Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MAITT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

MAGYAR ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG

Tájékoztató film a Műtéti érzéstelenítésről

Nagy sávszélességű, gyors Internet kapcsolaton a film betöltése kb. 20-30 mp-ig tart. Ha nem indul el az automatikus lejátszás, kattintson a bal egérgombbal a fekete felületre, ekkor megjelennek a lejátszásvezérlők és elindíthatja a videót.

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

* Elnök a MAITT mindenkori elnöke,
tagjai az aktív egyetemi tanárok
és a Szakmai Kollégium
Tagozatának elnöke

dr. Csontos Csaba
dr. Babik Barna


Felkért referátumok:dr. Tassonyi Edömér
Eredeti közlemények:dr. Mühl Diana
Összefoglaló tanulmányok:dr. Iványi Zsolt
Élettani jegyzetek:dr. Babik Barna
Esetismertetések:dr. Bobek Ilona
Folyóirat-referátumok:dr. Szentkereszty Zoltán
Webszerkesztő:dr. Nagy Géza

dr. Csomós Ákos

dr. Bogár Lajosdr. Fülesdi Béla
dr. Gál Jánosdr. Babik Barna


Pécsi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Intézet
7624 Pécs Ifjúság u.13
Telefon/fax: +3672535832;+3672503681
e-mail: csontos.csaba@pte.hu, bogar.lajos@pte.hu


dr. Csontos Csaba

ISSN 0133-5405 (Nyomtatott)

ISSN 2732-2459 (Online)

 • Tartalom / Content
 • Főszerkesztői levél

  Dr. Csomós Ákos

  Kedves Kollégák!
  Az előző számunk beköszöntőjét azzal kezdtem, hogy nagy örömmel fogok hozzá, mert először közöltünk gyermek anesztéziával foglalkozó cikkeket. Ezzel kapcsolatos örömöm továbbra is teljes, és ismételten szeretném arra kérni gyermek aneszteziológus kollégáinkat, hogy legyenek aktívak és küldjenek hozzánk kéziratokat, esetismertetéseket vagy egyszerűen csak véleményüket egy megjelent anyagunkról.

 • Folyamatos non-invazív vérnyomásmérés Peňaz-elven működő ujj-pletizmográfiás eszközzel az intenzív osztályon

  Simon J., Bogáts G., Rudas L., Zöllei É.

  A Peňaz-elven muködő folyamatos artériás nyomásmonitorok évtizedek óta jelentenek nagy ígéretet az aneszteziológia számára, de a gyakorlatban elsősorban az élettani laboratóriumokban nyertek felhasználást. Nyolc alanyban, (életkoruk 54±12 év), tanulmányoztuk hogy a Peňaz elven működő eszköz, az intraartériás méréshez viszonyítva milyen pontossággal méri az artériás középnyomás (MAP) abszolút értékeit. Öt-öt ciklus átlagában bekövetkező nyomásváltozás invazív illetve noninvazív mérésével, illetve az így nyert adatok összevetésével, az eszköz trend-monitor funkcióját is teszteltük. A noninvazív mérések átlagosan +4,47±7,23 Hgmm-rel túlbecsülték az invazív úton mért MAP-ot. A Peňaz elv alapján meghatározott MAP esetenkén közel 20 Hgmm-rel tért el az invazív méréstől. A nyomásváltozásokat a véres-, illetve a Peňaz elven működő eszköz nagyon hasonló módon mérte (R=0,9, p<0,001). A noninvazív úton mért SPV értékek tendenciaszerűen kisebbek voltak, mint az invazív értékek, így a noninvazív eszköz az invazívhoz viszonyítva, széles tetszőleges SPV határérték sávban vizsgálva, az esetek 7-15%-ában tévesen minősítette „határérték alattinak” az SPV-t. A Peňaz elvű noninvazív eszközzel folytatott monitorozás az abszolút nyomásértékek meghatározásában esetenként klinikailag is releváns tévedésekkel jár, melyek miatt nem válthatja ki az invazív monitorozást.

 • Az egytüdős lélegeztetés nem okoz agyi deszaturációt tüdőprotektív, normokapniás lélegeztetés során

  Végh T., Szatmári Sz., Juhász M., László I., Takács I., Szegedi L., Fülesdi B.

  Egy korábbi közlemény szerint a mellkassebészeti műtétek során alkalmazott tüdőprotektív egytüdős lélegeztetés (OLV) az agyi parenchima oxigén deszaturációját okozza. Tanulmányunk célja az volt, hogy normokapnia fenntartása tüdőprotektív egytüdős lélegeztetés alatt hogyan befolyásolja az agyi oxigén szaturációt (COS) illetve az agyi vérátáramlást. Vizsgálatunkba 15 - legalább egy órás egytüdős lélegeztetésben részesülő - mellkassebészeti műtétre kerülő beteget vontunk be. Az agyi oxigén szaturációt folyamatosan INVOS 5100C Cerebral Oxymeter System-mel, míg az agyi véráramlást az arteria cerebri mediaban (MCAV) transzkraniális Dopplerrel mértük. Artériás vérgáz vizsgálatra vért vettünk műtét előtt, háton fekvő és oldalfekvő helyzetben kéttüdős lélegeztetés alatt, valamint egytüdős lélegeztetés során 15 percenként. A COS szignifikánsan megnőtt a kéttüdős lélegeztetés megkezdése után és stabil maradt a vizsgálat ideje alatt. Egytüdős lélegeztetésre való áttérés után sem találtunk a COS-ban szignifikáns változást. Csak az egytüdős lélegeztetés 60. perce után találtunk szignifikáns csökkenést az agyi oxigén szaturációban a kéttüdős lélegeztetéshez képest. Az agyi véráramlásban viszont nem találtunk szignifikáns változást a vizsgálat ideje alatt. Eredményeink alátámasztják, hogy az egytüdős lélegeztetés nem okoz csökkenést az agyi oxigén szaturációban és az agyi keringésben amennyiben normokapniára törekszünk a műtét során.

 • Az agyi arteriolák funkciója szepszishez asszociált enkefalopátiában károsodott

  Szatmári Sz., Végh T., Kovács E., Molnár Csilla, Antek Cs., Takács I., Fülesdi B.

  A szepszishez társuló enkefalopátia (SAE) kórélettana nem maradéktalanul ismert. Az egyik lehetséges mechanizmus a szisztémás gyulladás okozta megváltozott agyi kapilláris ér funkció. Jelen tanulmányunk célja megvizsgálni, hogy a SAE rontja-e az agyi vazomotor-reaktivitást. A szepszis kritériumainak megfelelő, hemodinamikai zavart nem mutató, de különböző súlyosságú tudatzavarral rendelkező betegeket vontunk be a vizsgálatba. Kontroll csoportként vazoreaktivitást befolyásoló betegségektől mentes, nem szeptikus, felnőtt önkéntesek adatai szolgáltak. Transzkraniális Doppler áramlási sebesség mérést végeztünk az a. cerebri mediaban nyugalomban és 5, 10, 15 és 20 perccel a 15mg/ttkg dózisban alkalmazott acetazolamid beadása után. A vazoreaktivitás idobeni lefolyását (cerebrovaszkuláris reaktivitás CVR), illetve a reakció maximális mértékét (cerebrovaszkuláris rezerv kapacitás CRC) hasonlítottuk össze a két csoport között. A SAE csoport betegei lassabban reagáltak a vazodilatációs stimulusra, mint a kontroll csoport. A maximális vazodilatációs hatás a SAE betegekben kisebb mértékű volt, mint a kontroll csoportban (CRC SAE, 46,2±15,9%; CRC kontroll: 29,4±15,8%, p<0,01). Mindezek alapján azt a következtetést vonjuk le, hogy a SAE betegek cerebrovaszkuláris reaktivitása károsodott, ami az agyi rezisztencia-arteriolák funkciójának érintettségére utal. Eredményeink alátámasztják a szepszis korai fázisában a hemodinamikai monitorozás és a megfelelő hemodinamikai támogatás jelentőségét, hogy a szisztémás vérnyomás változásainak az agyi vérátáramlásra kifejtett kedvezőtlen hatása megelőzhető legyen.

 • A kórboncolás jelentősége napjainkban

  Korsós A., Fricska N.A., Rudas L.

  A kórboncolások száma az utóbbi évtizedekben világszerte drámaian csökken, melynek összetett okai vannak. A kórboncolás ugyanakkor a XXI. században is változatlan fontossággal bír az orvostudomány számtalan területén. Az autopszia eredményei által nyert tudományos és epidemiológiai-statisztikai információkon túl a klinikai és boncolási diagnózisok összevetése is rendkívüli jelentőségű. A major diszkrepancia arány évtizedek óta közel változatlan. Az adatok megfelelő körültekintéssel kezelendőek, értelmezésükhöz az egységes (Goldman-féle) terminológiai pontos ismerete elengedhetetlen. Az eredményeket alapvetően befolyásolja a boncolási arány. A boncolási ráta és a diagnosztikus tévedési arány közötti fordított összefüggés egyértelmű; az alacsony számú boncolások legtöbbje a tisztázatlannak tartott esetekben történik. Mind a diagnosztikus egyezés, mind a diszkrepancia egyaránt fontos visszajelzést biztosít a gyakorló orvoslás számára, s megfelelően magas boncolási arány mellett minőségbiztosítási mutatóként használható. Az utóbbi évtizedekben a betegségtípusok is változtak, a medicina fejlődésével a várható élettartam hosszabbodik, ez viszont új kórképek kialakulásának lehetőségét teremti meg. A múlt században a hibás klinikai diagnózisok leggyakrabban a thromboemboliás kórképekben (myocardialis infarctus, pulmonális embolia) születtek, de az utóbbi 15 évben az infekciók vették át a vezető szerepet. A kórboncolás kiemelt jelentőségű az intenzív osztályon elhunyt betegeknél. Itt a betegségek típusa, a gyakran hiányos anamnézis, az obszervációs idő rövidsége és a beteg instabil állapota miatt kivitelezhetetlen vizsgálatok miatt a kórházi átlagnál nagyobb a tisztázatlan halálokok aránya. A kórboncolások szükségessége vitathatatlan, a kórboncolási arány növekedésével pótolhatatlan információkhoz juthatunk, melyeket az aktív gyógyításban lehetne kamatoztatni, s az egészségügyi ellátás színvonalának javítására lehetne fordítani.

 • Az influenza, súlyos influenza kezelése – nemzetközi tapasztalatok

  Bobek Ilona, Ludwig Endre, Újhelyi Enikő

  Az új A(H1N1) influenza eddig már több százezer, laboratóriumban igazolt megbetegedést okozott világszerte. Az eddigi klinikai megfigyelésekről publikált adatok a családorvosi szolgálatok illetve az intenzív osztályok aránytalan nagy terheléséről számoltak be.

 • Bilaterális ultrahang vezérelt Transversus Abdominis Plain (TAP) blokk alkalmazása alhasi műtét posztoperatív fájdalomcsillapítására

  Ribiczey S, Gyetvai R., Répássy T., Tallós G.

  A Transversus Abdominis Plain (TAP) egy virtuális anatómiai tér a musculus obiquus internus abdominis és musculus transversus abdominis között; az ebbe a térbe adott helyi érzéstelenítovel szenzoros blokkot hozhatunk létre az Th.9/10–L.1 szegmentumra kiterjedően. Esetünkben egy 43 éves nobeteg elektív abdominális hysterectomia műtétjéhez használtuk a TAP blokkot posztoperatív fájdalomcsillapítás céljából. Az anesztézia indukciót követően kétoldali ultrahang-vezérelt TAP blokkot végeztünk szövődménymentesen 30–30 ml 0,25%-os bupivacainnal, mely kielégítő posztoperatív fájdalomcsillapítást (Vizuális Analóg Skála 3/10) biztosított a műtét napján. A TAP blokk alkalmazásával javítható a betegek komfortja saját tapasztalatunk és a társszakmák véleménye szerint is.

 • Késői bal tüdőfél atelectasia sikeres non-invazív kezelése

  Őzse M., Fülöp Cs., Gellérfi I., Kollárné Túri Zs., Darvas K., Csomós Á.

  Az intenzív osztályos ápolás ritka késői szövődménye a pulmonalis atelectasia. Egy 44 éves férfi esetét ismertetjük, aki sürgős mellkassebészeti műtéten esett át akut aorta disszekció miatt. A posztoperatíve kialakult többszervi elégtelenségből felépülve, a gépi lélegeztetésről a 16 napon szoktattuk le betegünket. Ápolásának 24. napján, 5 nappal a tracheostomiás kanül eltávolítását követően, teljes bal tüdőfélre terjedő atelectasia alakult ki. A bal tüdő expandálását intubálás nélkül, non-invazív lélegeztetés, bronchoscopos leszívás és intenzív légzőtorna segítségével kezeltünk. Esetünkben az atelectasiára hajlamosító tényező lehetett a végtag amputáció miatti csökkent mobilitás.

 • Bispektrális index által vezetett narkózis laparaszkópos kolecisztektómia során szívtranszplantált betegnél

  Márton S., Dancs K., Ghosh S., Falusi B.

  A szívátültetés ismeretlen eredetű dilatatív kardiomiopátia, valamint végstádiumú szívbetegség esetén általánosan elfogadott műtéti beavatkozás. Sikeres transzplantáció után a betegek New York Heart Association (NYHA) egyes csoportjába kerülhetnek vissza, ennek ellenére e betegcsoport műtéti érzéstelenítése számos szövődménnyel járhat, melynek legfontosabb oka, hogy a transzplantált szív denervált. Esetismertetésünkben egy 53 éves, szívtranszplantáción átesett beteg bispektrális-index (BIS) által vezetett narkózisát ismertetjük laparaszkópos epeeltávolításhoz.

 • A gyűrűporc nyomása a hypopharynx összeszűkülését okozza: a nyelőcső pozíciója irreleváns

  Dr. Kovács Zoltán

  Teltgyomrú betegek narkózisának bevezetésekor a gyomortartalom regurgitációjának elkerülése érdekében végzett manővert, a gyűrűporc nyomását (CP) Sellick írta le először 1961-ben. Az ő eredeti leírása szerint a manőver végrehajtása közben a nyelőcső cranialis végét nyomjuk össze a gyűrűporc és a nyaki csigolyák teste között. A manőver hatásosságát kérdőjelezi meg egy a közelmúltban megjelent cikk, melynek szerzője szerint az általa végzett vizsgáltok során a vizsgált személyek több mint 50%-ban a nyelőcső laterálisan van a gyűrűporchoz képest, és a Sellick manőver végzése közben ez az arány 90%-ra nő. Jelen cikk szerzői azt a két célt tűzték ki, hogy meghatározzák a CP manőver pontos anatómiai hátterét, valamint a manőver hatásosságát bizonyítsák.

 • Hydrocortison mikrocirkulációt módosító hatása szeptikus sokkos betegekben

  Dr. Szentkereszty Zoltán

  Szeptikus sokkban a mikrocirkuláció (MC) zavara a megfelelő globális oxigénkínálat esetén is nagyban hozzájárul a szervelégtelenség kialakulásához. Számos tanulmány igazolta szepszisben a MC zavarát, ami a funkcionáló kapillárisok sűrűségének csökkenésében és a véráramlás heterogenitásában mutatkozik. E jelenség hátterében többek között vvt reológiai eltérések, a leukociták endothelhez történő adhéziójának zavara, endotel diszfunkció és interstíciális ödémaképződés állhatnak. Az orthogonal polarization spectral imaging technique (OPSIT) lehetővé teszi a MC direkt betegágy melletti vizsgálatát. Amint a feltételezett vagy igazolt relatív mellékveseelégtelenségen alapuló mérsékelt dózisú hydrocortison (HC) kezelés elősegíti a sokk rendeződését és javítja az értónust, feltételezhető annak MC-t befolyásoló hatása is.

 • Beszámoló a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 20. Nemzeti Kongresszusáról

  Dr. Dárdai Ernő

  2009. november 27-28-án tartotta a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 20. nemzeti kongresszusát. A szokásokhoz híven – páratlan év lévén – Budapesten szerveztük a kongresszust a Rege Szállóban. A kongresszus fő témája: „A mesterséges táplálás hazai helyzete” volt és a gazdasági recesszióra való tekintettel a logó bátor kiállást mutatott az alultápláltság ellen, mely Társaságunk hitvallása: „Alimentare necesse est.”

 • ESA Hírek

  dr. Bobek Ilona

 • Belföldi kongresszusok/továbbképzések
 • Felhívás szerzőinkhez