Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
 

MDT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

Magyar Diabetes Társaság

hungarian diabetes association

diabet partneri hirek

Társasági hírek


Hírkategória: Általános
 • Figyelem!

  A megtekinteni kívánt tartalom inaktív.

  MDT új elnökének a Kongresszusi Hírmondó április 30-i számában megjelent írása - Quo vadis MDT?
  2016.05.02. | MDT Hírmondó | Hírkategória: Általános
  A Magyar Diabetes Társaság az egyik legnagyobb létszámú, legeredményesebbnek tartott, sőt sok más társaság által irigyelt társaság. Merre tart az MDT a következő négy évben, illetve talán hosszabb időn keresztül? Remélem, ugyanazon az úton, amelyet négy évvel ezelőtt Barkai László professzorral, az MDT most leköszönő elnökével elgondoltunk, és amelyet a vezetőség mintegy kétharmada konzekvens módon támogatott. 2012-t megelőzően a társaság „vagyona" fokozatosan apadt, érdemi bevételt csak a kétévente megrendezett MDT Kongresszusok szimpóziumai jelentettek. Ezért egyik alapvető célunk volt az MDT pénzügyi helyzetének transzparens módon történő érdemi megerősítése. Ezt elsősorban az új támogatási rendszer bevezetése tette lehetővé.
  Prof. Dr. Kempler Péter
  MDT-kongresszus évente 
  A vezetőség döntése alapján továbbra is évente tervezzük megrendezni az MDT-kongresszust. A társaság megalakulását követően (tehát 45 évvel ezelőtt) az első két egymást követő évben került sor kongresszusra. A résztvevők száma 100 körüli volt, és kiderült, hogy egy év elteltével nem volt kellő számú bemutatandó új kutatási eredmény, így alakult ki a kongresszus kétévenkénti megrendezése. Az utóbbi évtizedekben a diabetológia rengeteget fejlődött. A résztvevők száma egy nagyságrenddel nőtt, 2014-ben és 2015-ben egyaránt 80 körüli, idén 73 előadás bemutatására került sor. Megjegyzendő még, hogy a 2015-ös kongresszus plusz 20 millió forint bevételt eredményezett, az összeget pályázatokra fordítottuk. Az MDT kongresszusain az utóbbi két évben a 40 év alatti első szerzők számára pályázatokat írtunk ki, ami valamennyi pályázó esetében a költségek MDT általi teljes átvállalását tette lehetővé. Az eddigi tapasztalatok alapján a pályázat korhatárát célszerűnek tűnik 45 évre emelni. Az elmúlt években többször is olvashattunk egy kis palántáról, amely évtizedek alatt dús lombú fává fejlődött és senki elől nem kívánja elvenni a fényt. Igen, a DDH-ról (Dunántúli Diabetes Hétvége) van szó. Kevésbé köztudott, hogy ezen ambiciózusan növekvő fa gyümölcsei immáron a huszadik, jubileumi alkalommal az első szemtől az utolsóig magánkertekbe hullnak le, az MDT-nek egyetlen fonnyadt szem gyümölcs sem jut. Másrészt az MDT ugyancsak örvendetesen terebélyesedő fájának termése teljes egészében az MDT-t gazdagítja. Hosszú időn keresztül a „nagy Tihany–kis Tihany” megjelölés ezt az alapvető különbséget bizony eltakarta. Bátorkodtam korábban javasolni, hogy a magánkertek gyümölcseinek szimbolikus hányada az MDT-nek jusson – amennyiben nagy mennyiségű gyümölcs hullott le, különösen, ha az ezt eredményező kongresszus az MDT honlapján került megszervezésre. Sajnos ez a javaslatom „a hagyományok tisztelete” jegyében nem került elfogadásra.

  A fentiek a KDH esetében nem érvényesek, az MDT és a KDH szervezői között jó együttműködést sikerült kialakítani. Nagyon bízom benne, hogy a DDH szervezői és az MDT között is létrejöhet a jövőben egy mindkét fél számára elfogadható kooperáció.

  Miért fontos az MDT financiális helyzete?
  Az MDT anyagi helyzetének további megerősítése ugyanakkor alapvetően fontos, az MDT-hez kerülő összegeknek nagyon is megvan a helye. Az MDT nem gyűjt vagyont, nem is gyűjthet, célja a missziós nyilatkozatban foglaltak minél teljesebb körű megvalósítása. A szakellátóhelyek jogosan számítanak arra, hogy az MDT gyakrabban és összességében nagyobb összegben írjon ki pályázatokat műszer-, illetve eszközbeszerzésre, továbbá edukációs célból. Ugyancsak az eddiginél nagyobb összeget lenne szerencsés a jövőben kutatási pályázatokra szánni. Számos környező országban (pl. Szerbia, Csehország) lényegesen magasabb pályázati összegek nyerhetők el. Olyan pályázat kiírása is kívánatos lenne, amely nem a vezető diabetológiai kutatócsoportok támogatását szolgálná, hanem azok számára tenne elérhetővé anyagi forrásokat, akik a PhD-fokozat megszerzését követően, viszonylag fiatalon további ígéretes tudományos munkát kívánnak folytatni. Az MDT talán az egyetlen orvostudományi társaság, amelynek megalakulásától, 1970-től kezdődően minden elnöke az MTA doktora (korábban: az orvostudomány doktora) címmel rendelkezett. E fokozat „előszobája" régebben a gyakran aspirantúra során megszerzett kandidátusi fokozat volt, ezt váltotta fel a PhD. Diabetológiai területen nívós, PhD-s hallgatókat is foglalkoztató műhely viszonylag kevés van, néha méltatlan körülmények között működnek. 2015-ben első alkalommal sikerült a témavezetők számára pályázatot meghirdetnünk, jó lenne, ha ezt háromévente megismételhetnénk. A PhD-s hallgatók munkájára az egyetemek részben egyáltalán nem fordítanak erőforrást, vagy csak minimális mértékűt. Egy-egy PhD-értekezés létrejöttéhez 1-1,5 millió forint körüli összeg sok esetben pótolhatatlan, mással nem helyettesíthető segítséget jelent. A diabetológiai témájú PhD-munkák érdemi támogatása tehát alapvető jelentőségű, nemcsak hazai diabetológiai kutatások magas színvonalának megőrzése, hanem a jövő vezető diabetológus generációjának biztosítása szempontjából is.

  A diabetológus licenc, mint állami képesítés, az utóbbi évek egyik jelentős eredménye. Az MDT vezetése az egyetemi licencgrémiumokkal fennálló kedvező kapcsolatot kihasználva kezdeményező szerepet kell hogy vállaljon az új rendszerben a licencképzések elindításában. Az sajnos csaknem biztosnak tűnik, hogy a képzés költségeit sem a minisztérium, sem az egyetemek nem fogják átvállalni. A diabetológus-utánpótlás biztosítása ugyanakkor elemi érdeke az MDT-nek, így mérlegelendő lehet a képzés elindításához hozzájárulnia; amennyiben szükséges, abban financiális részt is vállalni. Remélhető, hogy e területen a diabetológiában aktív cégek szerepvállalására is számíthatunk, hasonlóan a szakápolók képzéséhez. E munkában természetesen részt kell vállalnia a megújítandó OMKB-nak is.

  Kongresszusok: EASD, FID, ADIT
  A hazai és nemzetközi kongresszusokon való részvétel az egyik legjobb lehetőséget biztosítja a szakmai ismeretek bővítésére. Természetesen e téren a továbbiakban is meghatározó jelentősége lesz a cégek meghívásának, ugyanakkor tovább szeretnénk növelni az MDT szerepét is. Példaadó a 77 Elektronika Kft. immár 2000 óta az MDT-vel közösen meghirdetett ifjúsági pályázata, valamint az MDT–Lilly pályázat. Utóbbi a nemzetközi szintű kutatómunkát végző kollégák mellett a diabetológiai szakellátásban aktívan részt vevő kollégák EASD-re való utazását teszi lehetővé.

  A kongresszusi utazások túlságosan is EASD-centrikusnak tűnnek. Lehet, hogy ezen a gyakorlaton érdemes lenne változtatni, azt is figyelembe véve, hogy az EASD-kongresszuson részt vevők döntő többsége esetében a regisztrációs díj az idei évtől csaknem háromszorosára emelkedett. Jobban ki kellene használni a Közép-európai Diabetes Társaság (FID), valamint az ADIT (Advances in Diabetes and Insulin Therapy) évenként megrendezésre kerülő kongresszusait, amelyek – az EASD-vel ellentétben – teljes egészében klinikai témájúak.

  Fiatal Diabetológusok Fóruma, Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course
  A jövőben páratlan években a Fiatal Diabetológusok Fóruma, páros években a Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course megrendezését tervezzük. Mindkét rendezvény esetében a részvétel teljes körű támogatására az MDT pályázatokat fog kiírni, amelyek nagyszámú résztvevő számára lesznek elérhetők. A pályázatok anyagi hátterét a platina, gyémánt és arany fokozatú támogatások biztosítják. A nagyrészt Kelet-
  Európában megrendezésre kerülő Postgraduate Course-ok száma limitált, tekintve, hogy a rendezést (elsősorban
  a jelentős számú külföldi résztvevő költségeit) az EASD anyagilag is támogatja. A 2016. november 17–19. között megrendezendő Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course programja már 2015 májusában összeállt, így a vezető hazai diabetológusok mellett valóban első vonalbeli külföldi előadók részvételét sikerült biztosítani, az erre vonatkozó felkérést valamennyien elfogadták.

  És a szakápolók?
  A szakápolók kulcsszerepet játszanak a cukorbetegek ellátásában; az a benyomásom, hogy ezt még mindig nem realizáljuk kellőképpen. Magam is röstellem, hogy e témával csak a mostani írás legvégén foglalkozom. A szakápolóképzés hazánkban húszéves sikertörténet, létrejöttében és működtetésében oroszlánrészt vállalt Halmos Tamásné. A diabetológus munkájának segítése mellett a szakápolók számos vizsgálatot (pl. boka-kar index mérése, hangvilla-vizsgálat) önállóan képesek elvégezni, sőt a Diabetes Care hasábjain publikált adatok szerint megfelelő betanítást követően eredményesebben kezelik a cukorbetegek hypertoniáját, mint az orvosok. A szakápolók éves kongresszusát az MDT-nek feltétlenül támogatnia kell, és többet kell tennünk azért, hogy a legkiválóbb szakápolók nagyobb számban eljuthassanak nemzetközi kongresszusokra is. Megjegyzendő, hogy a Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course-on történő részvétel esetében szakápolók is pályázhatnak teljes körű támogatásra.

  Az MDT-nek minden tag munkájára szüksége van, az új vezetőség minden javaslatot, észrevételt örömmel fogad. 

  Prof. Dr. Kempler Péter

Vissza