Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek


 A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság pályázatot hirdet a 2019. évi MEAT Ifjúsági Díjra
Határidő:2019. április 30.
Pályázati feltételek:
(1) A pályázó a benyújtás évében december 31-ig nem tölti be 35. életévét.
(2) Pályázni lehet a tárgyévben vagy az azt megelőző évben megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozattal. Ha a pályázónak több közleménye is megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázó választása szerinti egyetlen közleménnyel lehet pályázni.
(3) A pályázatra benyújtott dolgozat témájának az endokrinológia vagy a neuroendokrinológia tárgykörébe kell tartoznia.
(4) Itthon készült munka (az első és az utolsó szerző csak hazai intézményhez affiliált, és a szerzőknek legfeljebb 50 %-a affiliált külföldi intézményhez) előnyben részesül.
(5) Pályázni csak első szerzős dolgozattal lehet.
(6) A pályázat benyújtását megelőző évben vagy korábban létesített MEAT tagság, a tárgyévre is rendezett tagdíj.

Az Ifjúsági Díjat évente egy pályázó nyerheti el, a Díj díszoklevélből és pénzjutalomból áll (150.000 forint). A díj odaítélésére a MEAT elnöke által felkért bíráló bizottság tesz javaslatot, a végleges döntést a MEAT vezetősége hozza meg.

A pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.
A nyertes pályázó dolgozatát a MEAT 2020. évi kongresszusán ismerteti.

A pályázatot a MEAT főtitkárához kell benyújtani (pályázat + megjelent/elfogadott dolgozat elektronikus változata + szakmai önéletrajz). E-mail: toth.miklos@med.semmelweis-univ.hu

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a társszerzőket előzetesen értesítette a dolgozat pályázatra történő benyújtásáról.
 
 
A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság pályázatot hirdet tagjai számára a European Thyroid Association (ETA) 2019. szeptember 7-10. között Budapesten rendezendő kongresszusán való részvétel támogatására
Határidő:2019. március 15.
A kongresszus részvételi díjai június 30-ig:

Nem ETA tag: 500 Euro
Nem ETA tag magyar endokrinológus: 260 Euro
A nem ETA tag magyar endokrinológus kategóriában a kedvezmény online jelentkezéskor vehető igénybe, kedvezménykód beírásával, mely a MEAT Pajzsmirigy Szekció titkáránál a dr.gl.kovacs@gmail.com e-mail címen igényelhető. MEAT tagság ehhez a kedvezménytípushoz nem szükséges, csak orvosi diploma a feltétel; a pecsétszámot kérjük megadni a kódot igénylő e-mail-ben. Ehhez a regisztrációhoz MEAT támogatás nem pályázható.
ETA tag: 160 Euro
ETA junior (35 éves korig): 60 Euro
Hallgató, szakorvosjelölt: 125 Euro

Éves ETA tagdíj: 100 Euro (ordinary membership), ill. 40 Euro (junior membership)

Pályázni bármelyik ETA-tag kategóriájú regisztrációs díj összegére és mellé 100 Euro tagdíj- költség támogatásra lehet. A pályázható támogatás összege pályázónként max. 260 Euró.

A pályázók pályázatukban vállalják, hogy nyertes pályázat esetén 2019. április 30-ig online belépnek az ETA-ba (ha nem ETA tagok) ordinary member vagy junior member kategóriában, és ugyanakkor online befizetik az éves ETA tagdíjat, majd már ETA tagként (a magyar belépők esetében nem kell megvárni az ETA közgyűlési jóváhagyást) regisztrálnak a budapesti kongresszusra és egyidejűleg online befizetik az ETA tagokra vonatkozó regisztrációs díjat (60-160 Euro, életkortól függően). Kérjük, előre tájékozódjon az ETA honlapján (http://www.eurothyroid.com >>), hogy a tagsági feltételeknek megfelel-e. Legalább két közlemény is szükséges a belépéshez, tapasztalat szerint ez bármilyen endokrin témájú lehet. Két ETA tag (ordinary member) ajánlásának megszerzésében az ETA külföldi vagy magyar tagjaitól is kérhető segítség (magyar tagok: Dohán Orsolya, Fekete Csaba, Gereben Balázs, Kovács Gábor László, Mezősi Emese, Nagy Endre, Németh Attila, Solymosi Tamás). A Pajzsmirigy Szekció elérhetősége: dr.gl.kovacs@gmail.com.

A nyertes pályázók a belépésről és a kongresszusi regisztrációról szóló igazolásokat (saját névre szóló számlát vagy befizetési-igazolást a tagdíjról és a regisztrációról) június 30-ig megküldik a Pajzsmirigy Szekció titkárának (dr.gl.kovacs@gmail.com), aki intézkedik a támogatási összeg átutalásáról (napi árfolyamon forintban). Céges befizetéseket a MEAT nem térít meg. A bankszámla számát, melynek a pályázó nevén kell lennie, a pályázatban meg kell adni.

Támogatási pályázatot nyújtat be az a MEAT tag, aki
- ETA tag, vagy vállalja az ETA tagság létesítését és a tagként regisztrálást a fentiek szerint
- MEAT tagdíj elmaradása nincs (2018-ra és 2019-re is befizette a MEAT tagdíjat)

A pályázatnak nem feltétele, de előnyt jelent
- megjelent közlemények pajzsmirigy témakörben (a 3 legfontosabb közlemény specifikációját kérjük megadni)
- öt évnél régebbi MEAT tagság
- 35 év alatti életkor (2019. szeptember 30-án)
- beküldött (feltöltött) Abstract (az első szerző nevét és a munka címét kérjük megadni)
- részvétel a szervező munkában (helyi szervező bizottsági tagok esetében max. 160 Euro, az ultrahang tanfolyam előadói és gyakorlatvezetői és más, a szervezésben résztvevő kollégák esetében max. 260 Euro pályázható)

A pályázat beküldési határideje 2019. március 15. 24.00 óra.

A MEAT várhatóan 30 pályázatot támogat. Az ad hoc bizottság a pályázatokat rangsorolja. A támogatandó pályázókat a vezetőség hagyja jóvá. A nyerteseket március 31-ig értesítjük.

 
 
A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvos biológiai kutatással foglalkozó személyek számára
Határidő:2019. május 01.
A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvos biológiai kutatással foglalkozó személyek számára. A nyertes pályázó(k) között 500.000 Ft alapítványi adomány kerül kiosztásra.

A pályázat célja: a klinikai gyógyítás vagy orvosi tudományos kutatás területén dolgozók kiemelkedő tudományos tevékenységének elismerése.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Alapítvány névadójának munkásságát folytatva kardiovaszkuláris és anyagcsere betegségek területéről nyújtanak be pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. (elbírálásának határideje: 2019. április 30.)

A pályázatot palyazat@romicsalapitvany.hu email címre pdf formátumban kell benyújtani.

A pályázatot természetes személy, saját nevében, magyar nyelven nyújthatja be, a pályázati anyag ábrák nélkül maximum 15.000 leütés (karakter) terjedelmű lehet. A pályázathoz mellékelni kell rövid szakmai életrajzot a születési idő megjelölésével. A pályázat benyújtását saját kézzel aláírt és dátummal ellátott levélben kell bejelenteni az Alapítvány titkárának címezve, (borítékra írandó cím: dr. Dudás Márta 1461 Budapest Pf. 62.) könyvelt (ajánlott) küldeményben, mely bejelentés alapján válik hitelessé a pályázat. A pályázatot nyomtatott formában nem kell mellékelni.

Az Alapítvány adatairól, működéséről az alapítvány honlapján - http://www.romicsalapitvany.hu - található információ.


 
 
Flerkó-Bárdos Emlékérem - 2019.
Határidő:2019. május 05.
Benyújtási határidő: 2019.05.05.

Az „Alapítvány Dr. Flerkó Béla és Dr. Bárdos Vera emlékére” emlékérmet alapított Dr. Flerkó Béla és Dr. Bárdos Vera emlékezetére, melyre első ízben ebben az évben lehet pályázni.

Az emlékérem célja, hogy ösztönözze és támogassa a tudományos kutatás és utánpótlás-nevelés területén nemzetközi szinten is kimagasló eredményt elért endokrinológusok, neuroendokrinológusok és anatómusok munkáját, elismerje eredményeiket.

Az emlékérem neve: Flerkó-Bárdos emlékérem.

Két kategóriában kerül kiosztásra: junior és senior.

Pályázati feltételek
 
 
MEAT pályázat a a Barcelonában 2018. május 19 – május 22. között megrendezésre kerülő Európai Endokrinológiai Kongresszuson (ECE) történő részvétel támogatására
Határidő:2018. március 01.
Tisztelt Kollégák!

A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság pályázatot hirdet a Barcelonában 2018. május 19 – május 22. között megrendezésre kerülő Európai Endokrinológiai Kongresszuson (ECE) történő részvétel támogatására.
https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/ece-2018/registration/ >>

Pályázati feltételek:
1. 40 évnél fiatalabb életkor (1978-ban vagy később született);
2. Legalább 1 éves MEAT tagság (rendezett 2017-es és 2018-as tagdíj);
3. A kongresszusra benyújtott és elfogadott első szerzős előadás vagy poszter (az elfogadásáról szóló értesítést utólag, annak megérkezésekor kell benyújtani).

Nyilatkozni kell arról, hogy más forrásból a regisztrációs díj fedezésére támogatást nem kért ill. nem kapott. Utazási- és szállásköltségre más forrás igénybe vehető.

Ebben az évben 3 kutató támogatására van lehetőség. A pályázatokról a MEAT elnöke által felkért ad hoc bizottság dönt.

A pályázat nyerteseinek korai regisztrációs díját (határidő: 2018. április 6.) maximum 525 Euro erejéig a MEAT átvállalja, és azt átutalja a kongresszus számlájára.

A pályázatokat 2018. március 1-ig kell elektronikusan eljuttatni a MEAT főtitkárához (toth.miklos@med.semmelweis-univ.hu).

Felhívjuk a figyelmet a kongresszuson történő részvétel támogatását célzó egyéb lehetőségekre is. Az ESE Meeting Grant 400 Euro támogatást biztosít, előadás és poszter bemutatás nem feltétel: https://www.ese-hormones.org/grants-and-awards/grants/meeting-grants/ >>

A MEAT és az ESE támogatás nem zárja ki egymást, akár mindkettő pályázható.


Dr. Nagy Endre elnök, Dr. Tóth Miklós főtitkár
 
 
Rolf Gaillard ösztöndíj fiatal endokrinológusok számára
Határidő:2020. január 31.
A pályázatok beadási határideje: 2020.01.31.
A pályázati kiírás megtekinthető ide kattintva

 
 
UEMS ösztöndíj lehetőség endokrinológusoknak. Pályázatok beadási határideje: 2019.01.31.
Határidő:2019. január 31.
A UEMS '3E’, the Exchange in Endocrinology Expertise ösztöndíj felhívása letölthető ide kattintva >>

A pályázatokat e-mailben lehet beküldeni a felhívásban megadott címre, 2019. január 31-ig.

 
 


december
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31