Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MAITT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

MAGYAR ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG

Tájékoztató film a Műtéti érzéstelenítésről

Nagy sávszélességű, gyors Internet kapcsolaton a film betöltése kb. 20-30 mp-ig tart. Ha nem indul el az automatikus lejátszás, kattintson a bal egérgombbal a fekete felületre, ekkor megjelennek a lejátszásvezérlők és elindíthatja a videót.

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

* Elnök a MAITT mindenkori elnöke,
tagjai az aktív egyetemi tanárok
és a Szakmai Kollégium
Tagozatának elnöke

dr. Csontos Csaba
dr. Babik Barna


Felkért referátumok:dr. Tassonyi Edömér
Eredeti közlemények:dr. Mühl Diana
Összefoglaló tanulmányok:dr. Iványi Zsolt
Élettani jegyzetek:dr. Babik Barna
Esetismertetések:dr. Bobek Ilona
Folyóirat-referátumok:dr. Szentkereszty Zoltán
Webszerkesztő:dr. Nagy Géza

dr. Csomós Ákos

dr. Bogár Lajosdr. Fülesdi Béla
dr. Gál Jánosdr. Babik Barna


Pécsi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Intézet
7624 Pécs Ifjúság u.13
Telefon/fax: +3672535832;+3672503681
e-mail: csontos.csaba@pte.hu, bogar.lajos@pte.hu


dr. Csontos Csaba

ISSN 0133-5405 (Nyomtatott)

ISSN 2732-2459 (Online)

 • Tartalom / Content
 • Főszerkesztői levél

  Dr. Csomós Ákos

  Kedves Kollégák!
  Nagy örömmel fogtam hozzá a mostani számunk beköszöntőjének írásához. Miért? Mert az újság történetében fontos lépésként, szélesebbre nyitottuk a kapunkat, és gyermek anesztéziával foglalkozó cikkeket közlünk. Sőt, a tematikus szerkezeti felépítés hagyományát követve, a felkért referátumot és az élettani jegyzeteket is a témához igazítottuk. A közelgő ősz okán a referátum nem csak gyermek-aneszteziológusok számára hasznos: Altassuk vagy ne a náthás gyermeket? A kapcsolódó élettani jegyzet a gyermekkor sajátosságaival foglalkozik, és meggyőzi az olvasót arról, hogy a „kisgyermek nem miniatűr felnőtt”. Ez úton is szeretném bátorítani a gyermek aneszteziológusokat, hogy küldjék be hozzánk a tudományos munkáikat, esetismertetéseiket, a hozzászólásaikat.

 • A gyermekkori súlyos szepszis és a szeptikus sokk kezelésének szakmai irányelve

  Dr. Újhelyi Enikő

 • Előre jelzi-e az extravaszkuláris tüdővíz index emelkedése a kialakuló szepszist súlyos égési sérülést szenvedett betegeknél?

  Bognár Zsuzsanna, Földi Viktor, Rézmán Barbara, Bogár Lajos, Csontos Csaba

  Szepszis és a kialakuló többszervi elégtelenség az égett betegek vezető haláloka, ezért a korai diagnózis és a specifikus terápia elengedhetetlen. Tanulmányunkban az extravaszkuláris tüdővíz index (EVLWI) alakulását figyeltük súlyos égési sérülést szenvedett betegeknél, illetve ennek alkalmasságát vizsgálatuk a fellépő szepszis diagnosztizálására és a prognózis megítélésére. Korábbi tanulmányban kimutatták, hogy EVLWI nem emelkedik nagy mennyiségű intravaszkuláris folyadéktöltés és légúti égés következtében. Vizsgáltunkban az EVLWI és procalcitonin (PCT) változását követtük a klinikai jelek alapján felállított szepszisdiagnózist megelőző és az azt követő 3 napon. Az EVLWI már a szepszist megelőző napon jelentős növekedést mutatott mind a túlélő, mind az elhunytak csoportjában, melyet a PCT emelkedése követett az infekció napján alátámasztva ezzel a szepszis diagnózisát. A vizsgálat végén az EVLWI az elhunytaknál további emelkedést mutatott és szintje magasabb maradt a kiinduláshoz képest. A szepszis klinikai diagnózisát megelőző napon mért 9 ml/kg EVLWI érték 90%-os szenzitivitással és 72%-os specificitással jelezte előre a kialakuló szepszist. Eredményeink alapján az emelkedő EVLWI korai jele lehet a kialakuló bakteriális infekciónak égett betegeknél, tartósan emelkedett szintje a rossz prognózist jelezheti.

 • NT-proBNP: a szeptikus komplikáció korai markere újraélesztett betegekben

  Molnár Tihamér, Kőszegi Tamás, Bogár Lajos, Szakmány Tamás

  Kritikus állapotú betegekben a nátriuretikus peptid a kardiális diszfunkció és a halálozás prediktora. Cardio-pulmonális reszuszcitációt követően a szeptikus jelek monitorozása a globális agyi hypoxia indukálta immunológiai alterációk miatt differenciáldiagnosztikai problémát vet fel. Tanulmányunkban a nátriuretikus peptid N-terminális prohormonja (NT-proBNP) és a procalcitonin (PCT) szérumszintjének összefüggéseit vizsgáltuk sikeres, kórházon belüli újraélesztést követoen a szeptikus komplikációk szempontjából. Összesen 35 beteget vontunk be a prospektív leíró tanulmányunkba. Valamennyien a sikeres újraélesztés után intenzív osztályra kerültek. A szepszist az ACCP/SCCM konszenzuskonferencia kritériumai alapján diagnosztizáltuk. Sorozatos PCT- és NTproBNP- mérések az intenzív osztályos felvételkor (T0), 24 (T24) illetve 72 óra múlva (T72) történtek. A keringésmegállás megoszlása: 25 asystolia/pulzus nélküli elektromos tevékenység (ASYS/PEA) és 10 kamrafibrilláció (VF). Az ASYS/PEA csoportban 7 esetben alakult ki szeptikus (S) komplikáció. A szeptikus betegekben mind a PCT, mind az NT-proBNP szérumszintje szignifikáns magasabb volt a T0 időpontban, de a két marker között szignifikáns korrelációt nem találtunk. Habár az NTproBNP szérumszintje a VF csoportban magasabb volt mint a nemzetközi irodalomban megadott normál tartomány, az ASYS/PEA alcsoportokban (S, NS) mért értéktől nem különbözött szignifikáns mértékben. A magas 72 órán belüli mortalitás (összmortalitás: 22/35, ASYS/PEA: 20/25, VF: 2/10) miatt a 24 ill. 72 órás biomarker értékek nem voltak összehasonlíthatók az egyes alcsoportokban. Reanimált betegekben az NT-proBNP emelkedése összefügg a kezdeti ritmussal (PEA/VF). A VF csoportban az emelkedett NT-proBNP-szint a kamrafibrillációt általában megeloző súlyos szívizom-iszkémiával magyarázható, míg a szeptikus csoportban az NT-proBNP a procalcitoninhoz hasonlóan viselkedett.

 • A náthás gyermek anesztéziája: altassuk vagy ne?

  Mikos Borbála dr.

  A szerző egy a napi gyakorlatban sokszor előforduló problémával foglalkozik: elaltathatjuk-e azt a gyermeket, aki náthás? Ennek megbeszéléséhez először elemzi azt, hogy az anesztézia szempontjából rizikófaktort jelent-e a felső légúti infekció? Milyen patofiziológiai változásokat idéz elő az, ha elaltatjuk a náthás gyermeket? Az infekció súlyosságának megítéléséhez több pontrendszert is ismertet, végül a klinikai munkánk során jól használható ajánlást, illetve algoritmust ismertet.

 • Megfontolt gyorsaság: az ideális gyermekaneszteziológus ismérve ?

  Velkey György dr., Mikos Borbála dr.

  A gyermek megszületésétől felnőtté válásáig fokozott gondoskodásra, figyelemre, növekvő, fejlődő szervezete egyéni igényeinek sajátos szempontok alapján történő kielégítésére szorul a szülő-gyermek kapcsolat átlagos mindennapjaiban is. Ezeknek a sajátosságoknak a figyelembe vétele nem csupán elvárhatóvá, hanem alapvető szakmai követelménnyé válik gyógyító és anesztéziai tevékenységünk során. Amennyiben rutinszerűen alkalmazzuk a felnőtteknél általános érvényű fiziológiai és technikai irányelveket, veszélyeztethetjük a gyermek periés intraoperatív biztonságát, növekedhet mind a morbiditás, mind a mortalitás. A közlemény alapvető célkitűzése –a kis testméretekből adódó technikai nehézségek áthidalásának lehetőségei mellett-mindazon élettani sajátosságok, valamint a befejezetlen szervfejlődés következtében a felnőttektől lényegesen eltérő szervfunkciók ismertetése, melyek objektív bizonyítékai annak, hogy a kisgyermek nem miniatűr felnőtt.

 • A Sugammadex első hazai felhasználásának eredményei

  Fejes Zoltán dr., Kovács Mihály dr., Bráz Krisztina dr., Nagy Géza dr.

  Magyarországon elsőként vizsgáltuk klinikai körülmények között a sugammadex használatát, laparoszkópos epehólyag eltávolítás (LC) és mellkas műtét esetében. Két esetet ismertetünk, melyek a Sugammadex további használhatóságát hivatottak illusztrálni, emellett 25 narkózis során teszteltük a gyógyszert és a rocuroniummal végzett neuromuszkuláris blokk felfüggesztésének körülményeit. A neuromuszkuláris monitorozást a nervus ulnaris train of four (TOF) ingerlésével végeztük, a műtétek teljes időtartamában. A sugammadexet a neuromuszkuláris blokk mélységétől függően dozíroztuk. Vizsgálataink során a sugammadex beadástól a 0,9-es TOF értékig eltelt idő átlagául 128 másodpercet kaptunk. A gyógyszer beadásától számítva, átlag 195 másodperc alatt extubáltuk a betegeket. A szer alkalmazásához köthetően mindent összevetve átlagosan 10 perces időnyereséget könyvelhettünk el két műtét között. A szakirodalomban leírt adatokkal összehasonlítva gyakorlatilag nem találtuk jelentős eltérést a sugammadex hatékonyságát, gyorsaságát és biztonságát illetően.

 • Transzpulmonális termodilúciós monitor és artéria pulmonális katéter használata magas rizikójú szívbeteg mellkassebészeti műtéte során

  Végh Tamás dr., Béczy Krisztina dr., Juhász Marianna dr., Sira Gábor dr., Balogh László dr., Veres Lukács dr., Fülesdi Béla dr.

  Mellkassebészeti műtétek anesztéziája, valamint a posztoperatív kezelés során létfontosságú az adekvát hemodinamikai monitorozás, kiváltképpen nagy rizikójú beteg esetén. A mellkassebészeti műtétek során alkalmazott monitorozási metódus megválasztása nagymértékben függ a beteg állapotától, a műtét kiterjedtségétől, az aneszteziológus tapasztaltságától és nem utolsó sorban az anyagi lehetőségektől. Jelenleg nincs egységesen elfogadott ajánlás a nagyrizikójú betegek mellkassebészeti műtéte során alkalmazott hemodinamikai monitorozás módszeréről. A szerzők egy szívtranszplantáció előtt álló beteg tüdőrezekciós műtéte során alkalmazott módszert mutatnak be.

 • Felső légúti obstrukció (negatív nyomás) okozta tüdőödéma

  Sütő Balázs dr.

  A felső légúti obstrukció okozta negatív nyomás következtében kialakuló tüdőödéma viszonylag ritka, ám annál veszélyesebb aneszteziológiai komplikáció. A tüdőödéma perceken belül súlyos hypoxiához vezethet, de általában jól reagál oxigén terápiára, pozitív nyomású lélegeztetésre, diuretikum adására. Esetünkben egy fülorr- gégészeti műtétet követően, az ébredési fázisban kialakult akut tüdőödéma esetét ismertetjük, mely az ébredőszobában nem oldódott és a beteg intenzív osztályos kezelésre szorult. Többszöri sikertelen ébresztési kísérlet után a posztoperatív 3. napon perkután tracheosztóma elvégzése történt, melyet csak 10 nappal később sikerült eltávolítani. Az extubáció időpontjának helyes megválasztása, az esetlegesen kialakuló obstrukció megelőzésére irányuló intézkedések rendkívül fontosak.

 • Aneszteziológus által végzett echocardiographia hatása a perioperatív ellátásra nem-szívsebészeti műtéteknél

  Dr. Szentkereszty Zoltán

  A transoesophagealis echocardiographia (TOE) értékes perioperatív hemodinamikai (HD) monitorozási módszer, emellett segítséget adhat szívsebészeti döntésekhez is. Újabban az érdeklődés arra irányul, hogy a transthoracalis echocardiographia (TTE) is hasonlóan hasznos-e nem szívsebészeti betegeknél.

 • A kézhigiénére és az érkatéter ápolásra irányuló prevenciós stratégia hatása a katéterrel kapcsolatos véráramfertőzések incidenciájára

  Dr. Farkas Anikó

  A tanulmány körébe egy svájci egyetemi központ 52 intenzív ágyán kezelt betegeket vonták be, akik 5, különböző profilú, vezetésű intenzív osztály betegei voltak (belgyógyászat, általános sebészet, idegsebészet, traumatológia, szív- és érsebészet). Prospektív vizsgálatot végeztek (aktív surveillance) a kanülhasználatról és az ezzel összefüggő véráram-fertőzésekről. 4 hónapos felmérő periódusban (499 beteg, 6200 katéternap), majd 5 hónapos intervenciós periódusban folyt a vizsgálat (8500 beteg, 7279 katéternap), a kettő között 2 hónapnyi továbbképző periódust iktattak közbe (továbbképzés, az intervenció), ápolók és orvosok számára.

 • Szakmai kollégiumi hírek

  Fülesdi Béla, dr. Bobek Ilona

  Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
  Június 19-én megtartotta első teljes létszámú ülését a Szakmai Kollégium. Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy hosszú évek után újra jelen volt a Minisztérium összekötoje Dr. Engelbrecht Imre személyében.

 • Kongresszusi naptár
 • Felhívás szerzőinkhez