Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Kongresszusi részvétel

Pályázat célja:

Családorvosi témával foglalkozó hazai vagy külföldi kongresszuson való részvétel elősegítése.

Pályázat feltételei:

Pályázhat családorvostani témában dolgozó tudományos diákköri hallgató, rezidens, praxisban vagy egyetemen dolgozó orvos kolléga. A pályázható összeg éves kerete 150 000 Ft, amelyből utazásra, részvételi díjra, szállásra lehet kérni támogatást, amelyet egy személy csak 3 évente nyerhet el. A támogatást fél éven belül igénybe kell venni, más célra nem használható fel, más személyre nem ruházható át.

A pályázatot a pályázó (legalább 1 éve CSAKOSZ tag) nyújthat be, a tárgyévben esedékes, alapellátási tematikájú nemzetközi kongresszuson való részvételéhez. A pályázat az ügyvezető Titkárhoz nyújtandó be (csakosz@pte.hu) elektronikusan és igénye esetén postai úton is. A pályázó szakmai életútját is bemutató kérelemmel együtt, a pályázathoz csatolni kell (forrás megadásával) a kongresszus honlapjáról átemelt információkat, beleértve a regisztrációs díjat is. Csak a kongresszusra elfogadott előadás esetén lehet pályázni, megjelölve az egyéb felmerült/tervezett költségeket és a pályázó egyéb forrásait is. A támogatást és annak összegét az eseti Tudományos Bizottság javaslatára a Vezetőség ítéli meg (egyszerű szótöbbséggel hozott határozatban) és azt évente egyszer, az éves kongresszuson adjuk ki. A Vezetőség - indokolt esetben - megosztott díjról is dönthet, meghatározva annak összegszerűségét is. Kivételesen indokolt esetben a díj visszamenőleg is kérvényezhető és kiadható.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

Szakmai önéletrajzot
Kongresszusi dokumentációt
Elfogadott előadás (poster) kivonatát

Pályázat beadása:

Határidő: folyamatos
Cím: CSAKOSZ Iroda, PTE, Alapellátási Intézet, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Telefon: 72-504-205, Fax: 72-504-202, E-mail: csakosz@pte.hu
A borítékon kérjük megjelölni „CSAKOSZ-Pályázat: Kongresszusi támogatás”

Pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálásáról, a támogatás mértékéről a CSAKOSZ Vezetősége dönt. Az elbírálás határideje: minden év május 15. illetve október 15.

Egyéb:

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért Dr. Jancsó Zoltánhoz lehet fordulni.

A pályázatokat, a nyertesek nevét, a támogatások mértékét valamint az elkészített beszámolókat közétesszük.

28th Wonca Europe Conference

SQUARE Convention Centre, Brussels
7-10 June, 2023

Híreinkből

APPLY FOR BURSARIES

The WONCA Europe Brussels HOC and European Young Family Doctors' Movement have joined forces to financially support young family physicians across the region and bring them closer to the international community of general practitioners.

 

További hírek