4. Heim Pál emlékérem

 

Az emlékérem alapításának éve:

            2000

 

Az emlékérem célja:

            A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság az emlékéremmel azt a véleményét kívánja kifejezésre juttatni, hogy a gyermekek egészségéről szóló kérdéseknek a társadalmi prioritások között vezető helyen kell lennie, hiszen a nemzet jövője múlik rajta. Ennek megfelelően ez a kérdés nem lehet csupán a gyermekegészségügy feladata, hanem széleskörű társadalmi összefogást igényel.

Az emlékérem egyben Heim Pál professzor emlékének ápolását is célozza.

 

Az elismerésben részesíthetők köre:

Az emlékéremmel a két társaság azoknak a gyermekegészségügyön kívül munkálkodók tevékenységét kívánja elismerni, akik a gyermekek egészségügyi helyzetéért tartósan és kiemelkedően tenni tudtak.

            Az emlékérmet megosztva nem lehet kiadni.

            Az elismerésben egy személy egy alkalommal részesülhet.

 

Az emlékérem adományozásának periodicitása:

Az emlékérem kétévente kerülhet kiadásra. A Magyar Gyermekorvosok Társasága vezetősége a 4 éves megbízatási ideje alatt indokolt esetben egy soron kívüli emlékérem adományozásáról is dönthet.

 

Az elismerés elnyerésének módja:

            A díjazandó személyére javaslatot tehet a két társaság bármely rendes tagja, ezen kívül a gyermekek egészségügyi ellátásában tevékenykedő bármely szervezet vezetősége. A javaslatokat a Magyar Gyermekorvosok Társasága főtitkárának kell eljuttatni.

 

Az emlékérem adományozásának módja:

A beterjesztett javaslatokat a Magyar Gyermekorvosok Társasága Elnöksége által létrehozott 3 tagú ad hoc bizottság véleményezi és terjeszti elő döntésre a Társaság Vezetősége elé. A 3 tag közül egyet a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Vezetősége delegál.

Az elismerés csak annak a javasolt személynek ítélhető oda, akinek a gyermekek egészségügyi helyzetéért végzett tevékenységét az ad hoc bizottság kiemelkedő szintűnek ítélte meg. Az emlékérem odaítéléséről a Magyar Gyermekorvosok Társasága Vezetősége titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Azonos számú szavazat esetén a szavazás megismétlendő. Ha ismételten azonos szavazatot kap több jelölt, akkor az elnök szavazata dönt.

            Amennyiben az ad hoc bizottság több javaslatot is az elismerésre érdemesnek talált, akkor a vezetőség dönthet a soron kívüli érem odaítéléséről (amennyiben erre még lehetősége van a Vezetőségnek).

 

Az emlékérem átadásának módja:

            Az elismerés elnyeréséről a jutalmazottat a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke írásban értesíti. Az emlékérem átadására a Magyar Gyermekorvosok Társasága közhaszúsági beszámolója alkalmával kerül sor ünnepélyes körülmények között. Az érmet a két társaság elnöke adja át.  

 

Az elismeréssel járó emlékérem:

            A jutalmazott személy a Magyar Gyermekorvosok Társasága „Heim Pál” emlékérmét, az erről szóló oklevelet kap. A díjhoz járó pénzjutalom nem jár.

 

Az emlékérem elnyerésének közzététele:

            Az emlékérem átadásáról a Magyar Távirati Irodát értesíteni kell. Az emlékérem elnyeréséről, az átadás helyéről és időpontjáról a két társaság tagjait értesíteni kell. Az átadásáról a tagságot a Társaság lapjában is tájékoztatni kell.