még folynak.

Dr. Ulrich Gockel, Biotest AG, Németország: A gyulladásos fázisban, azaz a citokin vihar idején is alkalmazható plazmakészítmények közé tartozik a Pentaglobin és a Trimodulin – IgGAM (IgM+IgA+IgM), amely az előzetes vizsgálatok szerint hatékony a kritikus állapotú COVID-19 betegekben. Ezen készítmények esetén nem a kórokozó-specifikus ellenanyag, hanem az IgM fejt ki kifejezett erős gyulladás csökkentő hatást. A konvaleszcens plazmával szemben mivel itt nem a vrusneutralizáció az elsődleges hatás, a tünetek megjelenése után késői fázisban is alkalmazható. Klinikai vizsgálatban súlyos Covid-19 betegeknél a gépi lélegeztetés megkezdése után 12 órán belül 5 napig adták a Trimodulint. A magas (>70 mg/L) CRP-vel rendelkező betegeknél volt a kezelés a leghatékonyabb, jelentősen csökkentve a halálozást.

Dr. Martin Reinecke, Biotest AG, Németország: Németországban többi mint 700 egység Magyarországról származó COVID konvaleszcens plazmát dolgoztak fel és készítettek belőle koncentrált anti-SARSCoV2 IgG gyógyszerkészítményt (Hyperimmunoglobulin “CoviTect 10%”), amely nagy dózisban is alkalmazható és elkerüli a friss fagyasztott plazma egyes korlátait, pl. vércsoport független.

Dr. Milan Basta, a Biovision Inc., USA: az IVIg kezelés a COVID elleni terápia fontos eszköze: IVIg, és különösen a magas IgM tartalmú IVIg lehet hatásos a COVID indukálta komplement aktiváció, valamint a következményes citokin-vihar és szisztémás hiperkoagulabilitás gátlására.

Hazai tapasztalatokról szervezett kerekasztal a konvaleszcens plazmával gyógyító-kutató orvosokkal

Dr. Lacza Zsombor, Testnevelési Egyetem, tudományos rektorhelyettes: Az OrthoSera – Semmelweis Egyetem konzorciumában szervezett klinikai vizsgálatban eddig közel 2000 donor jelentkezőt fogadtak, és 350 beteget kezeltek. Az első 100 beteg adatainak elemzése szerint a plazma beadás utáni napon szignifikánsan csökkent a betegek gyulladásos státusza, amely a későbbiekben további csökkent. Az előzetes adatok elemzése még folyik, de a kezelőorvosok megerősítik a nemzetközi tapasztalatokat miszerint a korai, azaz a vírus invázióval járó szakaszban beadott plazma a klinikai kép érdemi javulását váltja ki.

Dr. Nagy Sándor, Országos Vérellátó Szolgálat, szakmai főigazgatóhelyettes: Felvetette a konvaleszcens plazma priorizálás problémáját. A jelenlegi rendszerben, ha van keresett plazma, kiadják az igénylőnek, nincsenek működtetve várólisták. A jelenlegi (harmadik) hullámban a plazmára leadott igény meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget, és a szakmai grémiumoktól vár az OVSz állásfoglalást.

Dr. Lakatos Botond, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, főorvos: eddig több, mint 100 beteget kezeltek konvaleszcens plazmával, előnyben részesítve a gyenge immunstátusszal rendelkezőket, jelentős mellékhatások észlelése nélkül.

Dr. Müller Veronika, Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, igazgató: folyamatosan alkalmazzák a konvaleszcens plazma kezelést, tapasztalataik szerint jelentős szövődmények nélkül, de teljes körű klinikai kiértékeléssel még nem rendelkeznek. Jelenleg nincs kapacitásuk a tudományos összesítésre a leterheltség miatt.

Dr. Tordai Attila, Semmelweis Egyetem, Transzfuziológiai Tanszék vezető: Felvetette a potenciális érdekellentétet az anti-SARSCoV2 tartalmú plazma készítmény kétféle felhasználása, azaz a feldolgozatlan konvaleszcens plazma formájában történő közvetlen terápiás beadás, illetve a magas antitest tartalmú, hiperimmun készítményt előállító ipari feldolgozás között.

Dr. Nacsa János, Országos Vérellátó Szolgálat, kutatási és fejlesztési igazgató: Az OVSz vezette konzorcium (SE, ELTE, TE, PTE, Creative Labs, OrthoSera) részvételével a konvaleszcens plazma terápiás hatásáért felelő faktorok azonosítását tűzte ki célul a „Befektetés a jövőbe” kiírású pályázat keretében.

Következtetések: A konvaleszcens plazma és IVIg kezelés irányelve a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok és klinikai vizsgálatok tapasztalatai alapján az, hogy a tünetek kezdete után minél hamarabb, lehetőleg 7 napon belül, egy egység konvaleszcens plazma biztonságosan alkalmazható. Az anti-COVID-19 konvaleszcens plazmaterápia mellékhatás profilja nem tér el a nem-specifikus FFP készítményekétől. Az Operatív Törzs döntése értelmében a készítmény két szolgáltatótól, azaz az OVSz-től és az OrthoSera Kft-től igényelhető, azonos eljárás szerint és azonos minőségben, egységenként 125,000 Ft-os hatósági áron. A terápia költségét a NEAK tételes finanszírozásban, elkülönített keretből biztosítja.

Megtekinthető előadások:

High-dose intravenous immunoglobulin (IVIG) as a modulator of complement activation: Rationale for use in COVID19. (Prof.Milan Basta, MD, PhD.)

Clinical experience and rationale for use of convalescent plasma and specific immunoglobulin in COVID-19 patients (Krzysztof Tomasiewicz)

 

 

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31