Magyar Tüdőgyógyász Teniszkupa

Tizenhét év nem túl nagy idő, de alkalmat ad arra, hogy a fiókok mélyéből előkerült fotók nyomán végig pillantsunk a Tüdőgyógyász Tenisz Kupák történetén.
Hogyan is kezdődött hát? A Békés megyei egészségügyi átalakulások (integráció, megyei kórház alkohológiai részlegének a Tüdőkórház területére való kitelepítése) tereprendezéssel jártak. A sok bosszússággal járó átszervezés melléktermékeként az addig elhanyagolt salakos teniszpályát műanyagborítású váltotta fel. Ünnepélyes avatására meghívtuk Gulyás István örökös magyar bajnokot, a Magyar Tenisz Szövetség elnökét is, aki meleg szavakkal köszöntötte az új létesítményt és bíztató szavai továbbgondolkodásra ösztönöztek bennünket a későbbi hasznosítást illetően. Az új pályának együtt örültünk a szomszéd megyékből át-át ruccanó labdakedvelő barátainkkal, köztük a korán elhalálozott kedves, vidám, sebész Radeczky Gáborral. Ezekből a szórványos, eseti kapcsolatokból született meg az ötlet: adjon ezentúl Gyula otthont az országos szintű Tüdőgyógyász Tenisz Kupának, amit a közben fellelkesített Schweiger Ottóval kétfordulósra terveztük úgy, hogy a tavaszi mérkőzések házigazdája Gyula, az őszié a Korányi legyen. Ebből a 4-5 csapat részvételével 1984-ben indult kezdeményezésből nőtt ki mára az ország egész területét átszövő, változó helyszínű kupa-forduló.
A Kupa létrehozásának eszmei alapja a tüdőgyógyász hálózatban dolgozó fiatal és kevésbé fiatal, a szakmát éppencsak ízlelgető, vagy már a pálya csúcsán lévő amatőrök közötti szakmai, emberi sportbarátság kialakítása, fenntartása és erősítése volt. Ezt a célt a mögöttünk álló tizenhét esztendőben, túl a 30. találkozón több-kevesebb sikerrel meg is tudtuk valósítani és a kisebb-nagyobb-a sportban megszokott-torzsalkodások közepette igaz barátságok, eltéphetetlen kapcsolatok szerveződtek az egészséges vetélkedés során.

Kívánom, hogy az életrevalóságát már bizonyított viadal-sorozat váljék nemes hagyománnyá és példázza még sok éven át a tüdőgyógyász hálózat rendületlen együvé tartozását a harmadik évezredben is.

Sok sikert, nemes vetélkedést kívánva: Dr. Kási Gyula

2001. október 11.