Kassay Dezső emlékérem

A Magyar Bronchológus Egyesület határozata a Kassay Dezső emlékérem és jutalom adományozásáról

1. A  Kassay Dezső emlékérem és jutalom (továbbiakban érem) alapítása és célja

Az érmet a 10. Bronchológiai és 10.Broncho-oesophagológiai Világkongresszus szervezői hozták létre. A  Magyar Bronchológus Egyesület közgyűlése jelen határozatával megerősíti az eredeti szándékot, hogy az érem az eljövendő évtizedekben új és nemes céllal szolgálja szakmánkat.

A Magyar Bronchológus Egyesület, mely a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Szekciója,

KASSAY DEZSŐ

a ma már nélkülözhetetlen bronchoscopia magyarországi meghonosítója születésének centenáriumán

elhatározza, hogy a jövőben a pulmonológia, különösen a bronchológia fejlődése érdekében éremmel tüntet ki arra érdemes orvosokat, kutatókat.

2. Az érem neve: Kassay Dezső emlékérem

Az érem alkotója: Szathmáry Gyöngyi szobrász művész.

Az érem leírása: Az érem bronzból készült, az érem elülső lapján Kassay Dezső domborított mellképe látható, a fej két oldalán látható felirat: KASSAY DEZSŐ, 1899-1981

Az érem hátsó lapján a jutalmazott neve és a jutalmazás évszáma lesz feltüntetve ( Az érem formailag ebben tér el a 10. Bronchológiai és 10.Broncho-oesophagológiai Világkongresszuson kiadottól, melyet a világkongresszuson más kritériumok alapján adtak át).

Az érmet kísérő oklevél szövege:

A Magyar Bronchológus Egyesület, mely a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Szekciója,

KASSAY DEZSŐ

éremmel jutalmazza a bronchológia fejlődése érdekében végzett munkájáért

.............................-t

Dátum, aláírások: MBE elnök és titkár

3. A jutalmazandó kiválasztása:

A jutalmazásra kiválasztott magyar természetes személy a klinikai orvostudomány, meghatározóan a bronchoscopia területén végzett tudományos munkássága alapján kaphatja meg az érmet.

A kiválasztásnál meghatározó szempont a jelölt tudományos munkássága és az érem "életmű jutalom" jellege.

A jutalmazandó személyére a Magyar Bronchológus Egyesület bármely öt tagja tehet írásbeli javaslatot. A javaslathoz maximum egy oldalas indoklás szükséges.

Az érem adományozását a Magyar Bronchológus Egyesület vezetősége kétévente ítéli meg.

A javaslat beadásának határideje: az adományozást megelőző év december elseje.

A javaslatokat a Magyar Bronchológus Egyesület vezetősége az adományozás évében január 31-ig bírálja el. A jutalmazottak száma kétévente 0-2 (alkalmas jelöltek esetén egy alkalommal maximum kettő érmet lehet adományozni, ez nem kötelező).

A jutalmazott(ak) kiválasztása az alkalmas jelöltek közül titkos szavazással, egyszerű többség alapján történik (szavazat egyenlőség esetén a Magyar Bronchológus Egyesület elnöke dönt).

A Magyar Bronchológus Egyesület vezetősége az érem adományozásához Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökségének írásbeli egyetértését kéri.

4. Az érem átadása:

A Kassay Dezső emlékérem átadására 2000 januártól kétévente a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Nagygyűlésén kerül sor. Az érmet a Magyar Bronchológus Egyesület és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke adja át. Az átadást követően a jutalmazott előadást tart az általa választott témában.

5.  Az éremhez tartozó jutalom:

1000.- DM-nek megfelelő nettó forint összeg az átadás hónapjának első napján érvényes váltási középérték alapján.

Kelt,  Mosdós, 1999. november 12-én

Dr. Zsiray Miklós MBE elnök                     dr.Baktai György MBE titkár

KIEGÉSZÍTÉS: Az MBE a Kassay Dezső emlékérmet és jutalmat 1999.november 12-én alapította. Az MBE közgyűlése a fenti szöveget az alapítás napján Mosdóson elfogadta. Az MBE vezetősége a szabályzat 5. pontját 2001 februárban az alábbiak szerint módosította:

5.Az éremhez tartozó jutalom: Tudományos konferencián, megbeszélésen való részvételhez számla ellenében felhasználható 1000.- DM-nek megfelelő nettó forint összeg. (Az összeget az átadást követő egy évben a teljesítés napján érvényes váltási középérték alapján, azt követően az átadást követően 365 nappal érvényes árfolyam alapján kell kiszámítani.)