Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
 

MDT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

Magyar Diabetes Társaság

hungarian diabetes association

diabet partneri hirek

Társasági hírek


Hírkategória: Általános
 • Gyógyászati segédeszköz javaslat EESZT útján is adható
  2021.11.03. | MDT Web-szerkesztőség, Dr. Strényer Ferenc | Hírkategória: Általános

  2021. november 1.-től változtak a gyógyászati segédeszközök felírásának és az erre szóló javaslat kiadásának szabályai. A leglényegesebb változás az, hogy a gyógyászati segédeszköz javaslat EESZT útján is adható. Az erről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet naprakész verzióját megtalálják jogszabályok rendeletek rovatunkban

  Az alábbiakban azokat a változásokat igyekeztem kiemelni, amik mindennapi munkákat leginkább érintik.

  „13. § (1) „Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz, valamint annak kölcsönzése és javítása …… az EESZT útján elektronikus vényen (a továbbiakban: elektronikus vény) rendelhető.”

  (1b) Az orvosnak papíralapú vényt kell kiállítania, ha
  a) az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges, vagy
  b) a rendelés „pro familia” jelzéssel történik.”….

   

  „(2a) *  A szakorvosi javaslatra eszköz abban az esetben rendelhető, ha a szakorvosi javaslat tartalmazza:
  a) a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez” szöveget,
  b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,
  c) a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,
  d) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ-át, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),
  e) a szakorvosi javaslatot adó orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
  f) a funkcionális csoport ISO kódját és megnevezését,
  g) a javasolt gyógyászati segédeszköz szükséges mennyiségét a kihordási idő figyelembevételével, és
  h) * papíralapú javaslat esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

   

  (2b) * Társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot papír alapon vagy az EESZT útján elektronikusan, a (2a) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.”

  „(11) A beteg − a 12. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak és méltányossági kérelem alapján rövidebb kihordási idővel kiszolgált eszköz kivételével − a vényre történő felírással egyidejűleg a vény hátoldalán írásban nyilatkozik arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. Elektronikus vényen történő rendelés esetén a beteg a nyilatkozatot a betegdokumentáció részeként írásban teszi meg, melynek meglétét az orvos az EESZT-ben feltünteti.”

  A Magyar Diabetes Társaság Web-szerkesztősége nevében
  Dr. Strényer Ferenc

Vissza

Kattintson, és olvasson bele a Magyar Diabetes Társaság hivatalos lapjába!

Tovább
Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány

A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvos- biológiai kutatással foglalkozó személyek számára. A nyertes pályázó(k) között 500.000 Ft alapítványi adomány, illetve különdíjak kerülnek kiosztásra.

Az MDT és a Boehringer Ingelheim pályázata 45 év alatti diabetológusok nem diabetológiai kongresszusokon történő aktív részvételének támogatására

Az MDT és a Boehringer Ingelheim pályázatot hirdet 45 évnél fiatalabb MDT tagok nem diabetológiai (pl. kardiológiai, nephrológiai, háziorvosi stb.) kongresszusokon történő, de diabetológiával kapcsolatos aktív részvételének (előadás ill. poszter bemutatása, üléselnökség, kerekasztal-beszélgetés) támogatására.

Az MDT és a 77 Elektronika Kft. pályázata a PhD védéssel összefüggő költségek átvállalására

A pályázat feltétele olyan, diabetológiai témájú értekezésnek a Doktori Iskolához történő benyújtása, mely az értekezés témájából írott magyar nyelvű publikációt is tartalmaz.

Az MDT pályázata a diabetológiai liszenszképzés támogatására

A Magyar Diabetes Társaság vezetőségének határozata alapján az MDT pályázatot ír ki a diabetológiai liszenszképzés költségének támogatására. A képzés időtartama 24 hónap, a képzés díját a jogszabály (emberi erőforrások miniszterének 23/2012, illetve 69/2013 sz. rendelete) havi 23000 forintban határozta meg.

Az MDT pályázata nemzetközi folyóiratban elfogadott közlemények publikációs költségének átvállalására

Az MDT pályázatot hirdet nemzetközi folyóiratban elfogadott közlemények publikálási költségének megtérítésére.

Legfrissebb kongresszusok

További rendezvények