Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MAITT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

MAGYAR ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG

Tájékoztató film a Műtéti érzéstelenítésről

Nagy sávszélességű, gyors Internet kapcsolaton a film betöltése kb. 20-30 mp-ig tart. Ha nem indul el az automatikus lejátszás, kattintson a bal egérgombbal a fekete felületre, ekkor megjelennek a lejátszásvezérlők és elindíthatja a videót.

Aneszteziológia és intenzív terápia
SZAKKÉPZÉSI TÖRZSANYAG
2004.

Untitled Document

A szakmai Kollégium -- a 2003. december 5-én hozott határozata alapján -- a szakképzési témaköröket a következő módon tagolta.

 1. Anatómia, élettan, KÓRÉLETTAN
 2. Farmakológia
 3. Aneszteziológia, FÁJDALOMTERÁPIA
 4. Intenzív terápia, SÜRGŐSSÉGI INTENZÍV BETEGELLÁTÁS, REANIMÁCIÓ

Anatómia, élettan, KÓRÉLETTAN

 1. A bizonyítékon alapuló gyógyítás fogalma. Bázis statisztika: adateloszlás, Gauss görbe, szórás, medián, szignifikancia. Klinikai vizsgálatok tervezése és értékelése: kontrollcsoport, placebo, randomizálás, egyes-kettős vak próba, kizárás.
 2. Általános fizikai alapismeretek: erő, nyomás, áramlás, munka és energia. Diffúzió, ozmózis, ultrafiltráció. Ozmotikus és onkotikus nyomás. Gáztörvények.
 3. Orvosi gázrendszerek, gázpalackok, központi gázellátás, nyomásviszonyok, PIN-index.
 4. Gázmonitorozás fizikai alapelve és gyakorlata: O2, CO2, N2O, párolgó anesztetikumok.
 5. A felső légutak anatómiája és élettana.
 6. Az alsó légutak, mellkas, légzőizmok, tüdő, pleura funkcionális anatómiája.
 7. Légzésmechanikai paraméterek: légzési volumenek, FRC, záródási kapacitás, resistance, compliance. Alveolaris gázcsere.
 8. Ventilláció/perfúzió-megoszlás és zavarai (holttérlégzés, shuntkeringés, atelectasia).
 9. A légzés szabályozása.
 10. O2- és CO2-transzport. A vér O2-tartalma, O2-kínálat, extractio, a vénás vér O2-szaturációja.
 11. A szöveti oxigenizációt meghatározó tényezők: mikrocirkuláció, oxigénkínálat. A szöveti oxigenizáció megítélése.
 12. A légzési elégtelenség felosztása, etiológiája, diagnosztikája.
 13. A pulzoximetria és a kapnográfia fizikai alapelve és gyakorlata.
 14. A légzés monitorozása: kilélegzett CO2 mérése, légzési görbék, hurokgörbék, compliance, resistance.
 15. A légútbiztosítás eszközei és gyakorlata.
 16. A nehéz intubálás okai, predikciója. Nehéz intubálási algoritmus.
 17. A szív- és érrendszer anatómiája. Kanülálásra használatos artériák és vénák ill. régiójuk.
 18. A keringés élettana: vértérfogatok, kis- és nagyvérköri keringés, nyomásviszonyok az érrendszerben, szívciklus, Starling-mechanizmus, coronáriakeringés, kapilláriskeringés.
 19. A keringés szabályozása.
 20. A szív ingerületképző rendszere, az ingerületképzés zavarai.
 21. A szív ingerületvezető rendszere, az ingerületvezetés zavarai.
 22. A hemodinamika alapjai: a perctérfogat és meghatározói, mért és kalkulált paraméterek. A perctérfogat-meghatározás módszerei – termodilúció (art. pulm. katéter, pulzuskontúr-analízis, IKG, TOE), oesophagealis Doppler.
 23. A keringés monitorozása: direkt és indirekt vérnyomásmérés, EKG-monitorozás, ST-szegment-analízis, aritmiaanalízis.
 24. Echocardiographia alapjai, értékelése.
 25. Cor pulmonale chronicum kórélettana. Pulmonalis hypertensio.
 26. Folyadékterek. Az intravascularis volumen megítélése. Az extravascularis víztér monitorozása. A folyadékterek kóros változásai.
 27. Sav-bázis-egyensúly, pufferek, anionrés.
 28. Metabolikus acidózis és alkalózis.
 29. Respiratorikus és kevert sav-bázis-eltérések.
 30. Fontosabb ionzavarok (Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-).
 31. A folyadékterápia eszközei: infúziós pumpák, túlnyomásos adagolás, vér- és folyadék filterek. Vér- és folyadékmelegítők. Gyógyszeradagoló pumpák.
 32. A volumenpótlás alapelvei. Volumenterápia.
 33. Vérkészítmények és javallataik. Transzfúziós trigger.
 34. A vérmegtakarítás módjai és eszközei. Haemodilúció és autotranszfúzió.
 35. A haemostasis és zavarai, stressulcus-profilaxis az intenzív terápiában.
 36. A sokk kórélettana. Mikrocirkuláció és sejtmetabolizmus.
 37. Alapvető anyagcsere-folyamatok biokémiai alapjai. A postaggressziós állapot jellemzése, diagnosztikája. .
 38. Tápláltsági állapot megítélése. Energiaforgalom, energiaszükséglet és fedezésének lehetőségei. Napi bevitel tervezése, egyenleg készítése.
 39. A központi idegrendszer funkcionális anatómiája: agyvelő, gerincvelő, liquor, agyidegek, főbb központok lokalizációja.
 40. Az agyi vérkeringés alapfogalmai és szabályozása. Autoreguláció, Monroe-Kelly elv, az ICP és az azt befolyásoló tényezők.
 41. A fájdalom élettana, elméletek. A fájdalom megítélése.
 42. A vegetatív idegrendszer funkcionális anatómiája, élettana.
 43. A neuroaxiális érzéstelenítés anatómiai és élettani vonatkozásai.
 44. A neuromuscularis junctio élettana, a neuromuscularis blokk mechanizmusa, típusai. A relaxánshatás megszűnése ill. felfüggesztése.
 45. Központi idegrendszeri diagnosztika és monitorozás: CT, MR, carotis-UH, transcraniális Doppler, intracraniális nyomás monitorozás, bulbusoxymetria, EEG, kiváltott potenciál vizsgálatok, Glasgow Coma Skála.
 46. Speciális monitorozás: neuromuszkuláris funkció, kiváltott válasz, bispektrális index.
 47. Hőmérsékletmonitorozás. Intraoperatív hipotermia megelőzése, a betegmelegítés eszközei.
 48. Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok alapjai: CT, MRI, UH, PET, szcintigráfia.
 49. Ágymelletti laboratóriumi diagnosztika: vérgázanalízis, haemoximetria, szérumlaktát-meghatározás. PCT és troponin-T-teszt.
 50. Antiszepszis, aszepszis az intenzív osztályon. Nozokomiális fertőzések. Infekciókontroll.
 51. Az újszülött-, csecsemő- és gyermekkor anatómiai, élettani és farmakológiai sajátosságai.
 52. Az időskor élettani sajátosságai, az anesztézia szempontjai.
 53. Kórházhigiénés szabályok az intenzív terápiában.


Farmakológia

 1. Farmakokinetikai- és farmakodinámiás alapfogalmak: gyógyszerfelszívódás és eloszlás, kompartmentmodellek. pKa, biológiai hozzáférhetőség, first-pass-hatás, biotranszformáció, excretio. Dózis-válasz-görbék.
 2. Gyógyszerinterakciók. Tachyphylaxia. Anaphylactoid reakció, anaphylaxia.
 3. A premedikáció gyógyszerei: anxiolytikumok, antisialogok, prokinetikus és antiemetikus gyógyszerek, H2- és protonpumpa-antagonisták.
 4. Narkóziselméletek. A narkózis stádiumai (Guedel-féle).
 5. Az anesztetikumok hatásának molekuláris alapja.
 6. Párolgó inhalációs anesztetikumok.
 7. A N2O és párolgó inhalációs anesztetikumok felvétele és megoszlása: vér-gáz-megoszlási koefficiens, MAC-érték. Koncentrációs és második gázeffektus. Diffúziós hypoxia.
 8. Nem barbiturát típusú intravénás altatószerek.
 9. Benzodiazepinek és antagonistájuk, barbiturátok.
 10. Depolarizáló izomrelaxánsok.
 11. Nem depolarizáló izomrelaxánsok.
 12. Helyi érzéstelenítők gyógyszertana.
 13. A vegetatív idegrendszer gyógyszertana.
 14. Ópiátreceptorok és endogen ligandok.
 15. Opioid analgetikumok, agonisták és antagonisták.
 16. Non-steroid gyulladáscsökkentők, salicylátok és pyrazolonok.Steroidok.
 17. Az akut respirációs terápia gyógyszerei: theophyllin, béta-adrenerg agonisták, anticholinerg szerek, mucolytikumok, prosztacyclin származékok, nitrogén-monoxid.
 18. Vasopressorok és inotrop szerek (béta-mimetikumok, digitalis, Ca-csatorna érzékenyítő és foszfodieszteráz-gátló).
 19. Vasodilatatorok. Béta-adrenerg antagonisták.
 20. Antiaritmiás szerek.
 21. Diuretikumok. Antiepileptikumok.
 22. A haemostasisra ható gyógyszerek: alvadásgátlók, thrombolítikumok, thrombocyta-funkciót befolyásoló szerek.
 23. Az antimikrobás terápia alapelvei. Az empirikus antibiotikum-alkalmazás katéter-, lágyrész-, és légúti (respirátorterápiával kapcsolatos) infekciók esetén. Antibiotikum-profilaxis.
 24. Antibiotikumok főbb típusai, jellemzői, alkalmazásai.


Aneszteziológia, FÁJDALOMTERÁPIA

 1. A biztonságos érzéstelenítés személyi és tárgyi feltételei. Vonatkozó jogszabályok és irányelvek. A beteg preoperatív tájékoztatása, beleegyezése az aneszteziológiai beavatkozásokba. Az aneszteziológiai dokumentáció.
 2. Az általános anesztézia mélységének monitorozása.
 3. Környezeti tényezők és ártalmak a műtőben, munkahelyi kockázat és munkavédelmi előírások: tűz- és robbanásveszély, elektromos biztonság.
 4. Levegőszennyeződés: N2O és párolgó anesztetikumok, határértékek. Elszívórendszerek, szellőzés.
 5. Az altatógép részei: áramlásmérők, párologtatók, APL szelep, oxigén by-pass-szelep, CO2-abszorber. Az altatógép tisztítása, sterilizálása.
 6. A biztonságos aneszteziológiai rendszer: nyomásvédelem, szétcsúszásvédelem, hipoxiavédelem, interlock-rendszer. Az altatógép ellenőrzése.
 7. Narkózisrendszerek: nyílt rendszer, Mapleson-rendszerek, körlégzőrendszer.
 8. A műtéti fektetés jelentősége, veszélyei.
 9. Műtét alatti légzés és lélegeztetés. Az anesztézia, a sebészi beavatkozás és a fektetés hatása a légzésre.
 10. Az anesztézia hatása a keringésre.
 11. A perioperatív folyadékterápia elvei és gyakorlata.
 12. Az aneszteziológiai ambulancia működése, szerepe. Az aneszteziológiai kockázat megítélése, állapotsúlyossági mutatók: ASA, Mallampati, kardiovaszkuláris rizikóbecslés.
 13. Rutin preoperatív kivizsgálás menete műtéti súlyosság szerint: laboratóriumi vizsgálatok, EKG, mellkas-röntgenvizsgálat indikációi.
 14. Kiegészítő preoperatív vizsgálatok indikációja és értékelése. Légzésfunkciós vizsgálatok,  echocardiographia, EEG, az érrendszer Doppler-vizsgálata.
 15. Légzőszervi betegek kivizsgálása és perioperatív ellátása (asthma, KALB, tbc).
 16. Iszkémiás szívbetegek kivizsgálása és anesztéziája.
 17. Egyéb szívbetegek kivizsgálása és anesztéziája: hypertonia, cardiomyopathia, vitiumok.
 18. Szedálás helyi érzéstelenítésben végzett műtétekhez.
 19. Az általános anesztézia bevezetésének módszerei. Fenntartás. Az anesztézia felfüggesztése.
 20. "Low flow" és "Minimal flow" anesztézia.
 21. Az intravénás aneszteziológiai módszerek: neurolept anesztézia, intravénás anesztézia, teljes intravénás anesztézia (TIVA, TCI).
 22. Kombinált anesztézia.
 23. Kontrollált hypotensio indikációi és módszerei.
 24. Epidurális  érzéstelenítés.
 25. Spinális érzéstelenítés.
 26. Perifériás idegblokkok. Intravénás regionális érzéstelenítés.
 27. Aneszteziológiai szövődmények megelőzése, kezelése: intubációs szövődmények, aspiráció. Hypoxia és hyperkapnia. Ébrenlét általános anesztézia alatt.
 28. Intraoperatív szövődmények felismerése, kezelése, megelőzése: pulmonalis embolia, légembolia, kardiovaszkuláris krízishelyzetek (ritmuszavarok, hypo- és hypertonia).
 29. Malignus hyperthermia.
 30. Posztoperatív ellátás. Ébredőszoba. A posztoperatív szak légzési és keringési szövődményei. Hányinger, hányás, remegés. Hypothermia.
 31. Thrombosis profilaxis a perioperatív szakban. Tartósan antikoagulált beteg perioperatív ellátása.
 32. Antithrombotikus kezelés és loko-regionális érzéstelenítés.
 33. Túlsúlyos betegek anesztéziája.
 34. Vérképzőszervi- és véralvadási zavarban szenvedő betegek perioperatív ellátása.
 35. Májbetegség aneszteziológiai vonatkozásai.
 36. Az akut alkohol-intoxikáció és a krónikus alkoholizmus aneszteziológiai vonatkozásai.
 37. Vesebetegség aneszteziológiai vonatkozásai.
 38. Endokrin kórképek aneszteziológiai vonatkozásai.
 39. A diabeteses beteg előkészítése, anesztéziája és perioperatív ellátása.
 40. A krónikus steroidterápia aneszteziológiai vonatkozásai. Anyagcsere-betegségek aneszteziológiai vonatkozásai.
 41. A neuromuscularis betegségek aneszteziológiai vonatkozásai (myasthenia gravis, Guillan-Barre-szindróma, dystrophia myotonica).
 42. Neurologiai betegségek aneszteziológiai vonatkozásai (epilepszia, cerebrovaszkuláris betegségek, Parkinson-kór, sclerosis multiplex, gerincvelői harántlézió).
 43. A terhesség élettana és aneszteziológiai vonatkozásai. Nem szülészeti műtét terhesség alatt.
 44. Minimálisan invazív beavatkozások anesztéziája, a laparoscopos beavatkozások aneszteziológiai vonatkozásai.
 45. Ambuláns és egynapos sebészeti anesztézia: módszerek, betegszelekció, az elbocsátás kritériumai.
 46. Műtőn kívüli anesztézia: ECT-kezelés anesztéziája. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások anesztéziája: radiológia, endoscopia, invazív bronchoscopia, PET.
 47. Anesztézia hasi sebészeti és nőgyógyászati műtétekhez.
 48. Az akut has (ileus, perforatio, peritonitis) aneszteziológiai vonatkozásai.
 49. Urológiai anesztézia.
 50. Mellkassebészeti műtétek anesztéziája.
 51. Érsebészeti anesztézia. Carotis- és aortaműtétek. Sürgősségi nagyérsebészeti anesztézia.
 52. Szívsebészeti anesztézia.
 53. Idegsebészeti anesztézia. Neurotraumatológiai anesztézia.
 54. Súlyos sérültek aanesztéziája (multi-, és politraumatizáció, mellkas-, koponya- és gerincsérülés)
 55.  
 56. Ortopédiai- és traumatológiai anesztézia. Időskori csípőtáji törések.
 57. Égett és szeptikus betegek anesztéziája.
 58. Szülészeti anesztézia: hüvelyi szülés epidurális anesztéziában, császármetszés és méhbetapintás.
 59. Anesztézia patológiás terhességben: prae-eclampsia, eclampsia, HELLP-szindróma, postpartum vérzés, magzatvíz-embólia.
 60. Fej-nyaksebészeti, fogászati, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti anesztézia.
 61. Fül-orr-gégészeti anesztézia. Posttonsillectomiás vérzés. Fenyegető légúti elzáródás (idegentest, tumor, epiglottitis) anesztéziája.
 62. Szemészeti anesztézia.
 63. Szervtranszplantáció anesztéziája. Szervkivétel, beültetés.
 64. Újszülött-, csecsemő- és gyermekanesztézia gyakorlata.
 65. Sürgős műtétek előkészítésének és érzéstelenítésének szempontjai. A telt gyomrú beteg.
 66. A traumás sokk anesztéziája.
 67. A perioperatív fájdalomcsillapítás multimodális elve. A preemptív analgézia fogalma.
 68. A perioperatív fájdalomcsillapítás gyakorlata. A gyógyszerbevitel formái, a PCA elve, alkalmazási módjai.
 69. A posztoperatív fájdalomcsillapítás szervezése.
 70. Posztoperatív fájdalomcsillapítás gyermekkorban.
 71. A krónikus fájdalom okai, differenciál diagnosztika. Fájdalomambulancia.
 72. Krónikus fájdalomcsillapítás: fejfájás, deréktáji fájdalom (low back pain), krónikus mozgásszervi betegség, neuropathiás és deafferentációs fájdalom.
 73. A krónikus fájdalom gyógyszeres kezelése. Pszichés vezetés.
 74. A krónikus fájdalom kezelésének egyéb módszerei: transzkután idegstimulálás, intraspinális adagoló rendszerek, epidurális katéter, idegblokádok.
 75. A tumoros beteg fájdalomcsillapítása.


Intenzív terápia, SÜRGŐSSÉGI INTENZÍV BETEGELLÁTÁS, REANIMÁCIÓ

 1. Az intenzív osztály szervezete, működési feltételei. Betegfelvétel és elbocsátás rendje.
 2. A sürgősségi betegellátó osztály szervezete, működési feltételei. Betegfelvétel és elbocsátás rendje. Az intenzív betegellátás biztosítása.
 3. Dokumentáció az intenzív és a sürgősségi osztályon.
 4. Légútbiztosítás intenzív és sürgősségi osztályon: oro- és nasotrachealis intubálás, Fiberoscopos intubálás. Minitracheostomia, sebészi és percután tracheostomia. Indikációk. Szövődmények.
 5. Oxigénterápia, indikációja, módjai, eszközei, veszélyei.
 6. A mesterséges lélegeztetés indikációi.
 7. Invazív és non-invazív lélegeztetés és módjai. Lélegeztetési stratégia.
 8. Légzési fizioterápia módszerei. Inhalációs terápia. Párásítás gépi lélegeztetés alatt.
 9. A lélegeztetés mellékhatásai és szövődményei.
 10. Leszoktatás gépi lélegeztetésről.
 11. Az ARDS kórélettana, definíciója, diagnózisa, gyógyszeres és respirációs terápiája.
 12. Pneumoniák okai, típusai és kezelése.
 13. A krónikus légzőszervi betegség akut exacerbációjának intenzív osztályos kezelése.
 14. A status asthmaticus tünettana, kezelése.
 15. Akut légútelzáródás gyermekkorban: croup, epiglottitis.
 16. Az akut koronária szindróma diagnózisa, differenciáldiagnózisa és kezelési algoritmusa (ST-AMI, non-ST-AMI, instabil angina, stabil angina, Prinzmetal-angina).
 17. Az acut myocardialis infarktus szövődményei és elhárításuk.
 18. Akut bal szívfél elégtelenség. A kardiogén sokk. Kezelésük.
 19. Supraventricularis ritmuszavarok diagnózisa és kezelése.
 20. Ventricularis ritmuszavarok diagnózisa és kezelése.
 21. Elektromos defibrilláció. Kardioverzió. Indikációk, előkészítés, anesztézia, antikoagulálás.
 22. Ideiglenes és végleges pacemaker-kezelés indikációi, pacemaker-típusok.
 23. Hypovolaemiás sokk és kezelése.
 24. Anaphylaxiás sokk és kezelése.
 25. A tüdőembólia diagnózisa és kezelése.
 26. Hipertóniás krízis.
 27. Cerebrovasculáris katasztrófák ellátása.
 28. Peripartum szövődmények: (pre-)eclampsia, HELLP, Moschkowitz szindróma intenzív ellátása.
 29. Agyhalál és donorgondozás.
 30. Idegsebészeti intenzív ellátás.
 31. A központi idegrendszer fertőzései. Meningitis kezelése.
 32. Állapotsúlyossági pontrendszerek és prognosztizálás az intenzív terápiában.
 33. Szedálás és relaxálás az intenzív osztályon. A nyugtalanság okai. Delírium. elvonási szindrómák.
 34. Status epilepticus és intenzív kezelése.
 35. Súlyos sérültek sürgősségi és intenzív terápiás ellátása (multi-, és politraumatizáció, mellkas-, koponya- és gerincsérülés)
 36. Neuromuscularis megbetegedések intenzív terápiája (Guillain-Barre szindróma, myelitis transversa, myasthenia gravis, Eaton-Lambert szindróma).
 37. Az immunszupprimált beteg intenzív terápiája.
 38. Masszív transzfúzió.
 39. Intenzív betegellátás és monitorozás intra-, és interhospitalis betegtranszport során.
 40. A heveny veseelégtelenség. Konzervatív antiuraemiás kezelés.
 41. Hemodialízis, peritonealis dialízis, hemofiltráció, CAVH, CVVH, hemoperfúzió, plazmaferezis.
 42. Heveny májelégtelenség intenzív kezelése.
 43. Diabeteses krízisállapotok.
 44. Akut pancreatitis és kezelése.
 45. Parenterális táplálás.
 46. Enterális táplálás.
 47. SIRS, szepszis, szeptikus sokk, többszervi elégtelenség fogalma, kórélettana.
 48. A szepszis diagnosztikája és kezelésének alapelvei.
 49. A szeptikus sokk jellegzetességei. Monitorozás, folyadék-, és vasopresszor-terápia.
 50. Thyreotoxicus krízis: okai, diagnosztika, terápia.
 51. Addison-krízis: okai, diagnosztika, terápia.
 52. Heveny tápcsatornavérzések. Portális hypertensio.
 53. Égési sérült sürgősségi és intenzív ellátása.
 54. A kihűlés patofiziológiája, intenzív osztályos kezelése.
 55. Mérgezettek ellátásának alapelvei.
 56. Leggyakoribb mérgezések intenzív ellátása: kábítószerek, altatók, nyugtatók, antidepresszánsok, szívgyógyszerek.
 57. Leggyakoribb mérgezések intenzív ellátása: permetezőszer, gomba, szénmonoxid.
 58. Keringés- és légzésleállás diagnosztikája. A hirtelen szívhalál és a hirtelen halál definíciója, incidenciája.
 59. A túlélési lánc fogalma. A túlélés prognózisát meghatározó tényezők.
 60. Alapfokú újraélesztés és kiterjesztett alapfokú újraélesztés (BLS és EBLS). Automata külső defibrillátor (AED).
 61. Emelt szintű újraélesztés (ALS).
 62. Gyermek- és újszülött alapszintű és kiterjesztett újraélesztés.
 63. A postresuscitatios időszak.
 64. Az újraélesztés szervezése. Személyi és eszközös feltételek.
 65. Koraszülöttek, újszülöttek, csecsemők és gyermekek intenzív ellátásának speciális szempontjai.
 66. Nyelőcsőműtéteket követő posztoperatív intenzív terápia.
 67. Hiperbarikus oxigénterápia.
 68. Mellkasi drenázs alkalmazása az intenzív terápiában.
 69. Bronchoscopia indikációi és módszerei.
 70. Lágyrészinfekciók, szekunder peritonitis, katéterszepszis, VAP.
 71. Decubitusvédelem és -ápolás.
 72. Halálközeli állapotok, kommunikáció a betegekkel és a hozzátartozókkal, az ápolószemélyzet pszichés terhelése az intenzív osztályon.
 73. Betegjogok érvényesítése.
 74. Az intenzív osztályok tervezési működtetése és gazdasági igazgatása.