Orvosi laboratóriumok minőségfejlesztése és akkreditálása

TOVÁBBKÉPZÉS

a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Kémia Intézet és Pathologiai Intézet
szervezésében

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza
Szeged, Somogyi Béla u. 7.


2002. június 24-28.


Orvosi laboratóriumok minőségfejlesztése és akkreditálása
76 kredit ponttal minősített folyamatos továbbképzés (elbírálás folyamataban)

A műhelymunka célja
Az 5-napos műhelymunka célja laboratóriumi szakemberek általános minőségügyi ismereteinek bővítése, az egészségügyi minőségügyi trendek megismerése, és a laboratóriumi minőségirányítás, minőségfejlesztés módszereinek gyakorlati elsajátítása. A műhelymunka célja, hogy a résztvevők

A továbbképzés a résztvevőket a laboratórium minőségügyi rendszerének külső értékelésére való felkészülésben segítheti.

A műhelymunka célcsoportja: in vitro orvosi diagnosztikai laboratóriumi szakemberek, rezidensek, minőségügyi szakemberek a laboratóriumi medicina, pathologia, mikrobiológia és transzfuziológia területéről.

A műhelymunka jellege
A rendezvény előadásokból, csoportmunkákból és azt követő csoportvisszajelző ("feedback") szekciókból áll. A program 5 fő részre oszlik:

  1. Minőségirányítás és minőségfejlesztés
  2. Laboratóriumi minőségügyi szabványok
  3. A laboratórium minőségügyi rendszerének dokumentációja
  4. Minőségügyi rendszerek értékelése
  5. Laboratórium akkreditálás a gyakorlatban

Előadások
A bevezető előadások átfogó képet nyújtanak a minőségügyi alapfogalmakról, a hazai és nemzetközi minőségügyi rendszerekről, a minőségirányítás és minőségfejlesztés szakmai követelményeiről és trendjeiről, a minőségügyi rendszerek dokumentálásáról és a laboratóriumok akkreditálásáról. Az előadások a csoportmunkák sikeres lefolytatásához is segítséget nyújtanak. Az előadásokat megbeszélés követi, ahol a hallgatóság elmondhatja véleményét, és az előadással, vagy a témával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

Csoportmunka
A csoportmunkák célja a minőségirányítási, minőségfejlesztési, és minőségértékelési technikák esettanulmányokon alapuló feldolgozása, gyakorlása, auditori technikák elsajátítása. A csoportmunkában való sikeres részvétel előfeltétele az esettanulmányok előzetes áttanulmányozása. A csoportmunkát facilitátor irányítja és a feladatok megoldása interaktív csapatmunkát igényel. A csoportokon belül a facilitátor önkéntes jelentkezés alapján kijelöli:

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A csoportmunkát követően a csoportok véleményét "feedback" szekció keretében összegezzük. A "feedback" szekciót levezető személy minden csoport képviselőjét megkéri, hogy a csoport véleményét foglalja össze és indokolja. Amennyiben ugyanazt a kérdést a csoportok eltérően válaszolják meg, a levezető elnök konszenzust teremt és összegzi a végkövetkeztetéseket.

Tanfolyam díj:
40.000 Ft szállás nélkül
Rezidensek számára 15.000 Ft (kollégiumi elhelyezéssel), vagy 10.000 Ft szállás nélkül
Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyéből jelentkezők számára 20.000 Ft szállás nélkül
A csökkentett részvételi díjra való jogosultságot külön kísérőlevélben kérjük jelezni!

Jelentkezés:
Cím: Csanálosi Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Pf. 482, 6701 Szeged
Tel: (62)-545 751, Fax: (62)-544 559, E-mail: andrea@clab.szote.u-szeged.hu
A jelentkezési lap itt tölthető le.
Jelentkezési határidő: 2002. április 15.

P R O G R A M    T E R V E Z E T
A programváltozás joga fenntartva!

2002. június 24: Minőségirányítás és minőségfejlesztés

08:00

Regisztrálás

10:30

Bevezetés: Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Résztvevők köszöntése. A program célja, részletes ismertetése. Technikai tudnivalók.

10:40

Minőségügyi alapfogalmak és jelentésük laboratóriumi szakemberek számára
Prof. Mikó Tivadar, Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Mi a minőség? A minőség komponensei és dimenziói. Minőségköltségek. Minőség-ellenőrzés, minőség-biztosítás, minőségfejlesztés. Minőségirányítási modellek. Minőségértértékelés: önértékelés, auditálás, tanúsítás, akkreditálás.

11:20

Az Egészségügyi Minisztérium minőségügyi programja
Szy Ildikó főtanácsos, Egészségügyi Minisztérium
Az Európai Unió 17. sz. ajánlása és az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény összhangja. Rendelet az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény 119-125§-ához, és jelentősége az egészségügyi szolgáltatók minőségügyi és megfelelőség-tanúsítási rendszerének kialakításában. Az Egészségügyi Minisztérium kórház akkreditálási programja.

12:00

Minőségügyi rendszerek, a rendszerépítés stratégiája
Dr. Dobos Éva, Szegedi Tudományegyetem
A minőségügyi rendszerek alapelvei, a rendszerépítés stratégiája.
A szervezeti egységek minőségügyi tevékenységének illeszkedése a szervezet teljes minőségügyi rendszeréhez.
A minőségügyi rendszerek implementációja.

12:40

Megbeszélés

13:00-14:00

Ebéd

14:00

Minőségfejlesztési módszerek az orvosi laboratóriumokban.
Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Szakmai irányelvfejlesztés, módszertani levelek, szakmai protokollok a laboratóriumi medicinában. Klinikai audit. Bizonyítékokon alapuló laboratóriumi medicina szerepe a minőségfejlesztésben.

14:45-15:00

Szünet

15:00-17:00

Csoportgyakorlat: Szakmai irányelvek az orvosi laboratóriumokban
Csoportgyakorlat, és esettanulmányok: diszciplina specifikus, kis csoportos esetfeldolgozások

Facilitátorok:
Prof. Nagy Erzsébet, Klinikai Mikrobiológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Prof. Mikó Tivadar, Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem,
Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem

17:00-19:00

Egyéni, csoportmunkára való felkészülés

2002. június 25: Laboratóriumi minőségügyi szabványok

09:00

Megnyitó: Prof. Nagy Erzsébet, Klinikai Mikrobiológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem

09:05

Az egészségügyi ellátás mérésének és értékelésének módszerei
Dr. Belicza Éva, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Minőségügyi standardok (ISO, JCI, EFQM, minőségdíj), indikátorok és azok egészségügyi értelmezése.

09:40

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumokban
Prof. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Pécsi Tudományegyetem
A minőségirányítás szerepe és jelentősége a laboratóriumi medicinában.
Nemzetközi törekvések a laboratóriumi minőségfejlesztés területén. EFQM modell az orvosi laboratóriumokban.
Laboratóriumi minőségügyi szabványok összehasonlítása: EN 45001, EN 45002, ISO Guide 25, EC4 Essential Criteria, ISO/IEC 17025:1999(E), ISO/FDIS 15189

10:10

Minőségügyi szabványok és értelmezésük az orvosi laboratóriumokban Prof. Mikó Tivadar, Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
A laboratórium akkreditálás nemzetközi standardjainak evolúciója. A Nemzeti Akkreditáló Testület harmonizált akkreditálási követelményei és a minőségügyi szabványok szakmaspecifikus értelmezése.

10:30

Megbeszélés

11:00-11:30

Szünet

11:30

Csoportgyakorlat: Laboratóriumi minőségirányítási követelmények értelmezése
Minőségirányítási szabványok és szabványoktól való eltérések értelmezése esettanulmányok alapján.

Facilitátorok:
Dr Szűcs György, ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete, Pécs
Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Dr. Hetyésy Katalin, Központi Laboratórium, Győr
Dr. Csanaky György, Pathologiai Osztály, Szombathely

13:00-14:00

Ebéd

14:00-16:00

Csoportgyakorlat: Laboratóriumi technikai követelmények értelmezése
Laboratóriumi technikai szabványok és szabványoktól való eltérések értelmezése esettanulmányok alapján.

Faclitátorok:
Dr. Czirók Éva, NAT SZAB tag, Budapest
Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Dr. Fekete Mátyás, Központi Laboratórium, Székesfehérvár
Dr. Csanaky György, Pathologiai Osztály, Szombathely

16:00-17:00

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A délelőtti és délutáni csoportmunkák eredményeinek összegzése az egyes csoportok képviselőinek előadásában.

17:00-19:00

Egyéni, csoportmunkára való felkészülés

2002. június 26: A laboratórium minőségügyi rendszerének dokumentációja

09:00

Megnyitó: Prof. Mikó Tivadar, Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem

9:05

A minőségügyi rendszer dokumentációja I.
Tarr Judit, Minőségügyi Tanácsadó, Nyíregyháza
A minőségügyi dokumentáció alapfogalmai, a dokumentáció célja, fajtái, felépítése, formai és tartalmi kritériumai, standardizálásának lehetőségei. Minőségügyi kézikönyv, minőségterv

9:40

A laboratórium Minőségügyi Kézikönyve
Dr. Jenei Béla, Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest
A laboratóriumi Minőségügyi Kézikönyv felépítése, funkciója, akkreditálási követelményeknek való megfelelősége.

10:10

Megbeszélés

10:30-11:00

Szünet

11:00

Csoportmunka: Laboratóriumi minőségügyi dokumentáció elemzése I.
Minőségügyi kézikönyv elemzése esettanulmányok alapján

Facilitátorok:
Tarr Judit, Minőségügyi Tanácsadó, Nyíregyháza
Dr. Fekete Mátyás, Központi Laboratórium, Székesfehérvár
Dr. Czirók Éva, NAT SZAB tag, Budapest
Dr. Jenei Béla, Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest

12:30

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A csoportmunkák eredményeinek összegzése az egyes csoportok képviselőinek előadásában.

13:00-14:00

Ebéd

14:00

A minőségügyi rendszer dokumentációja II.
Dr. Fekete Mátyás, Központi Laboratórium, Székesfehérvár
Előíró, szabályozó dokumentumok és igazoló bizonylatok, feljegyzések. Dokumentáció kontroll. Iratok tárolása

14:30

Csoportmunka: Laboratóriumi minőségügyi dokumentáció elemzése II.
Eljárás leírások, munkautasítások elemzése esettanulmányok alapján

Facilitátorok:
Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Dr. Hetyésy Katalin, Központi Laboratórium, Győr
Dr. Czirók Éva, NAT SZAB tag, Budapest
Dr. Jenei Béla, Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest

16:30-17:00

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A csoportmunkák eredményeinek összegzése az egyes csoportok képviselőinek előadásában.

17:00-19:00

Egyéni, csoportmunkára való felkészülés

2002. június 27: Minőségügyi rendszerek értékelése

8:30

Megnyitó: Prof. Mikó Tivadar, Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem

8:35

Belső minőség-ellenőrzés
Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem
Mérések pontossága, reprodukálhatósága, validitása. Mérési bizonytalanság, mérések visszavezethetősége, teendők módszerek bevezetése előtt.

09:10

Külső minőség-ellenőrzés
Dr. Horváth Katalin, ügyvezető, QualiCont Kht.
Külső minőségellenőrzési programok értékelési szempontjai, a megfelelőség kritériumai.

09:40

Megbeszélés

10:00

Szünet

10:30

Minőségügyi audit
Tarr Judit, Minőségügyi Tanácsadó, Nyíregyháza
A minőségügyi audit típusai. Audit tervezése, végrehajtása, értékelése, dokumentációja.
Audit technikák. Az auditált és auditor viszonya

11:00

Csoportmunka: Minőségirányítási követelményeknek való megfelelőség auditálása
Interaktív esettanulmányok feldolgozása
Facilitátorok:
Tarr Judit, Minőségügyi Tanácsadó, Nyíregyháza
Dr. Fekete Mátyás, Központi Laboratórium, Székesfehérvár
Dr. Hetyésy Katalin, Központi Laboratórium, Győr
Dr. Czirók Éva, NAT SZAB tag, Budapest

12:30

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A csoportmunkák eredményeinek összegzése az egyes csoportok képviselőinek előadásában.

13:00-14:00

Ebéd

14:00

Egészségügyi intézmények tanúsításának tapasztalatai
Dr. Belicza Éva, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Kórház és laboratórium tanúsítás hazai tapasztalatai. Egészségügyi tanúsító szervek akkreditálása

14:30

Csoportmunka: Technikai követelményeknek való megfelelőség auditálása
Interaktív esettanulmányok feldolgozása
Facilitátorok:
Prof. Mikó Tivadar, Szegedi Tudományegyetem
Dr. Fekete Mátyás, Központi Laboratórium, Székesfehérvár
Dr. Hetyésy Katalin, Központi Laboratórium, Győr
Dr. Szűcs György, ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete, Pécs

16:30-17:00

Csoport visszajelzés, megbeszélés
A csoportmunkák eredményeinek összegzése az egyes csoportok képviselőinek előadásában.

17:00-19:00

Egyéni, csoportmunkára való felkészülés

20:00

Fogadás

2002. június 28: Laboratórium akkreditálás a gyakorlatban

08:30

Megnyitó: Dr. Horváth Andrea, Klinikai Kémia Intézet, Szegedi Tudományegyetem

8:35

A Nemzeti Akkreditáló Testület egészségügyi akkreditálási programjai
Dr. Ring Rózsa, ügyvezető igazgató, Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT)
Az 1995. évi XXIX. Törvény a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról. A NAT szerepe, felépítése, feladatai, működése, hazai és nemzetközi kapcsolatai. A NAT szerepe az egészségügyi intézmények minőségügyi rendszerének külső értékelésében, és a laboratóriumok akkreditálásában.

09:15

Orvosi laboratóriumok akkreditálása Magyarországon.
Prof. Mikó Tivadar, NAT SZAB Elnök
A laboratórium akkreditálás elemei és folyamata.

09:45

Megbeszélés

10:00-10:30

Szünet

10:30

Csoportmunka: Jelentkezés akkreditálásra
Akkreditálási kérelem. Kérelem formanyomtatvány kitöltése.

Facilitátorok:
Dr. Czirók Éva (mikrobiológia)
Dr. Csanaky Györg (pathologia)
Dr. Fekete Mátyás (laboratóriumi medicina)
Dr. Jenei Béla (transzfuziológia)

12:00

Tesztvizsga

13:00

Zárás
Tanfolyam értékelése. Hivatalos visszajelző kérdőívek begyűjtése.
Részvételt igazoló dokumentumok átadása.