Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Gyermekgyógyászat
Tudományos és továbbképzési szaklap

 
A Gyermekgyógyászat a Magyar Gyermekorvosok Társaságának nagy múltú, hagyományokkal rendelkező tekintélyes országos folyóirata. A lap magas minőségét és a gyermekorvosok körében való elfogadottságát a neves szerzői és szerkesztő gárda garantálja, amely vezető hazai gyermekgyógyász szaktekintélyekből áll. A lapban megjelenő tartalom gerincét az eredeti közlemények jelentik. A hazai gyermekorvosok körében iránymutató és mértékadó szakmai lap.

Megjelenik: Kéthavonta
ISSN: 0017-5900
Célcsoport: a Magyar Gyermekorvosok Társaságának tagjai, kórházak, klinikák orvosai
Példányszám: 3.000

Az év első Gyermekgyógyászat lapszámát - nyomtatott formában – minden tagunknak kipostázzuk (akik hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez az MGYT weboldalán). Mivel a nyomdai és postázási költségek jelentős mértékben emelkedtek, a további lapszámokat csak rendezett tagdíj esetén postázzuk azoknak, akik hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez az MGYT weboldalán!

2014. januártól a Gyermekgyógyászat folyóiratot új kiadó, a Semmelweis Kiadó jelenteti meg. Ennek megfelelően a kéziratok leadásának módja is megváltozott.

Kérjük, hogy a Szerzői útmutató pontos betartása után a kéziratot Dr. Vincze Juditnak címezzék, e-mail: vincze.judit@kiado.semmelweis-univ.hu


A Gyermekgyógyászat folyóirat 8 pontos kredittel rendelkezik, tehát már 8 gyermekgyógyászati kreditpontban is részesülnek folyóiratban megjelenő teszteket helyesen kitöltők.
Ehhez legalább 5 lapszám tesztjét szükséges kitölteni és összességében a kérdések minimum 70%-ára helyesen kell válaszolni.

SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>Keresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Tartalom

Megemlékezés dr. Genersich Gusztáv gyermekgyógyász professzor halálának 100+1 éves évfordulójáról
A múlt év végén érkezett hozzám egy e-mail, melyben Zalán Péterné Sólyom Ilona (rokon) hívta fel a figyelmemet egy, a Kossuth Rádióban (2021. november 28-án) a Gondolat-jel c. mûsorban elhangzott, dr. Genersich Gusztáv kolozsvári orvosprofesszorhoz kapcsolódó, nagyszebeni táblaavatásról.
Az I. világháborúban 1916-ban, amikor a románok lerohanták Nagyszeben városát és felégették a várost, sikerült szeptember 20-án, a szász Kinderheim gyermekotthonból és a Theresianum árvaházból 140 hadiárva gyermeket kimenteni a két front közé szorult, ostromlott Nagyszebenbõl.
A mentést báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola, gróf Bethlen Istvánné Bethlen Margit, gróf Bánffy Miklós és Schill szebeni kisasszony szervezték és vitték véghez. A kimentett gyerekeket, akik között 72 csecsemõ is volt, dr. Genersich Gusztáv orvosprofesszor gondjaira bízták Kolozsváron.

A fibroblastok funkcionális vizsgálata – I. rész: Bevezetés
Szerző(k): Szász Csenge, Sepsi Zita, Bokrossy Péter, Pap Domonkos dr., Szebeni Beáta dr., Szabó J. Attila dr., Vannay Ádám dr., Veres-Székely Apor dr.
Szöveti átrendezõdés alatt azt a folyamatot értjük, amikor egy jól definiált struktúrával, illetve funkcióval rendelkezõ szövet valamilyen külsõ inger hatására reverzibilis vagy irreverzibilis változáson megy keresztül. A folyamatot kiváltó tényezõ lehet közvetlen (pl. mechanikai, kémiai, égési) szöveti sérülés, vagy más primer betegségbõl eredõ gyulladás következménye. Mindettõl, illetve az érintett szervtõl függetlenül, a folyamat sejtes és molekuláris mechanizmusa sok tekintetben egységes képet mutat.

A bronchopulmonalis dysplasia hatása koraszülöttek fejlõdésére English
Szerző(k): Gráf Rózsa dr., Boross Gábor dr., Nagy Anett dr., Kalmár Magda dr
Bevezetés. A koraszülöttség mint a fejlõdés súlyos rizikótényezõje régóta az orvosi és a pszichológiai kutatások elõterében áll, de még mindig sok a feltáratlan összefüggés ezen a területen. Ezek közé tartozik a bronchopulmonalis dysplasia (BPD) szerepe, ami a koraszülöttség egyik leggyakoribb komplikációja, jelentõsen hozzájárul a koraszülöttek mortalitásához és morbiditásához, továbbá rontja mind a mozgás, mind a kognitív funkciók fejlõdési perspektíváit. Az elmúlt évtizedekben a neonatológia fejlõdésével, az újabban elérhetõ gyógyszerekkel és módszerekkel jelentõsen növekedett az egyre éretlenebb koraszülöttek túlélése, és ezzel együtt nõtt a BPD elõfordulása.
Cél. Kutatásunkban a BPD hatását vizsgáltuk extrém éretlen koraszülöttek csecsemõ- és kora gyermekkori pszichomotoros fejlõdésére a Brunet–Lsine-skála segítségével.
Eredmények. A vizsgált mintánkat képezõ alacsony születési testtömegû koraszülött gyerekek fejlõdési mutatói az átlag adatok tükrében elérik a normál szintet, a fejlõdési skála normáihoz viszonyítva az alacsonyabb övezetbe tartoznak.
Azok a gyerekek, akiknél a koraszülöttséget BPD komplikálta, minden területen (nagymozgás, finom motoros koordináció, beszéd, szociabilitás) alacsonyabb szintet értek el, mint a nem BPD-s koraszülöttek. A BPD-s gyerekek hátránya a mintánk által lefedett életkori sávon belül (7–15 hónap) az életkorral fokozódik.
Következtetés: a BPD jelentõsen megnöveli a fejlõdés zavarának kockázatát, ugyanakkor a BPD-s gyerekek korántsem képeznek homogén mintát. Az átlagok mögött igen nagy szórások húzódnak meg. További kutatások feladata annak tisztázása, hogy milyen további rizikó-, illetve protektív faktorok döntik el a BPD által érintett koraszülöttek fejlõdési kimenetét.

A trambulin valóban veszélyesebb, mint más játékok és sporteszközök English
Szerző(k): Petrovics András dr., , Hajnal Bence dr., Mona Tamás dr.
A trambulinozás veszélyei régóta ismertek. Az eddigi tanulmányokban kevesen foglalkoztak a trambulin és más gyermekkori tevékenységek összehasonlításával.
Módszerek: 2018-ban az osztályra felvett traumatológiai eseteket retrospektíven vizsgáltuk. A „trambulin” és „nem trambulin” csoportba sorolt sérülések súlyosságát hasonlítottuk össze.
Eredmények: 2018-ban a trambulincsoportban szignifikánsan magasabb volt a kórházban töltött napok száma (p=0,003), a törések aránya (p=0,001) és az általános érzéstelenítés aránya (p=0,048) a nem trambulin csoporttal szemben.
A trambulinos sérülések gyakorisága 2,5-szer magasabb volt, mint 2014-ben.
Következtetés: Eredményeink alapján a sérüléseket tekintve a trambulin kockázatosabb, mint az egyéb gyermekkori tevékenységek.

Intrauterin felismerhetõ tüdõfejlõdési rendellenességek prae-és postnatalis követése English
Szerző(k): Marsi-Molnár Barbara dr.
Az intrauterin életben észlelt tüdõbeli fejlõdési rendellenességek észlelésekor azok szoros követése javasolt a várandósság alatt (gyermekpulmonológus, gyermeksebész bevonásával) ezen édesanyák bizonyos esetekben centrumban történõ szülésvezetést igényelhetnek. A perinatalis diagnosztika ugrásszerû fejlõdésével a szülész-nõgyógyász, neonatológus, pulmonológus olyan új szituációkba, döntési helyzetbe kerülhet, amikor tisztában kell lennie a méhen belül diagnosztizált elváltozások intrauterin, illetve megszületést követõ viselkedésével. Az elváltozások egy része már méhen belül is regrediálhat, illetve a megszületést követõen is klinikailag tünetmentesek maradhatnak, így a megfelelõ utógondozásuk is a társszakmák közös feladata lesz.
Jelen munka összefoglalja azokat a fõbb, akár már intrauterin életkorban felismerhetõ tüdõfejlõdési rendellenességeket, amelyeket korábban csak a klinikai tünetek megjelenésekor diagnosztizálhattunk, késleltetve ezzel akár a korai definitív ellátást.

Peters plus szindróma – esetbemutatás English
Szerző(k): Guóth Gábor dr., Kalmár Tibor dr., Csenki Marianna dr., Bereczki Csaba dr., Szabó Hajnalka dr.
A Peters plus szindróma egy ritka, autoszomális recesszíven öröklõdõ, a fehérjék glikozilációs zavarával járó betegség. A kórkép szinte bármely szervrendszert érintheti, de leggyakrabban szemészeti, craniofacialis és csontrendszeri rendellenességekkel, valamint a mozgás- és értelmi fejlõdés zavaraival jár együtt. Közleményünkben egy intézetünkben született, klinikailag súlyos Peters plus szindróma jeleit mutató gyermek esetét mutatjuk be, akinél az elvégzett genetikai vizsgálat megerõsítette a tünetek hátterében álló homozigóta B3GLCT mutáció meglétét.

A növekvõ koponyatörés egy különleges esete osztályunkon English
Szerző(k): Fang-Tóbiás Adrienn dr., Mona Tamás dr., Wágner Attila dr., Viola Árpád dr., Medveczky Erika dr., Markia Balázs dr., Nyáry István dr.
A gyermekkori halálozásban a súlyos koponyasérüléssel járó baleset áll az elsõ helyen. A koponyatörés önmagában nem igényel kezelést, de észlelése jelzi a koponyatrauma nagyságát. Vonalas koponyatörés egyik típusosan csecsemõkori szövõdménye a növekvõ koponyatörés.
A cikkben egy 2 hónapos kisfiú esetét szeretném ismertetni, aki Édesanyja válláról esett le. Koponya CT jobb oldali parietalis koponyatörést, bal oldalon parietalisan subarachnoidealis cystát, mindkét oldali subarachnoidealis vérzést (SAV) igazolt. Szoros kórházi observatio során 2 alkalommal volt epilepsziás görcsrohama. Idegsebészeti beavatkozásra ekkor nem került sor. A kontrollok során a törési rés kiszélesedését, növekvõ koponyatörést észleltünk…

Irreponábilis gyermekkori lágyéksérvek ellátásának változása a laparoszkópos érában English
Szerző(k): Stercel Vivien dr., Sasi Szabó László dr.
Az újszülöttkori lágyéksérvek fõ veszélye a kizáródás. Sérvkizáródást követõen – repozíció nélkül – hat órán túl irreverzibilisen károsodhat a sérvtömlõben lévõ hasüregi szerv keringése, így az érintett szerv elhalhat.
Az esetek nagy részében a manuális repozíció még idõben, sikeresen elvégezhetõ. Az aktuális irodalmi ajánlásokkal összhangban a korábbi ellátási algoritmusunk szerint sikertelen repozíciós kísérletet követõen szedáció mellett forszírozott repozíciós kísérletet végeztünk (1). Az erõltetett repozíció veszélye azonban, hogy mi magunk mechanikai sérülést okozhatunk, illetve kérdéses életképességû bélszakasz kerülhet „vakon” a hasüregbe. A csecsemõ- és újszülöttkorban végzett laparoszkópiák elterjedésével párhuzamosan megváltozott az ellátási protokollunk. Jelenleg sikertelen repozíció vagy akut hasi tüneteket okozó kizárt sérv esetén azonnali mûtétet indikálunk. Cikkünkben két tanulságos esetünk bemutatása kapcsán a minimálinvazív mûtéti technika jelentõségét szeretnénk hangsúlyozni kizárt sérv esetén.
Elsõként egy, a korábbi ellátási útvonalat prezentáló gyermek esettörténetét mutatjuk be, akinél szedáció mellett sikeres repozíciót végeztünk, ám ezt követõen akut hasi tünetek alakultak ki. Vitális indikációval laparoszkópos exploratiót végeztünk, mely során vékonybél-perforatio igazolódott. A második esetismertetés kapcsán mutatjuk be a megváltozott ellátási algoritmusunkat irreponábilis kizárt sérv esetén. A gyermeknél sikertelen repozíciós kísérletet követõen urgens laparoszkópos exploratiót végeztünk, mely során szövõdménymentesen végeztük el a repozíciót. Mindkét gyermeket rövid posztoperatív szakot követõen panaszmentesen, rendezett bélmûködés mellett bocsátottuk otthonába.

Kitett gyermekek Európában, a lelencházak I.
Szerző(k): Harmat György dr.

Fiatal Gyermekgyógyászok XX. Konferenciája, 2022
Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort
2022. június 17–19.

Bejelentkezés
Most már titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel.

MGYT tagdíj összege 2022-től:

 • Nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát nem vállalnak: 3.000.- Ft/év
 • Nem nyugdíjasoknak és azon nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát vállalnak: 10.000.- Ft/év
Bankkártyák
simplepay
11743002-20087922
Tovább
 • Nestle
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30