Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MAITT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

MAGYAR ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG

Tájékoztató film a Műtéti érzéstelenítésről

Nagy sávszélességű, gyors Internet kapcsolaton a film betöltése kb. 20-30 mp-ig tart. Ha nem indul el az automatikus lejátszás, kattintson a bal egérgombbal a fekete felületre, ekkor megjelennek a lejátszásvezérlők és elindíthatja a videót.

Aneszteziológia és intenzív terápia
SZAKKÉPZÉSI TÖRZSANYAG
2004.

A szakmai Kollégium -- a 2003. december 5-én hozott határozata alapján -- a szakképzési témaköröket a következő módon tagolta.

Anatómia, élettan, KÓRÉLETTAN

 • A bizonyítékon alapuló gyógyítás fogalma. Bázis statisztika: adateloszlás, Gauss görbe, szórás, medián, szignifikancia. Klinikai vizsgálatok tervezése és értékelése: kontrollcsoport, placebo, randomizálás, egyes-kettős vak próba, kizárás.
 • Általános fizikai alapismeretek: erő, nyomás, áramlás, munka és energia. Diffúzió, ozmózis, ultrafiltráció. Ozmotikus és onkotikus nyomás. Gáztörvények.
 • Orvosi gázrendszerek, gázpalackok, központi gázellátás, nyomásviszonyok, PIN-index.
 • Gázmonitorozás fizikai alapelve és gyakorlata: O2, CO2, N2O, párolgó anesztetikumok.
 • A felső légutak anatómiája és élettana.
 • Az alsó légutak, mellkas, légzőizmok, tüdő, pleura funkcionális anatómiája.
 • Légzésmechanikai paraméterek: légzési volumenek, FRC, záródási kapacitás, resistance, compliance. Alveolaris gázcsere.
 • Ventilláció/perfúzió-megoszlás és zavarai (holttérlégzés, shuntkeringés, atelectasia).
 • A légzés szabályozása.
 • O2- és CO2-transzport. A vér O2-tartalma, O2-kínálat, extractio, a vénás vér O2-szaturációja.
 • A szöveti oxigenizációt meghatározó tényezők: mikrocirkuláció, oxigénkínálat. A szöveti oxigenizáció megítélése.
 • A légzési elégtelenség felosztása, etiológiája, diagnosztikája.
 • A pulzoximetria és a kapnográfia fizikai alapelve és gyakorlata.
 • A légzés monitorozása: kilélegzett CO2 mérése, légzési görbék, hurokgörbék, compliance, resistance.
 • A légútbiztosítás eszközei és gyakorlata.
 • A nehéz intubálás okai, predikciója. Nehéz intubálási algoritmus.
 • A szív- és érrendszer anatómiája. Kanülálásra használatos artériák és vénák ill. régiójuk.
 • A keringés élettana: vértérfogatok, kis- és nagyvérköri keringés, nyomásviszonyok az érrendszerben, szívciklus, Starling-mechanizmus, coronáriakeringés, kapilláriskeringés.
 • A keringés szabályozása.
 • A szív ingerületképző rendszere, az ingerületképzés zavarai.
 • A szív ingerületvezető rendszere, az ingerületvezetés zavarai.
 • A hemodinamika alapjai: a perctérfogat és meghatározói, mért és kalkulált paraméterek. A perctérfogat-meghatározás módszerei – termodilúció (art. pulm. katéter, pulzuskontúr-analízis, IKG, TOE), oesophagealis Doppler.
 • A keringés monitorozása: direkt és indirekt vérnyomásmérés, EKG-monitorozás, ST-szegment-analízis, aritmiaanalízis.
 • Echocardiographia alapjai, értékelése.
 • Cor pulmonale chronicum kórélettana. Pulmonalis hypertensio.
 • Folyadékterek. Az intravascularis volumen megítélése. Az extravascularis víztér monitorozása. A folyadékterek kóros változásai.
 • Sav-bázis-egyensúly, pufferek, anionrés.
 • Metabolikus acidózis és alkalózis.
 • Respiratorikus és kevert sav-bázis-eltérések.
 • Fontosabb ionzavarok (Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-).
 • A folyadékterápia eszközei: infúziós pumpák, túlnyomásos adagolás, vér- és folyadék filterek. Vér- és folyadékmelegítők. Gyógyszeradagoló pumpák.
 • A volumenpótlás alapelvei. Volumenterápia.
 • Vérkészítmények és javallataik. Transzfúziós trigger.
 • A vérmegtakarítás módjai és eszközei. Haemodilúció és autotranszfúzió.
 • A haemostasis és zavarai, stressulcus-profilaxis az intenzív terápiában.
 • A sokk kórélettana. Mikrocirkuláció és sejtmetabolizmus.
 • Alapvető anyagcsere-folyamatok biokémiai alapjai. A postaggressziós állapot jellemzése, diagnosztikája. .
 • Tápláltsági állapot megítélése. Energiaforgalom, energiaszükséglet és fedezésének lehetőségei. Napi bevitel tervezése, egyenleg készítése.
 • A központi idegrendszer funkcionális anatómiája: agyvelő, gerincvelő, liquor, agyidegek, főbb központok lokalizációja.
 • Az agyi vérkeringés alapfogalmai és szabályozása. Autoreguláció, Monroe-Kelly elv, az ICP és az azt befolyásoló tényezők.
 • A fájdalom élettana, elméletek. A fájdalom megítélése.
 • A vegetatív idegrendszer funkcionális anatómiája, élettana.
 • A neuroaxiális érzéstelenítés anatómiai és élettani vonatkozásai.
 • A neuromuscularis junctio élettana, a neuromuscularis blokk mechanizmusa, típusai. A relaxánshatás megszűnése ill. felfüggesztése.
 • Központi idegrendszeri diagnosztika és monitorozás: CT, MR, carotis-UH, transcraniális Doppler, intracraniális nyomás monitorozás, bulbusoxymetria, EEG, kiváltott potenciál vizsgálatok, Glasgow Coma Skála.
 • Speciális monitorozás: neuromuszkuláris funkció, kiváltott válasz, bispektrális index.
 • Hőmérsékletmonitorozás. Intraoperatív hipotermia megelőzése, a betegmelegítés eszközei.
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok alapjai: CT, MRI, UH, PET, szcintigráfia.
 • Ágymelletti laboratóriumi diagnosztika: vérgázanalízis, haemoximetria, szérumlaktát-meghatározás. PCT és troponin-T-teszt.
 • Antiszepszis, aszepszis az intenzív osztályon. Nozokomiális fertőzések. Infekciókontroll.
 • Az újszülött-, csecsemő- és gyermekkor anatómiai, élettani és farmakológiai sajátosságai.
 • Az időskor élettani sajátosságai, az anesztézia szempontjai.
 • Kórházhigiénés szabályok az intenzív terápiában.

Farmakológia

 • Farmakokinetikai- és farmakodinámiás alapfogalmak: gyógyszerfelszívódás és eloszlás, kompartmentmodellek. pKa, biológiai hozzáférhetőség, first-pass-hatás, biotranszformáció, excretio. Dózis-válasz-görbék.
 • Gyógyszerinterakciók. Tachyphylaxia. Anaphylactoid reakció, anaphylaxia.
 • A premedikáció gyógyszerei: anxiolytikumok, antisialogok, prokinetikus és antiemetikus gyógyszerek, H2- és protonpumpa-antagonisták.
 • Narkóziselméletek. A narkózis stádiumai (Guedel-féle).
 • Az anesztetikumok hatásának molekuláris alapja.
 • Párolgó inhalációs anesztetikumok.
 • A N2O és párolgó inhalációs anesztetikumok felvétele és megoszlása: vér-gáz-megoszlási koefficiens, MAC-érték. Koncentrációs és második gázeffektus. Diffúziós hypoxia.
 • Nem barbiturát típusú intravénás altatószerek.
 • Benzodiazepinek és antagonistájuk, barbiturátok.
 • Depolarizáló izomrelaxánsok.
 • Nem depolarizáló izomrelaxánsok.
 • Helyi érzéstelenítők gyógyszertana.
 • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana.
 • Ópiátreceptorok és endogen ligandok.
 • Opioid analgetikumok, agonisták és antagonisták.
 • Non-steroid gyulladáscsökkentők, salicylátok és pyrazolonok.Steroidok.
 • Az akut respirációs terápia gyógyszerei: theophyllin, béta-adrenerg agonisták, anticholinerg szerek, mucolytikumok, prosztacyclin származékok, nitrogén-monoxid.
 • Vasopressorok és inotrop szerek (béta-mimetikumok, digitalis, Ca-csatorna érzékenyítő és foszfodieszteráz-gátló).
 • Vasodilatatorok. Béta-adrenerg antagonisták.
 • Antiaritmiás szerek.
 • Diuretikumok. Antiepileptikumok.
 • A haemostasisra ható gyógyszerek: alvadásgátlók, thrombolítikumok, thrombocyta-funkciót befolyásoló szerek.
 • Az antimikrobás terápia alapelvei. Az empirikus antibiotikum-alkalmazás katéter-, lágyrész-, és légúti (respirátorterápiával kapcsolatos) infekciók esetén. Antibiotikum-profilaxis.
 • Antibiotikumok főbb típusai, jellemzői, alkalmazásai.

Aneszteziológia, FÁJDALOMTERÁPIA

 • A biztonságos érzéstelenítés személyi és tárgyi feltételei. Vonatkozó jogszabályok és irányelvek. A beteg preoperatív tájékoztatása, beleegyezése az aneszteziológiai beavatkozásokba. Az aneszteziológiai dokumentáció.
 • Az általános anesztézia mélységének monitorozása.
 • Környezeti tényezők és ártalmak a műtőben, munkahelyi kockázat és munkavédelmi előírások: tűz- és robbanásveszély, elektromos biztonság.
 • Levegőszennyeződés: N2O és párolgó anesztetikumok, határértékek. Elszívórendszerek, szellőzés.
 • Az altatógép részei: áramlásmérők, párologtatók, APL szelep, oxigén by-pass-szelep, CO2-abszorber. Az altatógép tisztítása, sterilizálása.
 • A biztonságos aneszteziológiai rendszer: nyomásvédelem, szétcsúszásvédelem, hipoxiavédelem, interlock-rendszer. Az altatógép ellenőrzése.
 • Narkózisrendszerek: nyílt rendszer, Mapleson-rendszerek, körlégzőrendszer.
 • A műtéti fektetés jelentősége, veszélyei.
 • Műtét alatti légzés és lélegeztetés. Az anesztézia, a sebészi beavatkozás és a fektetés hatása a légzésre.
 • Az anesztézia hatása a keringésre.
 • A perioperatív folyadékterápia elvei és gyakorlata.
 • Az aneszteziológiai ambulancia működése, szerepe. Az aneszteziológiai kockázat megítélése, állapotsúlyossági mutatók: ASA, Mallampati, kardiovaszkuláris rizikóbecslés.
 • Rutin preoperatív kivizsgálás menete műtéti súlyosság szerint: laboratóriumi vizsgálatok, EKG, mellkas-röntgenvizsgálat indikációi.
 • Kiegészítő preoperatív vizsgálatok indikációja és értékelése. Légzésfunkciós vizsgálatok, echocardiographia, EEG, az érrendszer Doppler-vizsgálata.
 • Légzőszervi betegek kivizsgálása és perioperatív ellátása (asthma, KALB, tbc).
 • Iszkémiás szívbetegek kivizsgálása és anesztéziája.
 • Egyéb szívbetegek kivizsgálása és anesztéziája: hypertonia, cardiomyopathia, vitiumok.
 • Szedálás helyi érzéstelenítésben végzett műtétekhez.
 • Az általános anesztézia bevezetésének módszerei. Fenntartás. Az anesztézia felfüggesztése.
 • "Low flow" és "Minimal flow" anesztézia.
 • Az intravénás aneszteziológiai módszerek: neurolept anesztézia, intravénás anesztézia, teljes intravénás anesztézia (TIVA, TCI).
 • Kombinált anesztézia.
 • Kontrollált hypotensio indikációi és módszerei.
 • Epidurális érzéstelenítés.
 • Spinális érzéstelenítés.
 • Perifériás idegblokkok. Intravénás regionális érzéstelenítés.
 • Aneszteziológiai szövődmények megelőzése, kezelése: intubációs szövődmények, aspiráció. Hypoxia és hyperkapnia. Ébrenlét általános anesztézia alatt.
 • Intraoperatív szövődmények felismerése, kezelése, megelőzése: pulmonalis embolia, légembolia, kardiovaszkuláris krízishelyzetek (ritmuszavarok, hypo- és hypertonia).
 • Malignus hyperthermia.
 • Posztoperatív ellátás. Ébredőszoba. A posztoperatív szak légzési és keringési szövődményei. Hányinger, hányás, remegés. Hypothermia.
 • Thrombosis profilaxis a perioperatív szakban. Tartósan antikoagulált beteg perioperatív ellátása.
 • Antithrombotikus kezelés és loko-regionális érzéstelenítés.
 • Túlsúlyos betegek anesztéziája.
 • Vérképzőszervi- és véralvadási zavarban szenvedő betegek perioperatív ellátása.
 • Májbetegség aneszteziológiai vonatkozásai.
 • Az akut alkohol-intoxikáció és a krónikus alkoholizmus aneszteziológiai vonatkozásai.
 • Vesebetegség aneszteziológiai vonatkozásai.
 • Endokrin kórképek aneszteziológiai vonatkozásai.
 • A diabeteses beteg előkészítése, anesztéziája és perioperatív ellátása.
 • A krónikus steroidterápia aneszteziológiai vonatkozásai. Anyagcsere-betegségek aneszteziológiai vonatkozásai.
 • A neuromuscularis betegségek aneszteziológiai vonatkozásai (myasthenia gravis, Guillan-Barre-szindróma, dystrophia myotonica).
 • Neurologiai betegségek aneszteziológiai vonatkozásai (epilepszia, cerebrovaszkuláris betegségek, Parkinson-kór, sclerosis multiplex, gerincvelői harántlézió).
 • A terhesség élettana és aneszteziológiai vonatkozásai. Nem szülészeti műtét terhesség alatt.
 • Minimálisan invazív beavatkozások anesztéziája, a laparoscopos beavatkozások aneszteziológiai vonatkozásai.
 • Ambuláns és egynapos sebészeti anesztézia: módszerek, betegszelekció, az elbocsátás kritériumai.
 • Műtőn kívüli anesztézia: ECT-kezelés anesztéziája. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások anesztéziája: radiológia, endoscopia, invazív bronchoscopia, PET.
 • Anesztézia hasi sebészeti és nőgyógyászati műtétekhez.
 • Az akut has (ileus, perforatio, peritonitis) aneszteziológiai vonatkozásai.
 • Urológiai anesztézia.
 • Mellkassebészeti műtétek anesztéziája.
 • Érsebészeti anesztézia. Carotis- és aortaműtétek. Sürgősségi nagyérsebészeti anesztézia.
 • Szívsebészeti anesztézia.
 • Idegsebészeti anesztézia. Neurotraumatológiai anesztézia.
 • Súlyos sérültek aanesztéziája (multi-, és politraumatizáció, mellkas-, koponya- és gerincsérülés)
 • Ortopédiai- és traumatológiai anesztézia. Időskori csípőtáji törések.
 • Égett és szeptikus betegek anesztéziája.
 • Szülészeti anesztézia: hüvelyi szülés epidurális anesztéziában, császármetszés és méhbetapintás.
 • Anesztézia patológiás terhességben: prae-eclampsia, eclampsia, HELLP-szindróma, postpartum vérzés, magzatvíz-embólia.
 • Fej-nyaksebészeti, fogászati, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti anesztézia.
 • Fül-orr-gégészeti anesztézia. Posttonsillectomiás vérzés. Fenyegető légúti elzáródás (idegentest, tumor, epiglottitis) anesztéziája.
 • Szemészeti anesztézia.
 • Szervtranszplantáció anesztéziája. Szervkivétel, beültetés.
 • Újszülött-, csecsemő- és gyermekanesztézia gyakorlata.
 • Sürgős műtétek előkészítésének és érzéstelenítésének szempontjai. A telt gyomrú beteg.
 • A traumás sokk anesztéziája.
 • A perioperatív fájdalomcsillapítás multimodális elve. A preemptív analgézia fogalma.
 • A perioperatív fájdalomcsillapítás gyakorlata. A gyógyszerbevitel formái, a PCA elve, alkalmazási módjai.
 • A posztoperatív fájdalomcsillapítás szervezése.
 • Posztoperatív fájdalomcsillapítás gyermekkorban.
 • A krónikus fájdalom okai, differenciál diagnosztika. Fájdalomambulancia.
 • Krónikus fájdalomcsillapítás: fejfájás, deréktáji fájdalom (low back pain), krónikus mozgásszervi betegség, neuropathiás és deafferentációs fájdalom.
 • A krónikus fájdalom gyógyszeres kezelése. Pszichés vezetés.
 • A krónikus fájdalom kezelésének egyéb módszerei: transzkután idegstimulálás, intraspinális adagoló rendszerek, epidurális katéter, idegblokádok.
 • A tumoros beteg fájdalomcsillapítása.

Intenzív terápia, SÜRGŐSSÉGI INTENZÍV BETEGELLÁTÁS, REANIMÁCIÓ

 • Az intenzív osztály szervezete, működési feltételei. Betegfelvétel és elbocsátás rendje.
 • A sürgősségi betegellátó osztály szervezete, működési feltételei. Betegfelvétel és elbocsátás rendje. Az intenzív betegellátás biztosítása.
 • Dokumentáció az intenzív és a sürgősségi osztályon.
 • Légútbiztosítás intenzív és sürgősségi osztályon: oro- és nasotrachealis intubálás, Fiberoscopos intubálás. Minitracheostomia, sebészi és percután tracheostomia. Indikációk. Szövődmények.
 • Oxigénterápia, indikációja, módjai, eszközei, veszélyei.
 • A mesterséges lélegeztetés indikációi.
 • Invazív és non-invazív lélegeztetés és módjai. Lélegeztetési stratégia.
 • Légzési fizioterápia módszerei. Inhalációs terápia. Párásítás gépi lélegeztetés alatt.
 • A lélegeztetés mellékhatásai és szövődményei.
 • Leszoktatás gépi lélegeztetésről.
 • Az ARDS kórélettana, definíciója, diagnózisa, gyógyszeres és respirációs terápiája.
 • Pneumoniák okai, típusai és kezelése.
 • A krónikus légzőszervi betegség akut exacerbációjának intenzív osztályos kezelése.
 • A status asthmaticus tünettana, kezelése.
 • Akut légútelzáródás gyermekkorban: croup, epiglottitis.
 • Az akut koronária szindróma diagnózisa, differenciáldiagnózisa és kezelési algoritmusa (ST-AMI, non-ST-AMI, instabil angina, stabil angina, Prinzmetal-angina).
 • Az acut myocardialis infarktus szövődményei és elhárításuk.
 • Akut bal szívfél elégtelenség. A kardiogén sokk. Kezelésük.
 • Supraventricularis ritmuszavarok diagnózisa és kezelése.
 • Ventricularis ritmuszavarok diagnózisa és kezelése.
 • Elektromos defibrilláció. Kardioverzió. Indikációk, előkészítés, anesztézia, antikoagulálás.
 • Ideiglenes és végleges pacemaker-kezelés indikációi, pacemaker-típusok.
 • Hypovolaemiás sokk és kezelése.
 • Anaphylaxiás sokk és kezelése.
 • A tüdőembólia diagnózisa és kezelése.
 • Hipertóniás krízis.
 • Cerebrovasculáris katasztrófák ellátása.
 • Peripartum szövődmények: (pre-)eclampsia, HELLP, Moschkowitz szindróma intenzív ellátása.
 • Agyhalál és donorgondozás.
 • Idegsebészeti intenzív ellátás.
 • A központi idegrendszer fertőzései. Meningitis kezelése.
 • Állapotsúlyossági pontrendszerek és prognosztizálás az intenzív terápiában.
 • Szedálás és relaxálás az intenzív osztályon. A nyugtalanság okai. Delírium. elvonási szindrómák.
 • Status epilepticus és intenzív kezelése.
 • Súlyos sérültek sürgősségi és intenzív terápiás ellátása (multi-, és politraumatizáció, mellkas-, koponya- és gerincsérülés)
 • Neuromuscularis megbetegedések intenzív terápiája (Guillain-Barre szindróma, myelitis transversa, myasthenia gravis, Eaton-Lambert szindróma).
 • Az immunszupprimált beteg intenzív terápiája.
 • Masszív transzfúzió.
 • Intenzív betegellátás és monitorozás intra-, és interhospitalis betegtranszport során.
 • A heveny veseelégtelenség. Konzervatív antiuraemiás kezelés.
 • Hemodialízis, peritonealis dialízis, hemofiltráció, CAVH, CVVH, hemoperfúzió, plazmaferezis.
 • Heveny májelégtelenség intenzív kezelése.
 • Diabeteses krízisállapotok.
 • Akut pancreatitis és kezelése.
 • Parenterális táplálás.
 • Enterális táplálás.
 • SIRS, szepszis, szeptikus sokk, többszervi elégtelenség fogalma, kórélettana.
 • A szepszis diagnosztikája és kezelésének alapelvei.
 • A szeptikus sokk jellegzetességei. Monitorozás, folyadék-, és vasopresszor-terápia.
 • Thyreotoxicus krízis: okai, diagnosztika, terápia.
 • Addison-krízis: okai, diagnosztika, terápia.
 • Heveny tápcsatornavérzések. Portális hypertensio.
 • Égési sérült sürgősségi és intenzív ellátása.
 • A kihűlés patofiziológiája, intenzív osztályos kezelése.
 • Mérgezettek ellátásának alapelvei.
 • Leggyakoribb mérgezések intenzív ellátása: kábítószerek, altatók, nyugtatók, antidepresszánsok, szívgyógyszerek.
 • Leggyakoribb mérgezések intenzív ellátása: permetezőszer, gomba, szénmonoxid.
 • Keringés- és légzésleállás diagnosztikája. A hirtelen szívhalál és a hirtelen halál definíciója, incidenciája.
 • A túlélési lánc fogalma. A túlélés prognózisát meghatározó tényezők.
 • Alapfokú újraélesztés és kiterjesztett alapfokú újraélesztés (BLS és EBLS). Automata külső defibrillátor (AED).
 • Emelt szintű újraélesztés (ALS).
 • Gyermek- és újszülött alapszintű és kiterjesztett újraélesztés.
 • A postresuscitatios időszak.
 • Az újraélesztés szervezése. Személyi és eszközös feltételek.
 • Koraszülöttek, újszülöttek, csecsemők és gyermekek intenzív ellátásának speciális szempontjai.
 • Nyelőcsőműtéteket követő posztoperatív intenzív terápia.
 • Hiperbarikus oxigénterápia.
 • Mellkasi drenázs alkalmazása az intenzív terápiában.
 • Bronchoscopia indikációi és módszerei.
 • Lágyrészinfekciók, szekunder peritonitis, katéterszepszis, VAP.
 • Decubitusvédelem és -ápolás.
 • Halálközeli állapotok, kommunikáció a betegekkel és a hozzátartozókkal, az ápolószemélyzet pszichés terhelése az intenzív osztályon.
 • Betegjogok érvényesítése.
 • Az intenzív osztályok tervezési működtetése és gazdasági igazgatása.