Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Számlaszám:
OTP 11712004-20004178

Tagdíj információk >>

A MAÉT alapítványa:
Alapítvány az érbetegekért
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Adószám:
18044775-1-43
Számlavezető bank: OTP Bank
Számlaszám:
11712004-20179128

Az alapítványnak szánt valamennyi megkeresést, levelet, kérelmet, továbbá a pályázati adatlapot a Titkárság e-mail címére kérjük küldeni:
Kattintson ide >>


Támogatási igény bejelentő pályázati adatlap >>

A Kuratórium elnöke:
Dr. Tamás László
Titkára:
Dr. Járai Zoltán
Tagok:
Dr. Farkas Katalin
Dr. Menyhei Gábor
Dr. Pécsvárady Zsolt
Dr. Vallus Gábor

2020. január 1-től a társaság éves tagdíja megváltozik, 4.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra emelkedik, a 35. éven aluliak számára pedig 2.000,-Ft-ról 3.000,-Ft-ra változik. Nyugdíjas orvosaink részére továbbra is ingyenes.


Változik továbbá a tagdíj befizetésének határideje is: 2020-tól az éves tagdíj befizetésének határideje minden év január 31.

További részletek

Az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Szabályozást (GDPR - General Data Protection Regulation) vezetett be 2018. május 26-tól.


Az új EU rendelet (GDPR) értelmében a korábbi jóváhagyást meg kell erősíteni. A honlapra történő belépés után, ide kattintva Ön is nyilatkozhat adatai kezeléséről.

További részletek

Hírek

Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése továbbképző ülés (Egerszalók, 2020. április 1-3.)

2020.01.16. - MAÉT

Helyszín: Saliris Resort Spa&Conference**** - Cabernet terem 3394 Egerszalók, Forrás utca 6.

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2020. február 29-ig.

Tisztelt Kollégák!

A Menthető Végtagokért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Traumatológiai Tanszéke támogatásával, ismét megrendezésre kerül 2020. április 1-2-3-án, „Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése” tudományos és továbbképző ülése. A tudományos ülés szakmai hátterét és szervezését a Menthető Végtagokért Alapítvány biztosítja Dr. Mecseky László és Dr. Rozsos István irányításával. A New Instant kongresszusi iroda végzi a technikai lebonyolítást.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Egerszalókon.

Dr. Mecseky László sebész, traumatológus - Dr. Rozsos István PhD MBA sebész, érsebész

Meghívó
Programtervezet
Jelentkezési lap orvosoknak
Jelentkezési lap szakdolgozóknak

 

További részletek
Dr. Jámbor Gyula

Köszöntő dr. Jámbor Gyula születésnapjára

2020.01.06. - MAÉT

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük Jámbor Gyula Tanár Urat tanítványai, barátai, volt és jelenlegi munkatársai nevében 80. születésnapja alkalmából. Bár – főleg érsebészeti körökben – Jámbor Tanár Úr munkássága a mai napig jól ismert, de a fiatalabbak kedvéért néhány mondatban összefoglaljuk munkásságát, mely a magyar érsebészet egyik meghatározó pillére.

1939. december 21-én született a Győr megyei Kajárpécen.

1964-ben szerezett orvosdoktori diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Végzést követően az egyetem III. sz. Sebészeti Klinikájára került. 1972-ben Érsebészeti Osztály alakult a III. Sebészeti Klinikán, melynek vezetőjévé nevezték ki. 1974-től az Érsebészeti Osztály a II. sz. Sebészeti Klinikára került. Az osztályt 1985-ig, egyetemi docensi kinevezéséig vezette, majd onnantól az osztály szakmai irányítója lett. 1996-ban, a II sz. Sebészeti Klinika megszűnésekor érsebészeti munkacsoportjával együtt meghívásra került az I.sz. Sebészeti Klinikára, ahol a klinika új profiljaként megszervezte és vezette az érsebészeti munkát. 2003-tól a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Érsebészeti Részlegén folytatta tevékenységét nyugdíjazásáig.  

1968-ban tett sebész szakvizsgát. 1978-79-ben 10 hónapos tanulmányúton vett részt Belgiumban, a perifériás verőérsebészet tárgykörében, majd ezt felhasználva 1979-ben védte meg kandidátusi disszertációját. 1980-ban „honoris causa” kapta meg az érsebész szakorvos címet.  Tudományos munkásságát 60 dolgozat, 9 könyvfejezet, 129 tudományos előadás jelzi.

Magyarországon elsőként végzett sikeres a. mesenterica superior dezobliterációt az ér akut elzáródása miatt 1972-ben. Első alkalommal végzett hazánkban carotis interna sztenózis megoldására Y-V plasztikát. Bevezette a sebészi gyakorlatba az aorto-bifemoralis bypass műtétek retroperitonealis végzését. Kiemelkedően nagy számban végzett a lábszár és láb artériákra irányuló rekonstruktiv érműtéteket, valamint kidolgozója az autológ karvénával történő alsó végtagi rekonstrukcióknak is.

1970 és 2013 között vezetőségi tagja a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaságnak. 1983 és 1989 között 6 éven át a Társaság főtitkára volt.

1993-ban a Magyar Angiológiai Társaság által alapított „Soltész Lajos Emlékérmet” kapta. Az emlékelőadást a lábszár arteriák rekonstruktiv műtéteiről tartotta.

 

Kedves Tanár Úr!

Kérjük, fogadd szeretettel tőlünk ezt a születésnapi megemlékezést. Kívánunk Neked hosszú, boldog éveket családod, gyermekeid és unokáid körében. Örökké optimista, kedves és humoros személyiséged, emberszereteted, humanitásod, legendás munkabírásod mindannyiunknak példamutatásként szolgál. Isten éltessen sokáig erőben, egészségben!

 

Tanítványaid, barátaid, munkatársaid nevében

 

Dr. Nagy András

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Sebészeti Osztály

További részletek

Elhunyt Dr. Nemes Attila Professzor úr

2019.12.31. - MAÉT

Dr. Nemes Attila professor emeritusra emlékezve

„Egy elkötelezett orvos mindig arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen a személyes és emberi értékek, valamint a tudomány realitásai és Isten megfellebbezhetetlen akarata között.” (D. Allman)

Nemes Attila professzor emeritus, a Semmelweis Egyetem korábbi általános rektor-helyettese, az Ér- és Szívsebészeti Klinika korábbi igazgatója, az érsebész szakma egyik „nagy öregje”, röviddel 81. születésnapját követően, hosszú, méltósággal viselt szenvedés után, 2019. december 27-én visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Munkásságának és hitvallásának akár rövid összefoglalása is lehetne a fenti idézet. Oktatói, kutatói és sebészi pályája az elmúlt, több mint hat évtized alatt elválaszthatatlanul összeforrt a Semmelweis Egyetemmel és a Városmajorral. 1957-ben medikusként lépte át először egyetemünk kapuját és már harmadévesként a városmajori klinikán externált. 1963-ben a legendás sebész professzor, Kudász József vezette IV. Sebészeti Klinikán indult el az érsebészet felé vezető úton. Olyan mesterek keze alatt szerezte meg elméleti és klinikai tudását, mint Soltész Lajos, vagy Szabó Zoltán professzorok. Ahhoz a nagy generációhoz tartozott, akik ott lehettek az érsebészet, a szívsebészet és a mellkas sebészet születésénél. 1968-ban sebészetből, 1970-ben tüdősebészetből és 1980-ban érsebészetből szerzett szakvizsgát. 1972-ben az orvostudományok kandidátusa, 1988-ban az orvostudományok doktora tudományos minősítést szerezte meg. Az egyetemi ranglétra összes fokát végigjárta. 1992-ben kapott tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést az Ér- és Szívsebészeti Klinika élére. Szabó Zoltán professzor intelmeit megfogadva – „Tűzre, vízre vigyázzatok!” – tovább építette a nagyhírű városmajori intézményt. Nevéhez fűződik az OEP által finanszírozott stentgraft program beindítása, a Homograft Bank kialakítása, az intervenciós radiológia korszerű műveléséhez szükséges eszközpark megújítása, valamint az invazív kardiológia egyik hazai fellegvárának, a Cardiovaszkuláris Centrumnak a felépítése is. A budapesti infarktus ügyelet megszervezésében is aktívan részt vett. 1994-től a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem közös szervezésében elindított Egészségügyi Mérnökképzés egyik kezdeményezője és tárgyfelelőse volt. Elévülhetetlen érdeme, hogy egyetemi vezetőként rendszerváltozás viharaiban is sikerült konszenzust teremtenie és megőriznie az eredményes oktató, kutató és klinikai munkához szükséges békét. 1991-1995 között általános rektor helyettesként meghatározó szerepe volt az egyetem modernizációjában és az új egyetemi szabályzat kidolgozásában. Felismerte az angol és a német nyelvű képzés fontosságát. Tudatában volt annak, hogy az idegen nyelvű oktatás elengedhetetlen egyetemünk nemzetközi elismertségének megteremtéséhez. 27 könyv, 2 jegyzet, 48 könyv fejezet és 339 közlemény szerzője. 38 TDK hallgatója közül 28 ért el helyezést diákköri konferenciákon, 7 PhD hallgatója szerzett fokozatot.

Szakmapolitikai és közéleti tevékenysége is páratlan. Az általa betöltött funkciók felsorolása lehetetlen, így itt a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említjük meg. Az Országos Érsebészeti Intézet igazgatója, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke, a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja, a Budapesti Orvosi Kamara elnöke, a MOTESZ elnöke, az Érsebészeti Szakmai Grémium elnöke, a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja, az Egészségügyi Minisztérium Szakképzési és Továbbképzési Tanácsának tagja, az Érsebészeti Vizsgabizottság elnöke volt. 2018-tól részt vett a Professzorok Semmelweis Kollégiumának munkájában.

Munkásságát több állami és szakmai elismeréssel jutalmazták:

- 1963. Felsőoktatási Érdemérem

- 1979. Kiváló Oktató

- 1996. Kitasato Emlékérem

- 1997. Soltész Lajos Emlékérem

- 1998. Magyar Érdemrend Középkereszt

- 2000. Balassa János Emlékérem

- 2001. Semmelweis Emlékérem

- 2002. MOTESZ Díj

- 2003. Batthyány-Strattmann László Díj

- 2005. Markusovszky Lajos Díj

- 2005. Műegyetem 1782. Érem

- 2005. XII. kerület első Díszpolgára

- 2010. Hippokrátész Emlékérem

- 2014. Magyar Érdemrend Középkereszt a Csillaggal.

Nemes Attila professzor úr élete végéig, amíg betegsége megengedte, a klinikán töltötte mindennapjait. Szakdolgozatok konzulenseként, PhD kutatások témavezetőjeként, vizsgáztatóként, valamint oktatási és klinikai tanácsadóként még emeritus professzorként is aktívan részt vett a tanszék munkájában. A Városmajor fél évszázadának egyik utolsó szemtanúja volt. Nemes Attila professzor úr nem csak az érsebészeti szakmában elért eredményei és az egyetem érdekében kifejtett páratlan erőfeszítései miatt áll példaként az őt követő generációk előtt, hanem azért az alázatért és szerénységért is, amit pályája során mindvégig tanúsított, függetlenül attól, hogy milyen beosztásban tevékenykedett és milyen feladatot kapott. Mély hitét nem az elmélkedés, hanem cselekvés tette élővé. Mindenkor bátran kinyilvánította, hogy a hit hiánya súlyos problémákhoz vezethet akár a társadalom, akár egy olyan kisebb közösség, mint egy munkahely, szintjén is. A baráti beszélgetések során mindig három példaképét említette meg: az Úr Jézus Krisztust, Gróf Széchenyi Istvánt és Semmelweis Ignác Fülöp professzort.

Professzor úr nekrológja letölthető ide kattintva

 

 

További részletek

Események

 • jan25

  MAÉT Országjárás Program

  2020.01.25. - 2020.01.25. Magyarország, Veszprém

  Helyszín: Veszprém, Betekints Hotel (8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.)

  A rendezvény PTE-ÁOK/2020.I/00026 kódszámon 16 pontra akkreditált szabadon választott egyetemi tanfolyam, melyet tesztírás zár.
  A részvételről a helyszínen igazolást adunk ki.

  Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
  1. belgyógyászat | 2. belgyógyászati angiológia | 3. diabetológus | 4. érsebészet | 5. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | 6. foglalkozásegészségügy | 7. haematologia | 8. háziorvostan | 9. kardiológia | 10. neurológia | 11. radiológia

  Regisztráció:
  A továbbképzésen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött!

  A jelentkezés elektronikus úton történik a rendezvény honlapjáról: http://www.eqcongress.hu/kongresszusadat/maet_veszprem/

  A terem kapacitása korlátozott, ezért a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében regisztráljuk. Helyszíni jelentkezést az előregisztráltak létszámának függvényében tudunk csak elfogadni!

  Jelentkezési határidő: 2020. január 20.

  A program megtekinthető ide kattintva

   

 • márc22

  European Vascular Course (Maastricht, 2020.03.22-24.)

  2020.03.22. - 2020.03.24. The Netherlands, Maastricht

  Kedves Kollégák!

  Felhívom a figyelmüket arra, hogy 2020. márciusában is megrendezésre kerül Maastrichtban a European Vascular Course.

  Az első 20 magyar jelentkező számára ismét csökkentett a regisztrációs díj (csak 150,-EUR).

  Ajánlott a workshopokra a mielőbbi jelentkezés.

  A jelentkezési határidő 2019. december 1. a titkar.ersebtanszek@med.semmelweis-univ.hu címen.

  A levélben a jelentkező neve, munkahelye és e-mail címe kell, hogy szerepeljen.

  Az előzetes program letölthető ide kattintva,  illetve a rendezvény honlapján is megtalálható.

  Üdvözlettel:

  Dr. Szeberin Zoltán a MAÉT elnöke

 • ápr01

  Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése továbbképző ülés

  2020.04.01. - 2020.04.03. 3394 Egerszalók, Forrás utca 6., Saliris Resort Spa&Conference**** - Cabernet terem

  Helyszín: Saliris Resort Spa&Conference**** - Cabernet terem 3394 Egerszalók, Forrás utca 6.

  Kedvezményes jelentkezési határidő: 2020. február 29-ig.

  Tisztelt Kollégák!

  A Menthető Végtagokért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Traumatológiai Tanszéke támogatásával, ismét megrendezésre kerül 2020. április 1-2-3-án, „Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése” tudományos és továbbképző ülése. A tudományos ülés szakmai hátterét és szervezését a Menthető Végtagokért Alapítvány biztosítja Dr. Mecseky László és Dr. Rozsos István irányításával. A New Instant kongresszusi iroda végzi a technikai lebonyolítást.

  Szeretettel várunk minden érdeklődőt Egerszalókon.

  Dr. Mecseky László sebész, traumatológus - Dr. Rozsos István PhD MBA sebész, érsebész

  Meghívó
  Programtervezet
  Jelentkezési lap orvosoknak
  Jelentkezési lap szakdolgozóknak

   

 • ápr21

  Charing Cross Symposium

  2020.04.21. - 2020.04.24. UK, London

  Kedves Kollégák!

  Szeretném felhívni a figyelmet a Charing Cross Symposiumra, amely 2020. április 21-24. között lesz Londonban.

  Fő témák:
  Aorta, perifériás artériák, vénás betegségek, akut stroke, dialízis, sebkezelés és új témaként vaszkuláris trauma.

  A 2019. december 31-ig történő jelentkezéssel 100,-fonttal olcsóbb a regisztrációs díj: azaz 595 GBP.

  Szakorvos jelölteknek 50% a kedvezmény: 172,5 GBP.

  A regisztrációt mindenki saját magának intézze, a kedvezményt jelentő kódért kérem írjanak a titkar.ersebtanszek@med.semmelweis-univ.hu címre.

  MAÉT tagoknak ingyenes előfizetési lehetőség van a Vascular News and Venous News újságra az alábbi linken: https://bibapublishing.com/subscriptions/

  Üdvözlettel:

  Dr. Szeberin Zoltán
  a MAÉT elnöke

   

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

A MAÉT alapítványa:

Alapítvány az érbetegekért

1122 Budapest, Városmajor u. 68.

Adószám:

18044775-1-43

Számlavezető bank: OTP Bank

Számlaszám:

11712004-20179128