Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek


 A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvos- biológiai kutatással foglalkozó személyek számára
Határidő:2022. május 01.
A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvos- biológiai kutatással foglalkozó személyek számára. A nyertes pályázó(k) között 500.000 Ft alapítványi adomány, illetve különdíjak kerülnek kiosztásra.

A pályázat célja: a klinikai gyógyítás, vagy orvosi tudományos kutatás területén dolgozók kiemelkedő tudományos tevékenységének elismerése.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Alapítvány névadójának munkásságát folytatva kardiovaszkuláris és anyagcsere betegségek területéről nyújtanak be pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28. (elbírálásának határideje: 2022. április 30.)

A pályázatot a palyazat@romicsalapitvany.hu e-mail címre elektronikus aláírással ellátva (ügyfélkapuval létrehozott AVDH aláírás is megfelelő), PDF formátumban kell benyújtani.

A pályázatot természetes személy, saját nevében, magyar nyelven nyújthatja be, a pályázati anyag ábrák nélkül maximum 15.000 leütés (karakter) terjedelmű lehet. A PDF fájl mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot. A pályázathoz a fentiekhez azonos módon, külön PDF formátumú fájlban mellékelni kell rövid szakmai életrajzot, a születési idő, lakcím és telefon elérhetőségek megjelölésével. A szakmai önéletrajz végén nyilatkozni kell, hogy a pályázó a közölt személyes adatoknak a Romics Alapítvány által történő kezeléséhez hozzájárul, tudomásul veszi, hogy a Kuratórium minden tagja megismerheti adatait és pályázatát. A pályázatot papíron kinyomtatott formában nem kell megküldeni.

Az Alapítvány adatairól, működéséről az alapítvány honlapján - http://www.romicsalapitvany.hu - található információ.

 
 
Flerkó-Bárdos Emlékérem – 2022
Határidő:2022. május 15.

Tisztelt Társasági Tagok!  

Az „Alapítvány Dr. Flerkó Béla és Dr. Bárdos Vera emlékére” emlékérmet alapított Dr. Flerkó Béla és Dr. Bárdos Vera emlékezetére, melyre évente lehet pályázni. Az emlékérem célja, hogy ösztönözze és támogassa a tudományos kutatás és utánpótlás-nevelés területén, nemzetközi szinten is kimagasló eredményt elért endokrinológusok, neuroendokrinológusok és anatómusok munkáját, elismerje eredményeiket.  

Az emlékérem neve: Flerkó-Bárdos emlékérem. Két kategóriában kerül kiosztásra: junior és senior.  

Flerkó professzor és neje nagylelkű végrendeletének köszönhetően a nyertesek jelentős pénzjutalomban is részesülnek. Az emlékérmet elnyerő, első helyezetteken túl különdíjakat is odaítélhet a zsűri, mindkét kategóriában. Ebben az évben a benyújtási határidő: 2022. május 15.

A részletes pályázati feltételek megtekinthetőek ide kattintva

A pályázat honlapja: http://an-server.pote.hu/DEPT/FBdij.htm 

Kérjük, hogy a pályázati lehetőségről munkatársait is tájékoztassa! 

Dr. Horváth Judit                       Dr. Reglődi Dóra                     Dr. Gaszner B. Balázs 
a Kuratórium elnöke                    a Kuratórium tagja                        a Kuratórium tagja 

 
 
Pályázat a 2022. évi MEAT Ifjúsági Díjakra
Határidő:2022. április 15.

A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (MEAT) pályázatot hirdet a 2022. évi MEAT Ifjúsági Díjakra

Pályázati feltételek:  • A pályázatot a diploma megszerzését követően aktív munkaviszonyban töltött 11 éven belül lehet benyújtani.

  • Pályázni lehet a tárgyévben vagy az azt megelőző évben megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozattal. Ha a pályázónak több közleménye is megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázó választása szerinti egyetlen közleménnyel lehet pályázni.

  • A pályázatra benyújtott dolgozat témájának az endokrinológia/anyagcsere vagy a neuroendokrinológia tárgykörébe kell tartoznia.

  • A pályázónak jelölnie kell, hogy alapkutatás vagy klinikai kutatás kategóriában pályázik.

  • Itthon készült munka (az első és az utolsó szerző csak hazai intézményhez affiliált, és a szerzőknek legfeljebb 50 %-a affiliált külföldi intézményhez) előnyben részesül.

  • Pályázni csak első szerzős dolgozattal lehet.

  • A pályázat benyújtását megelőző évben vagy korábban létesített MEAT tagság, a tárgyévre is rendezett tagdíj.


Az Ifjúsági Díjat évente két pályázó nyerheti el, egy alapkutatás és egy klinikai kutatás kategóriában. A Díj díszoklevélből és pénzjutalomból áll (150.000 forint). A díj odaítélésére a MEAT elnöke által felkért bíráló bizottság tesz javaslatot, a végleges döntést a MEAT vezetősége hozza meg.

A pályázat beküldési határideje: 2022. április 15.

A nyertes pályázók dolgozatukat a MEAT következő kongresszusán ismertetik.

A pályázatot a MEAT főtitkárához kell benyújtani (mezosi.emese@pte.hu; pályázat + megjelent/elfogadott dolgozat elektronikus változata + szakmai önéletrajz). A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a társszerzőket előzetesen értesítette a dolgozat pályázatra történő benyújtásáról. Amennyiben a pályázó a pályázat évében betölti a 35. életévét, a szakmai életrajzában jelezze, hogy mely időszak(ok) milyen ok(ok)ból történő kiesése miatt van még a 11 éves aktív munkaviszonyon belül.

 
 
Pályázat az Endokrinológiai Kongresszuson (eECE) történő részvétel támogatására
Határidő:2022. március 31.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság pályázatot hirdet a 2022. május 21-24. között Milánóban megrendezésre kerülő Európai Endokrinológiai Kongresszuson (eECE) történő részvétel támogatására.

A kongresszus honlapja: https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/ece-2022/

Pályázati feltételek:


  1. 40 évnél fiatalabb életkor;

  2. Legalább 1 éves MEAT tagság (rendezett 2021-es és 2022-es tagdíj);

  3. A kongresszusra benyújtott és elfogadott első szerzős előadás vagy poszter (az elfogadásáról szóló értesítést utólag, annak megérkezésekor kell benyújtani).


Nyilatkozni kell arról, hogy más forrásból a regisztrációs díj fedezésére támogatást nem kért ill. nem kapott.

A pályázatokról a MEAT elnöke által felkért ad hoc bizottság dönt.

A pályázat nyerteseinek kedvezményes (ESE tag) korai regisztrációs díját (határidő: 2022. április 14.) a MEAT átvállalja, és azt átutalja a kongresszus számlájára.

A pályázatokat 2022. március 31-ig kell elektronikusan eljuttatni a MEAT főtitkárához (mezosi.emese@pte.hu).


Felhívjuk a figyelmet a kongresszuson történő részvétel támogatását célzó egyéb lehetőségekre is: https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/ece-2022/awards-and-grants/

Dr. Tóth Miklós elnök - Dr. Mezősi Emese főtitkár

 
 
Pályázati felhívás a Rom-Pol-Hu részvételi és szállás költségére
Határidő:2022. június 30.

A Julesz Miklós Alapítvány pályázatot hirdet a Rom-Pol-Hu szimpóziumon való részvétel támogatására. A pályázat egyetlen feltétele a MEAT tagság. A támogatás tartalmazza a regisztrációs díjat (programfüzet, részvétel a tudományos programon, vacsora október 13-án, ebéd október 14-én, kávészünetek), és egy éjszaka szállást a Hotel Óbesterben (a szimpózium helyszínétől 3 villamosmegálló, vagy gyalog 10 perc).


A pályázatnak a személyi adatokat és a támogatási kérést kell tartalmaznia. A kuratóriumnak címzett pályázatot a nagy@belklinika.com címre kérjük elküldeni.


A pályázat beadásának határideje 2022. június 30. A támogatási döntésről a pályázók értesítést kapnak.


Pozitív döntést követően regisztrálni kell a rendezvény honlapján, melyről részletes útmutatást fogunk küldeni.


A támogatást elnyerők önrésze 5 000 Ft, a regisztráció ennek befizetését követően válik érvényessé. A regisztrációs díj fennmaradó részét és a szállás költségét a MEAT a nyertes pályázók esetében átvállalja. Kérjük, minél többen pályázzanak; a MEAT és a Julesz Miklós Alapítvány céljai között szerepel a továbbképzések támogatása.