Beszámoló a Magyar Tüdőgyógyász Társaság keretein belül működő Onkopulmonológiai Munkacsoport és Onkopulmonológiai Szekció tevékenységéről (1994 – 2001 )

 

1994. április 27-én dr. Ostoros Gyula beadvánnyal fordult dr. Magyar Pálhoz, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Főtitkárához, melyben kérte, hogy a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) Elnöksége járuljon hozzá, hogy az MTT keretein belül létrejöhessen egy a tüdőrákkal foglalkozó csoport, Onkopulmonológiai Munkacsoport néven. A Főtitkár úr 1994. Május 5-i válaszlevelében ismertette azt az Elnökségi határozatot, mely támogatja a Munkacsoport megalakulását. 1994. Május 25-én megalakult az MTT keretein belül működő Onkopulmonológiai Munkacsoport. A Munkacsoport alapító tagjai : dr. Bajcsay András, dr. Kas József, dr. Ostoros Gyula, dr. Pápai Zsolt, dr. Pölöskei Anna, dr. Szima Barna, dr. Szondy Klára, dr. Tolnay Edina, dr. Tóth Éva Katalin,  dr. Varga Ilona. A Munkacsoport vezetőjének dr. Ostoros Gyulát, helyettesének dr. Szondy Klárát választotta meg. Kialakították a Munkacsoport célkitűzéseit:

1994. November 24-én máig is emlékezetes igen nagysikerű tudományos fórumot szerveztünk „Vitás kérdések a tüdőrák kezelésében”. A tudományos ülés moderátora dr. Eckhardt Sándor Professzor Úr volt, míg az előadók: dr. Kánitz Éva, dr. Horváth Ákos, dr. Kecskés László, dr. Strausz János voltak.

1995. október 20-án jelent meg a Lege Artis Medicinae különszáma, mely az Onkopulmonológiai Munkacsoport hathatós közreműködésével az 1994. november 24-i tudományos fórum előadásait közlemények formájában jelentette meg. A LAM különszám előszavában ismertetésre kerültek az Onkopulmonológiai Munkacsoport  tervei, illetőleg a közlemények a tüdőrák problémakörének széles tárházát és a legújabb ismereteket közvetítették.

Figyelembe véve a tüdőgyógyász társadalom nagy érdeklődését a tüdő malignus betegségeivel kapcsolatban a Munkacsoport úgy döntött, hogy Szekcióvá alakulási kérelmét benyújtja a Társaság Elnöksége felé. E kérelmet az Elnökség elfogadta, így 1995. március 23-án megalakult a Magyar Tüdőgyógyász Társaság keretein belül működő Onkopulmonológiai Szekció (OPS). Az alakuló közgyűlésen dr. Eckhardt Sándor Professzor Úr tartott előadást a „Tüdőrák kezelésének új útjai” címmel. E közgyűlésen az Onkopulmonológiai Szekció Vezetőségébe a következőket választották meg: dr. Appel Judit, dr. Csekeő Attila, dr. Horváth Ákos, dr. Kas József, dr. Kánitz Éva, dr. Kecskés László, dr. Lukács Judit, dr. Ostoros Gyula, dr. Strausz János, dr. Szondy Klára. Az Onkopulmonológia Szekcióba több, mint 100 tag jelentkezett. Az 1995. április 20-i Vezetőségi Értekezleten dr. Ostoros Gyulát az Onkopulmonológiai Szekcó Elnökévé, dr. Szondy Klárát Titkárává választották. Elkészítette a Vezetőség a Szekció Programját és Működési Szabályzatát. A XXI-ik Pécsett megrendezett Nemzeti Rákkongresszus egyik fő témája a tüdőrák volt, melyet az Onkológus Társasággal közösen rendeztünk meg. Több, mint negyven tüdőrákkal kapcsolatos előadás hangzott el, mely többszöröse volt a hasonló témájú, korábbi években elhangzott előadások számával összehasonlítva. Ebben az évben a Fiatal Pulmonológusok Tudományos Fórumán a fő téma a tüdőrák volt. A Fórum előadóinak zöme az OPS vezetőségi tagjai közül kerültek ki. Az OPS alakuló közgyűlésén elhangzott előadás (dr. Eckhardt Sándor: A tüdőrák kezelésének új útjai”) közlemény formájában jelent meg a Medicína Thoracalisban.

1996-ban elkészítettük a Nemzeti Rákkontroll Program Tüdőrákkal kapcsolatos fejezetét és eljuttattuk az Országos Onkológiai Intézetbe. 1996. október 1-én Onkopulmonológiai Kazuisztika Fórumot rendeztünk. E Fórumot 18 előadás hangzott el igen magas színvonalon, a legjobb előadásokat jutalomban részesítettük. Aktívan részt vettünk a Tüdőrákkal kapcsolatos Szakmai Irányelvek kialakításában. A klinikai onkológus szakvizsgajelöltek részére öt előadás hangzott el, melyből négyet az OPS Vezetőségi tagjai tartottak meg.

1997. április 18-án és 19-én került megrendezésre Szombathelyen a II-ik Onkopulmonológiai Kazuisztikai Fórum. E Fórumon 34 előadás hangzott el, az ország minden tájáról érkezett előadóktól. A legjobb előadások előadói értékes jutalmakban részesültek. E rendezvény mind szakmailag, mind pedig kulturális programok tekintetében kiválóan szervezett volt, köszönhetően dr. Kecskés László és dr. Gautier Barna munkájának. Ez évben megjelent a Lege Artis Medicinae külön számában a Szakmai Kollégium ajánlása „A tüdőrák diagnosztikájának és kezelésének irányelveiről”, melyben Szekciónk Vezetősége is aktívan közreműködött.

1998. januárjában hivatalosan megpályáztuk az 1999-ik évi Közép Európai Tüdőrák Kongresszus megrendezését, melyet megkaptunk. Az 1998-as esztendő java részét e Kongresszus szervezésével töltöttünk. Elkészítettük a Korányi Statisztikai Évkönyv tüdőrákkal kapcsolatos modernizálási tervezet (dr. Pataki Géza) véleményezését. 1998. December 11 és 12-én Szekciónk megalakulásának történetében először Mosdóson igen sikeres kihelyezett Vezetőségi Ülést tartottunk Nagy élmény és öröm volt a helyiekkel eszmét cserélni s vendéglátóink vendégszeretetét élvezni.

1999-es év kiemelten sikeresnek mondható az Onkopulmonológiai Szekció életében. A magyar tüdőgyógyászati onkológia történetében eddig példátlan módon egy az egész országot behálózó előadás sorozatot szerveztünk a tüdőrákkal kapcsolatos aktuális információk megvitatása céljából. Az év folyamán eljutottunk Pécsre, Szombathelyre, Deszkre, Debrecenbe és Budapestre. Ezen az előadássorozaton példátlanul magas volt a résztvevők száma, megközelítően ezer. Áttekintettük a tüdőrák csaknem minden problémakörét az epidemiológiát, a prevenciót, a molekuláris biológiát  a diagnosztikát és a terápiát. Az előadássorozatnak volt egy állandó előadó csapata, mely kiegészült a helyi szakemberekkel. Elmondható, hogy mind szervezés, mind pedig szakmai szempontból ez az előadássorozat kiemelkedően jól sikerült.

Az 1999-es év kiemelkedően fontos eseménye a 6-ik Közép Európai Tüdőrák Kongresszus megrendezése volt, melyre szeptember 1 és 4 között került sor. A Konferencián csaknem 400 regisztrált személy vett részt, a világ minden tájáról (Elefántcsont part, Korea, Kína, Japán, USA, Dél-Amerika, Európa csaknem minden országa). E Kongresszus mind erkölcsi, mind szakmai, mind a kulturális programok, mind pedig az anyagi bevétel szempontjából kitűnően sikerült. A Kongresszus Elnöke dr. Ostoros Gyula titkára dr. Szondy Klára, a szervező bizottság tagjai dr. Bogos Krisztina, dr. Moldvay Judit és dr. Csekeő Attila voltak. Az 1999-es év végén a Szakmai Kollégium Elnökének felkérésére állásfoglalás tervezetet készítettünk a tüdőrákos betegek komplex ellátásával kapcsolatban.

2000. Március 2-án Vezetőségválasztó Közgyűlést tartottunk. Az újonnan megválasztott vezetőség névsora: Bogos Krisztina, Csekeő Attila, Horváth Ákos, Kánitz Éva, Kecskés László, Lantos Ákos Lukács Judit, Ostoros Gyula Strausz János, Szondy Klára, majd a vezetőség ismét Ostoros Gyulát választotta elnöknek, Szondy Klárát titkárnak. A tudományos program keretében Thierry Berghmans belga professzor, a Jules Bordet Klinika Professzora  tartott érdekes előadást  „A tüdőrák haematológiai és infectologiai szövődményeinek kezelése” címmel.

2001. Február 22-én több, mint kétszáz résztvevővel „Hőterápia-tüdőrák” címmel rendeztünk tudományos fórumot. 2001. Áprilisában került sor a III-ik Onkopulmonológiai Kazuisztikai Fórumra Nyíregyházán. Huszonöt igen érdekes prezentáció hangzott el. A legjobb három előadó jutalomban részesült. A Kazuisztikai Fórum sikeres megrendezése Erfán József  munkáját dicséri. Jelenleg a tüdőrákkal és a pleura malignus megbetegedéseivel kapcsolatos szakmai irányelvek megújításán dolgozunk-     

 2001. június.

                                                  dr. Ostoros Gyula
                                  Az Onkopulmonológiai Szekció elnöke 

 

OPS Vezetőség névsora:

Bogos Krisztina (Korányi)
Csekeő Attila (Korányi)
Horváth Ákos (Debrecen, Sugárterápiás Tanszék)
Kánitz Éva (Korányi)
Kecskés László (Szombathely, Markusovszky Kh.)
Lantos Ákos ( Pulm. Klinika)
Lukács Judit (János Kh. Pulm. Oszt.)
Ostoros Gyula (Korányi)
Strausz János (Törökbálint)
Szondy Klára (Pulm. Klinika)

Beszámoló az Onkopulmonológiai Szekció tevékenységéről (1999 )

1999-es év kiemelten sikeresnek mondható az Onkopulmonológiai Szekció életében. A magyar tüdőgyógyászati onkológia történetében eddig példátlan módon egy az egész országot behálózó előadás sorozatot szerveztünk a tüdőrákkal kapcsolatos aktuális információk megvitatása céljából. Az év folyamán eljutottunk Pécsre, Szombathelyre, Deszkre, Debrecenbe és Budapestre. Ezen az előadássorozaton példátlanul magas volt a résztvevők száma, megközelítően ezer. Áttekintettük a tüdőrák csaknem minden problémakörét az epidemiológiát, a prevenciót, a molekuláris biológiát  a diagnosztikát és a terápiát. Az előadássorozatnak volt egy állandó előadó csapata, mely kiegészült a helyi szakemberekkel.

Elmondható, hogy mind szervezési, mind pedig szakmai szempontból ez az előadássorozat kiemelkedően jól sikerült. Terveink szerint külön szám formájában a Magyar Onkológia című lapban az elhangzott előadások tudományos közlemény formájában megjelennek.

Az 1999-es év kiemelkedően fontos eseménye a 6-ik Közép Európai Tüdőrák Kongresszus megrendezése volt, melyre szeptember 1 és 4 között került sor. A Konferencián csaknem 400 regisztrált személy vett részt, a világ minden tájáról (Elefántcsont part, Korea, Kína, Japán, USA, Dél-Amerika, Európa csaknem minden országa). E Kongresszus mind erkölcsi, mind szakmai, mind a kulturális programok, mind pedig az anyagi bevétel szempontjából kitűnően sikerült. A Kongresszus Elnöke dr. Ostoros Gyula titkára dr. Szondy Klára, a szervező bizottság tagjai dr. Bogos Krisztina, dr. Moldvay Judit és dr. Csekeő Attila voltak.

Az 1999-es év végén a Szakmai Kollégium Elnökének felkérésére állásfoglalás tervezetet készítettünk a tüdőrákos betegek komplex ellátásával kapcsolatban. Ez év március 2-án tartjuk a szekció Tisztújító Közgyűlését, melyre külföldi előadót is meghívunk, aki a tüdőrák szupportív kezeléséről fog előadást tartani. 

Kérem e beszámoló elfogadását.

 2000. január

                                                  Dr. Ostoros Gyula
                                  Az Onkopulmonológiai Szekció elnöke

Az Onkopulmonológiai Szekció Tagja Részére

Kedves Kolléga(nő) !

Bizony eltelt öt év azóta, hogy törekvéseink eredménnyel jártak és megalakulhatott a Magyar Tüdőgyógyász Társaság keretein belül működő Onkopulmonológiai Munkacsoport, majd Szekció. Az idő fényesen igazolta elképzeléseink jogosságát, hogy a mind szomorúbb és fájdalmasabb statisztikai adatok alapján a tüdőrák megbetegedéssel mind szélesebb körben és mind szervezettebben szükséges foglalkozni. Fogadják el mellékelt beszámolónkat, mely úgy érezzük megfelel korábbi elképzeléseinknek és az elvárásoknak. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy nem csak Európában, hanem még kontinensünkön túl is elismeréssel nyugtázott, sikeres nemzetközi kongresszust rendeztünk meg a múlt évben.

A Tüdőgyógyász Társaság nevében megpályáztuk a 11-ik Tüdőrák Világkongresszust. Tokió, Vancouver után lehet, hogy Budapest következik? Ha nem, akkor is Magyarország pályázatát mérlegeli a Tüdőrákkal foglalkozó legnagyobb világszervezet az IASLC.

Végezetül, de nem utolsó sorban, tisztelettel köszönjük meg az Onkopulmonológiai Szekció Vezetősége nevében azt, hogy támogatták elképzeléseinket.

Nagyon kérjük Önt, hogy a 2000. Március 2-án megrendezendő Tisztújító Közgyűlésen és az azt követő tudományos programon részt venni szíveskedjék!

 

A mielőbbi találkozás reményében szeretettel üdvözöljük, az  Onkopulmonológiai Szekció Vezetősége nevében:

Dr. Szondy Klára
titkár

Dr. Ostoros Gyula
elnök