Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Gyermekgyógyászat
Tudományos és továbbképzési szaklap

 
A Gyermekgyógyászat a Magyar Gyermekorvosok Társaságának nagy múltú, hagyományokkal rendelkező tekintélyes országos folyóirata. A lap magas minőségét és a gyermekorvosok körében való elfogadottságát a neves szerzői és szerkesztő gárda garantálja, amely vezető hazai gyermekgyógyász szaktekintélyekből áll. A lapban megjelenő tartalom gerincét az eredeti közlemények jelentik. A hazai gyermekorvosok körében iránymutató és mértékadó szakmai lap.

Megjelenik: Kéthavonta
ISSN: 0017-5900
Célcsoport: a Magyar Gyermekorvosok Társaságának tagjai, kórházak, klinikák orvosai
Példányszám: 3.000

2014. januártól a Gyermekgyógyászat folyóiratot új kiadó, a Semmelweis Kiadó jelenteti meg. Ennek megfelelően a kéziratok leadásának módja is megváltozott.

Kérjük, hogy a Szerzői útmutató pontos betartása után a kéziratot Dr. Vincze Juditnak címezzék, e-mail: vincze.judit@kiado.semmelweis-univ.hu


A Gyermekgyógyászat folyóirat 8 pontos kredittel rendelkezik, tehát már 8 gyermekgyógyászati kreditpontban is részesülnek folyóiratban megjelenő teszteket helyesen kitöltők.
Ehhez legalább 5 lapszám tesztjét szükséges kitölteni és összességében a kérdések minimum 70%-ára helyesen kell válaszolni.

SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>Keresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Tartalomjegyzék

Perinatalis stroke English
Szerző(k): Dr. Siegler Zsuzsa, Barsi Péter dr, Fogarasi András dr.
A gyermekneurológiai kivizsgálások során gyakran kérünk képalkotó vizsgálatokat. A központi idegrendszer szerkezetéről legpontosabb képet az MR-vizsgálatok nyújtanak. Rovatunk célja, megtanuljuk „nézni és látni” a legérdekesebb koponya- és gerinc-MR-eltéréseket.

Neurohabilitáció: a Katona-módszer hatékonysága English
Szerző(k): Felkai Mária dr., Berényi Marianne dr., Telcs Borbála dr., Rudas Gábor dr., Szabó Miklós dr.
ÖSSZEFOGLALÁS Érett, a capsula interna hátsó szárát érintő ACM stroke-on átesett, Katona módszerrel kezelt csecsemőknél kialakult hemiparesisek arányát hasonlítottuk össze a nemzetközi szakirodalomban talált, hasonló kritériummal rendelkező csecsemők csoportjaiban kialakult hemiparesisek arányával. A vizsgált csoportot a 2007–2017 között, a Szt. Margit Kórház Fejlődésneurológiai Osztályán kezeltük, kontrolláltuk. A kontrollcsoportot két nemzetközi közleményben szereplő csecsemők adataiból képeztük. A hemiparesisek aránya az általunk kezelt csoportban 38% volt, a hivatkozott cikkekben (3, 4) 77%, illetve 78% volt.

Kizárólagos enterális táplálás gyermekkori Crohn-betegség remisszióindukciójára English
Szerző(k): Lippai Rita dr., Müller Katalin Eszter dr., Cseh Áron dr., Veres Gábor dr.
ÖSSZEFOGLALÁS Célkitűzés: A krónikus gyulladásos bélbetegség multifaktoriális kórkép, melynek pontos patomechanizmusa nem tisztázott. A különböző környezeti tényezők közül a táplálkozás jelentőségét a kizárólagos enteralis táplálás (EEN) szteroid terápiával egyenértékű hatékonysága emeli ki. Az egyes tápszerek tolerálhatóságáról, valamint hatásosságáról indukció terén még nem született összehasonlító vizsgálat, ezért célul tűztük ki a Semmelweis Egyetem–I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gasztroenterológiai osztályán gondozott, EEN-ben részesült Crohn-beteg gyermekek klinikai paramétereinek retrospektív elemzését.

Orvosok és ápolók véleménye a szülői döntési kompetenciákról a NIC osztályokon English
Szerző(k): Feith Helga Judit dr., Sallai Eszter Zsófia dr., Soósné Kiss Zsuzsanna dr., Kovács Aranka dr., Szabó Miklós dr., Gézsi András dr., Berbik István dr., Gradvohl Edina dr.
ÖSSZEFOGLALÁS Célkitűzés: A koraszülöttek túlélési esélye nő, ami egyre több jogi és etikai dilemmát eredményez. Célunk, hogy a EURONIC kutatás (1996/97) és a HUNIC kutatás (2015/16) eredményeit összevessük a szülői döntési kompetenciákra vonatkozóan. Módszerek: Kvantitatív, teljes körű vizsgálat a magyarországi NIC osztályokon dolgozók körében, önkitöltős, anonim kérdőívekkel (N=728). Eredmények: A válaszadók többsége mindkét kutatásban egyetértett azzal, hogy szükséges a szülők részvétele a kezelés korlátozásának döntéshozatalában, ugyanakkor az egészségügyi törvény hatálybalépése előtt kevésbé fogadták el a szülők bevonását. Következtetések: A válaszokat összevetve a hatályos szabályozással megállapítható, hogy a szakma véleményének mélyebb feltárása, a jogalkotók érzékenységének növelése elkerülhetetlen.

Csecsemő- és gyermekkori égési sérülések sajátosságai English
Szerző(k): Mikos Borbála dr., Bene Ruzsena dr., Kostyál Erika dr., Somogyvári Zsolt dr., Velkey György János dr.
ÖSSZEFOGLALÁS A csecsemők égési sérülése ritka, de a relatíve nagy testfelszín, későbbi életkoroktól eltérő testarányok, valamint a gyors progresszió fokozott kockázata miatt sajátos megítélést igényel. A kimenetelt meghatározza a termikus trauma kiterjedése és mélysége, a komorbiditás, a szisztémás szervezeti reakció intenzitása, továbbá az ellátás időablaka és szakszerűsége. Utóbbi nem nélkülözheti a korspecifikus anatómiai és élettani jellegzetességek, a patofiziológia ismeretét, valamint az adekvát prehospitális beavatkozásokat. A kézirat a csecsemőkori égések epidemiológiáját, súlyosságának megítélését, illetve a prevenció lehetőségeit tekinti át.

A zsírsejtek élettana: A fehér zsír barnítás és a barna zsír szerepe a termogenezisben. Új lehetőség az elhízás kezelésében English
Szerző(k): Ságodi László dr., Almási Andrea dr., Kiss-Tóth Emõke dr.
ÖSSZEFOGLALÁS A kutatási eredmények egyre inkább tisztázzák a zsírszövet biológiáját és annak szerepét az elhízás és a hozzátársuló metabolikus rendellenességek kialakulásában. A közelmúltban végzett egérmodell és humán vizsgálatok azt mutatják, hogy a termogenezissel rendelkező barna és bézs zsírszövetre ható beavatkozások hatásosak lehetnek az elhízás és a hozzátársuló rendellenességek kezelésére. A barna és bézs zsírsejtek energiafelhasználásának aktiválása ígéretesnek tűnik az elhízás, az inzulinrezisztencia és más metabolikus betegségek kezelésében. E terápiás lehetőségek alkalmazása a barna és bézs zsírsejtek kialakulásának és működésének részletes megértését igényli.

Folyton beteg ez a gyerek – egy primer immunhiány története English
Szerző(k): Varga Ágnes dr., Simon Réka dr., Onozó Beáta dr., Kosaras Éva dr., Kelemen Ágnes dr.
ÖSSZEFOGLALÁS A krónikus granulomatosus betegség (CGD) a phagocytasejtek oxidáz enzimrendszerének defektusa következtében létrejövő primer immunhiányos betegség, melyet a gennykeltő baktériumokkal és gombákkal szembeni védekezőképesség hiánya jellemez. A kórokozók visszatérő gennyes fertőzéseket, granulomákat okozhatnak a nyirokcsomókban, a belső szervekben és csontokban. A betegség jellemzően a kisgyermekkorban manifesztálódik. A leggyakoribb az X-kromoszómához kötött, recesszív öröklésmenet, de autoszomális recesszív öröklõdésû formák is ismertek. A betegség definitív terápiája az allogén haemopoeticus őssejt-transzplantáció. Esetismertetésünkben egy jelenleg 5 éves fiúgyermek visszatérő lázas infekciók kapcsán indult kivizsgálását és kezelését mutatjuk be.

Leptospira-fertõzés gyermekkorban English
Szerző(k): Polgár Dóra dr., Mosdósi Bernadett dr., Nyul Zoltán dr
ÖSSZEFOGLALÁS 16 éves fiú betegünk napok óta tartó láz, fejfájás, hányás miatt került felvételre. Laboratóriumi vizsgálatai emelkedett akut fázis markereket, enyhe fokú anaemiát, emelkedett transzaminázértékeket mutattak, vizeletébenmikroszkóposhaematuriavoltészlelhetõ.Tenyésztésesvizsgálatokkalaklinikaiképetéslaboratóriumieltéréseket magyarázó kórokozó nem igazolódott. Parenterális folyadékpótlás, fájdalomcsillapítás, illetve empirikusan indított antibiotikumkezelés mellett panaszai néhány nap alatt szűntek, laboratóriumi eltérései fokozatosan regrediáltak. Szerológiai vizsgálatai Leptospira-fertőzést igazoltak. Jelen esetismertetésünk kapcsán összefoglaljuk a leptospirosis jellegzetességeit és fel szeretnénk hívni a figyelmet e ritka, de aluldiagnosztizált fertőző betegségre.

Mycobacterium tuberculosis talaján kialakult artériás ischaemiás stroke English
Szerző(k): Apró Nóra dr. , Barsi Péter dr., Kósik Nándor dr., Kiss Viktória dr., Kiss Gabriella dr., Móser Judit dr., Mellár Mónika dr., Cserháti Helga dr., Orbók Anna dr., Solymár Natália dr., Szamosújvári Judit dr., Kovács Éva dr., Vass Viktória dr., Gács Éva dr., Rosdy Beáta dr.
ÖSSZEFOGLALÁS Magyarországon a magas átoltottság következtében gyermekkorban igen ritkán találkozunk meningitis basilaris kórképével. Esetismertetés: Az 1 éves német állampolgárságú gyermek lázas állapot, aluszékonyság, baloldali végtaggyengeség miatt került felvételre. A koponya MR-vizsgálata a jobb arteria carotis interna ellátási területén szubakut ischaemiás stroke-ot igazolt, az MR-angiográfia cerebralis vasculitist valószínűsített. A liquor vizsgálata során kórokozót identifikálni nem tudtunk. Cerebralis vasculitis protokoll szerint megkezdett kezelés ellenére elveszítettük. Post mortem vizsgálat igazolta Mycobacterium tuberculosis kóroki szerepét. Következtetés: Infekció talaján kialakuló gyermekkori ischaemiás stroke kapcsán Mycobacterium tuberculosis etiológiai szerepét is fel kell vetni. A megelőzés egyetlen lehetősége a BCG oltás.

Gastrointestinalis vérzés ritka oka: Klippel–Trenaunay-szindróma English
Szerző(k): Vass Andrea dr., Ruszinkó Viktória dr., Kovács Márta dr.
ÖSSZEFOGLALÁS Egy 8 éves fiú collapsus, haematemesis és melena miatt került felvételre osztályunkra. Anamnézisében kongenitális bal oldali chylothorax szerepelt. Felvételi státuszából sápadt, anaemiás küllem, tachycardia,valamint a bõrön látható venectasiák és a végtagok körfogatkülönbsége emelendő ki. Urgens felső endoszkópia a gyomor felső harmadában kiterjedt kapilláris értágulatokat igazolt. Kapszulás endoszkópia során a vékonybél területén is vascularis malformációkat észleltünk. A klinikai kép alapján Klippel–Trenaunay- (KT) szindróma diagnózisát állítottuk fel. Konzervatív kezelés mellett a beteg gastrointestinalis vérzése megszűnt. A KT-szindróma esetén a betegek többségénél a konzervatív terápia eredményes. A gondozás multidiszciplináris szemléletet igényel.

DRESS szindróma és limbikus encephalitis: ok vagy következmény? English
Szerző(k): Szalbot Orsolya dr., Hegyi Márta dr., Mikos Borbála dr., Csitos Ágnes dr., Dobner Sarolta dr., Liptai Zoltán dr., Ujhelyi Enikõ dr., Fogarasi András dr.
ÖSSZEFOGLALÁS A 15 éves, generalizált epilepszia miatt gondozott nagylányt antiepileptikum terápiaváltást követően 3 héttel kialakuló lázas állapot, testszerte maculopapulous exanthemák, arcon-nyakon összefolyó rash, hányinger miatt vettük fel osztályunkra. A típusos anamnézis, klinikai kép és av izsgálati eredmények alapján DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia, Systemic Symptoms) szindróma kóroki szerepét feltételeztük állapota hátterében. Ápolása során parenterális szteroid kezelés mellett állapota folyamatosan romlott, hypoventilláció kapcsán légzési elégtelensége alakult ki, ezért intenzív osztályos áthelyezésre történt. Koponya MR felvétel limbikus encephalitist igazolt, ezért intravénás immunglobulin (IvIg) és antivirális szer (acyclovir) adásával egészítettük ki addigi terápiáját. Emellett neurológiai státusza fokozatos lassú javulást mutat. Három éve fennálló neurológiai alapbetegségét illetően a betegség hosszmetszeti képét tekintve autoimmun eredetű encephalitis felé terelődik a gyanúnk.

Benzodiazepin-intoxikáció gyors diagnózisa elektroenkefalográfia segítségével English
Szerző(k): Pagáts Rebeka dr., Péter István dr., Laufer Zsófia dr., Lajtai Anikó, Hollódy Katalin dr.
ÖSSZEFOGLALÁS A sürgősségi gyermekellátásban az akut intoxikációk komoly differenciáldiagnosztikai problémát jelenthetnek. A 12 éves leány pszichomotoros meglassultság, zavart beszéd, szédülés, látászavar, fejfájás miatt került felvételre klinikánkra. A tünetek hátterében felmerült gyógyszer intoxikáció lehetősége is, bár gyógyszer bevételének lehetőségét mind a szülők, mind a gyermek negálták. Elektroenkefalográfia (EEG) vizsgálat során benzodiazepin-intoxikációra jellemző alacsony feszültségű bilaterális béta-hullámokat láttunk a felvételen. Az időközben megérkezett kvantitatív toxikológiai vizsgálati lelet a terápiás tartománynál tízszer magasabb benzodiazepin értéket igazolt a szérumban. Következtetés: a részletes anamnézis általában támpontot ad a különféle mérgezések helyes kórismézésében, de bizonytalanság esetén a toxikológiai vizsgálat mellett az EEG is segítségünkre lehet a diagnózis korai felállításában és az adekvát terápia mielőbbi megkezdésében.

90 évvel ezelõtt nyitották meg a fõvárosi Madarász utcai gyermekkórházat English
Szerző(k): Harmat György dr.

PRIVÁT. Helmut Newton – Divatfotók, portrék és aktok a MODEM-ben
Szerző(k): Koroknai Edit, Porkoláb Gyöngyi
Fényűző elegancia és finom csábítás, divat, stílus és kukkolás – a világhírű fotós, Helmut Newton többnyire a nőket állítja a középpontba, de a férfiak és a nők közötti kapcsolat is visszatérő motívum felvételein. 1972 és 1984 között készült fekete-fehér képei, divatfotók, portrék és aktok január 26-ig láthatók a debreceni MODEM-ben.

Bejelentkezés
Most már titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel.

MGYT tagdíj összege:

 • Nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát nem vállalnak: 1.500.- Ft/év
 • Nem nyugdíjasoknak és azon nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát vállalnak: 5.000.- Ft/év
11743002-20087922
Tovább

 • Nestle
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31